Tento web používá soubory cookie. Dalším používáním webu s tímto souhlasíte.
jméno
heslo
přihlásit
zaregistrujte se
zapomněli jste heslo?
Psychosomatika, celostní medicína
K_A_R_K_U_L_K_A
Člověk není jenom tělo, má i svou složku duševní a duchovní a je nezbytně nutné, aby tuto skutečnost dnešní medicínská věda konečně přestala přehlížet a brala ji s plnou zodpovědností do úvahy při léčbě a výrobě léčiv - ráda bych tu rozvinula diskusi na uvedená témata, kde by se propojovalo to, co dnešní věda ví o těle, s moudrostí našich předků o podstatě lidské bytosti. Dnešní medicínská věda potřebuje duchovní obnovu, tím naléhavěji, čím více roste její vliv a působení ve společnosti. Klub má sloužit tomu, aby si zde lidé vyměňovali své zkušenosti, radili si, případně bádali společně.

Pokud byste měli chuť spoludotvářet nástěnku atd., napište mi, uvítám to. Dík. K.
Máte k tomu co říct? Vložte se do diskuze.
K_A_R_K_U_L_K_A --- 17:46:49 13.3.2020
Psychiatr Radkin Honzák: Sny mě někdy vcucnou | Program
https://program.rozhlas.cz/psychiatr-radkin-honzak-sny-me-nekdy-vcucnou-8159227
K_A_R_K_U_L_K_A --- 13:56:31 7.10.2019
Nenechte stres, aby vás ničil. Může za bolesti, rakovinu i poruchy erekce - iDNES.cz
https://www.idnes.cz/onadnes/zdravi/stres-nemoc-prevence.A191003_101302_zdravi_job
stres uvolní opičí tanec :o)
VYZKUMMEBAVI --- 12:35:15 25.7.2019
Milí přátelé psychosomatiky a snad i psychologie obecně,
ráda bych Vás touto cestou poprosila o zapojení do výzkumu z oblasti psychologie práce. Pokud můžete, věmujte, prosím, 10-15 min. vyplnění krátkého online dotazníku o tom, jak vnímáte svou práci a taky sami sebe. Může to být chvíle k zamyšlení nad tím, jestli si v životě zrovna plníte sny, dobrý skutek nebo ještě líp, 2 mouchy jednou ranou. Předem moc moc děkuji! Ludmila
Máte práci? Podělte se o svou zkušenost
https://docs.google.com/...form?fbclid=IwAR1Q06klStGYJ3Z2kD5cdUGTqw6mCAASxC-0C5AlvgF1EopQ2VxDwtNUsOw
K_A_R_K_U_L_K_A --- 8:42:33 22.7.2019
jsme tlustý, pač jsme zanícení
někdy stačí člověku k záchraně jen hovno
K_A_R_K_U_L_K_A --- 8:11:07 22.7.2019
daruj bobana
Honzák: Mikrobiom je další orgán a střeva druhý mozek, transplantace stolice funguje
https://video.aktualne.cz/...-a-streva-druhy-mozek-transplantace/r~a3ae7666aa1311e993a6ac1f6b220ee8/
K_A_R_K_U_L_K_A --- 20:40:49 2.6.2019
Otevřený dopis děkanům lékařských fakult
Radkin Honzák 21. 05. 2019 | 18:21 Přečteno 10937 krát
Medicína musí udělat několik nepopulárních kroků, aby zůstala čistá a užitečná
1. Pojetí ČLOVĚKA ve zdraví a nemoci


Především je naprosto nezbytné, aby medicína už konečně přestala vnímat člověka jako oživený rozumný stroj, standardně nastavený biologický preparát a konečně pokorně přijala za svou tu nepopíratelnou pravdu a skutečnost, že emoce jsou tělesné stavy, které nastavují lidský organismus do zásadně odlišných biologických poloh. Že smutný člověk je něco zcela jiného než veselý člověk a zcela jinak, než ti dva, bude fyziologicky nastaven zklamaný vzteklík.

