Tento web používá soubory cookie. Dalším používáním webu s tímto souhlasíte.
jméno
heslo
přihlásit
zaregistrujte se
zapomněli jste heslo?
oO( ) psychedelické memy ( )O๑.. ॐ ..๑O( ) psychedelic memes ( )Oo
KERRAY
[https://i.imgur.com/azx3ct6m.jpg] Pokud nemáš čas přečíst tohle záhlaví, nemá vůbec cenu pokračovat v čtení.

Co sem patří si přečtěte na nástěnce. Klidně můžete chválit či diskutovat, ale počítejte s tím, že věci, které sem nesedí, se mažou hned, a věci, které sem nesedí, ale jsou zajímavé, se taky mažou, jen o něco později - aby v archivu zůstávaly jen psychedelické memy.

Pro čtenáře
Co si o klubu pomyslí čtenář, je jen a pouze na něm. Můžou tu klidně být matoucí či provokativní věci. Můžou tu být věci, které jsou pravý opak psychedelie - a je na vás, abyste se zarazili, a řekli si - no momentík. Většinou nemá cenu brát to tu doslovně nebo dokonce hodnotit jednotlivé příspěvky - buďto mně něco osloví, nebo neosloví. Obsah je cílen na návštěvníka, který si je schopen hrát s významy a odlesky slov, je ochoten se dívat na věci ze zajímavých úhlů, aniž by to pro něj nutně znamenalo, že těmto náhledům musí věřit. A pokud by něco z obsahu pomohlo třeba jen jedinému člověku (tobě? :) k probuzení, splní svůj účel dokonale.

Do your own thinking!
Není důležité souhlasit, ale zamyslet se / zkusit si jiný úhel pohledu
Máte k tomu co říct? Vložte se do diskuze.
KERRAY --- 4:22:19 28.9.2003
Ideální čtení po výletě, pro mnohé možná silná káva, ale i vy vězte, je to nevyhnutelné...

"Můj dobrodinec mi říkal, že když se někdo vydá na cestu čarodějství, začne si postupně uvědomovat, že obyčejný život už navždycky opustil. Tohle poznání je opravdu děsivé, protože to znamená, že už se nikdy nemůže chránit prostředky běžného světa a že musí přijmout nový způsob života, jestliže chce přežít. První, co by měl v této situaci udělat, je stát se bojovníkem. To je velmi důležitý krok i rozhodnutí. Poznání je natolik hrozné, že nedává člověku jinou možnost, než se stát bojovníkem.
V době, kdy se poznání stává záležitostí, která nahání děs, si člověk také uvědomí, že smrt je nenahraditelnou společnicí, která sedí vedle na rohoži. Každá troška poznání, která se stává mocí, má v sobě smrt jako ústřední sílu. Smrt všemu propůjčuje poslední dotyk, a čeho se smrt dotkla, stává se skutečnou mocí.
Ten, kdo se vydává na cestu čarodějství, stojí tváří v tvář bezprostřednímu zániku v každém ohybu cesty, a tak si nevyhnutelně začne svou smrt jasně uvědomovat. Bez vědomí smrti je každý jen obyčejným člověkem, který se zabývá pouze obyčejnými věcmi. Chybí mu nezbytná síla, nezbytné soustředění, které by jeho obyčejný pozemský čas přetvořilo v magickou moc.
Aby se tedy člověk stal bojovníkem, musí si především uvědomovat svou vlastní smrt. A tak je to i správné. Ale nezabývá se svou smrtí, protože kdyby se jí zabýval, nutilo by ho to upínat se jenom k sobě samotnému, a tím by se oslabil. Takže být bojovníkem znamená mít i potřebný odstup. Jenom tak se vědomí bezprostředně hrozící smrti nestane posedlostí, ale zůstane člověku lhostejné."

Carlos Castaneda - Oddělená skutečnost
KERRAY --- 4:07:51 28.9.2003
ARVEN 21:08:41 27.9.2003
jaky si to udelas ... ;)
KERRAY --- 3:54:17 28.9.2003
Velká cesta není těžká pro ty, kdo nedávají ničemu přednost.

jeden zenový patriarcha
KERRAY --- 3:52:37 28.9.2003
Žádná slova to nemohou popsat,
žádný příklad na to poukázat,
samsára to nezhoršuje,
nirvána to nezlepšuje.
Nikdy se to nezrodilo,
nikdy to nepřestalo,
nikdy to nebylo osvobozeno,
nikdy to nebylo oklamáno,
nikdy to neexistovalo,
nikdy to nebylo neexistujícím
nemá to vůbec žádná omezení,
nespadá to do žádné kategorie.

D
KERRAY --- 3:42:55 28.9.2003
Čas je iluzí. Existuje zítřek a bylo mnoho včerejšků - tento čas iluzí není. Myšlenka, která používá čas jako prostředek k vyvolání vnitřní, psychologické změny, uskutečňuje ne-změnu, protože takováto změna je jen midifikovaným pokračováním toho, co bylo. Taková myšlenka je neúčinná, vede k odkladu, hledá útočiště v iluzi postupnosti, v ideálech, v čase. Mutace prostřednictvím času není možná. Mutací je pouze popření času. Mutace nastává tam, kde jsou popřeny věci, které vstoupily do života prostřednictvím času, například zvyk, tradice, reforma či ideály. V okamžiku, kdy popřete čas, nastává mutace, absolutní mutace, nikoli změna modelu nebo nahrazení jednoho modelu druhým.
Ale získávání poznatků, učení či technika vyžadují čas, který nemůže a nesmí být popírán, protože tyto kvality jsou pro život nezbytné. Čas potřebný k tomu, aby člověk přešel odsud tam, není iluzí, ale každá jiná forma času iluzí je. V této mutaci existuje pozornost a z ní vyplývá zcela odlišný druh činnosti. Taková činnost se nestává