Emoce nejsou efemérní motýlci, emoce jsou neurochemické děje řídící chod těla. Lékaři se mohou mnohé naučit od psychologů, kteří s námi již dlouhou dobu spolupracují. Kapitolu o emocích a jejich významu je nutné zařadit do curricula, v němž jsou jim zatím věnovány dva odstavce ve fyziologii, něco málo v lékařské psychologii a pak se věnuje vymknutým emocím psychiatrie. Nejde přitom o žádnou psychologizaci medicíny, ale o neredukovaný pohled na člověka.

Jako model může posloužit perfektně fungující systém diagnostiky a léčby astmatu v pediatrii. Dětští lékaři mají v tomto směru kvalitní znalosti, v případě pochybností se mohou obrátit na pneumology. Neměl by být problém zařadit předmět Emoce a jak s nimi zacházet v obecné rovině pro všechny, včetně sebezkušenostní součásti a možnost konzultace se specialisty, psychology a psychoterapeuty, v náročných klinických případech. Na jedné z univerzit Ivy League měli v postgraduálu zařazen dvoudenní zážitek začínajícího doktora uloženého v andělu na lůžku s režimem 0.

Už před půlstoletím se objevily první práce poukazující na to, že dominantní vůdci šimpanzí tlupy mají jako hlavní řídící neurotransmiter noradrenalin, zatímco „proletariát“ je ovládán kortikoidy, že tedy jiné sociální postavení má za následek naprosto jiné fyziologické poměry, že z principu organismus ředitele podniku je jiný než organismus vrátného tamtéž. Dnes řada studií ukazuje, jak tyhle skutečnosti působí epigenetické změny, ale medicína to asi z myšlenkové lenosti, především však z ekonomických zájmů nereflektuje, stejně jak loudavě reaguje na objev mikrobiomu v trávícím systému.

Je nutné, aby si uvědomila a stanovila hranice svého působení, ačkoliv představa širšího záběru se příjemně pojí s představou větší moci. Větší ale neznamená vždy lepší! Adopce adiktologie, která představuje především problematiku sociální, na niž medicína nemá žádné pořádné diagnostické ani léčebné prostředky, byla více než pochybná. Je nutné přestat vyrábět další „nemoci“, které jsou jen pláštíkem pro odvěké nectnosti, dříve trefně nazývané hříchy. Degenerace hodnotového systému umožnila těmto nezpůsobům vstoupit do medicíny jako choroby, jejichž nositel už je zproštěn nutnosti s tím dělat cokoliv jiného, než se nechat léčit. Za drahý peníz!!

Na druhé straně nesmí být medicína lhostejná k patologickým sociálním změnám a v rámci prevence musí ukazovat na škodlivost některých trendů a žádoucnost jiných. Zde mám na mysli především stav rodiny, jako prostředí nezbytného pro zdravý vývoj další generace a životní styl, odlidšťovaný technologiemi a honbou za ziskem. A postoj k tomu, že rodičky nad 40 let už nebývají optimálními matkami.

Fakulty by neměly primárně vychovávat úspěšné autory vysoce impaktovaných časopisů, ale především vzdělané odborníky, kteří budou pomáhat trpícím lidem a budou jim rozumět v celé šíři rozkročení od biologických přes psychosociálních až po spirituální potřeby. Pak nebudou pacienti hromadně vyhledávat pochybné duchaře. Etika budiž něčím, co bude mít doktor pod kůží, ne jen alibismem pro právníky.

Radkin Honzák - Názory Aktuálně.cz
http://blog.aktualne.cz/blogy/radkin-honzak.php?itemid=34085
K_A_R_K_U_L_K_A --- 14:57:49 30.4.2019
MUDr. Radkin Honzák: Střevní mikrobiom aneb duše v břiše
https://www.youtube.com/watch?v=gCL6eTT5F58
KATUSA --- 13:51:34 29.3.2019
K pramenům zdraví / IPMT 2019: Moudrost stáří – naplnění a nový počátek
Mezioborová konference zdravotnických a dalších pomáhajících profesí
17. – 24. srpna 2019 / Český Krumlov
-------

Vážení a milí přátelé,
před pěti lety jsme se vydali hledat prameny zdraví v různých etapách lidské biografie. Prozkoumali jsme čas narození, dětství, mládí a dospělosti – a nyní stojíme před zcela zvláštním prahem. Naším letošním tématem bude moudrost stáří, která se rodí z vědomí blížící se smrti a vede člověka k hlubším rozměrům života. Je to zároveň rozloučení s každoroční konferencí IPMT v Českém Krumlově – i její biografický běh se tímto naplní, v této podobě se letos koná naposledy.
Pro naši dobu je charakteristické, že od života chceme stále více a jeho problematické stránky stále více vytěsňujeme a tabuizujeme. S lidským stářím jsou spojeny nejen velké společenské výzvy – demografické a ekonomické – ale i výzvy psychosociální, nelehká setkání jednotlivců s chronickými nemocemi, s bolestí a samotou, přičemž tyto stíny stáří v naší době stále narůstají. Stáří má však i další, zcela odlišnou tvář: jako se z uvadajícího květu rodí ovoce, které v sobě skrývá semena – zárodky budoucnosti, nese v sobě i stáří zásadní úkoly, možnosti a perspektivy. Jak proměnit tělesné chřadnutí v angažovanou lidskost, sociální zralost a moudrost? Jak v sobě probudit a udržet při síle životadárné ideály pravdy, dobra a lásky? A jak pojmout svůj život již dříve – třeba již v mládí – tak, aby si člověk připravoval zdravé a naplněné stáří?
Kdo se zabývá stářím, musí se vypořádat i s mysteriem umírání a smrti. Dnešní medicína se k těmto tématům staví s určitou paradoxní dvojakostí – na jedné straně se snaží život co nejvíce prodlužovat, na druhé straně chce co nejvíce zkrátit dobu umírání, přičemž koketuje i s řízenou sebevraždou. Z etického hlediska jde o balancování nad propastí, proto nám přijde důležité, podívat se na celou věc jinak – obrátit náš pohled k základním myšlenkám lidsky důstojné paliativní medicíny a k nové, vědomé kultuře umírání. Co když smrt není koncem, ale branou do jiné podoby bytí? Tímto tajemstvím se lidé zabývali odpradávna, je nedílnou součástí všech náboženských a moudrostních tradic. Antroposofie se snaží k tomuto tajemství přiblížit ponejprv zkoumáním naší každodenní zkušenosti: Kde se setkáváme se stárnutím a rozkladem (s procesy smrti) v přírodě a v okolním kosmu? Co mají společného spánek a zapomínání se sestřičkou smrtí? Do jaké míry jsou procesy odbourávání a rozpadu základem pro vývoj lidského vědomí? A v jaké podobě se mezní, smrti podobné zkušenosti dají potkat v oblasti spirituálních cvičení, meditace a modlitby? Když prožijeme kvality a principy smrti takto „v malém“, mohou se nám osvětlit i její velké souvislosti, až po reinkarnaci a otázku lidského osudu. Neboť čím hlouběji člověk prozkoumá a uchopí sám sebe, tím více může porozumět i zákonitostem světa.
V tomto duchu se bude nést i naše závěrečná konference v Českém Krumlově, na níž vás tímto srdečně zveme!

Termín: 17. - 24. srpna 2019
Informace o nabídce pracovních skupin, o lektorech, všechny organizační informace a přihlášku najdete na našich webových stránkách
www.kpramenumzdravi.cz

Na společnou práci se těší a srdečně zdraví
Váš organizační tým
K_A_R_K_U_L_K_A --- 23:10:06 31.10.2018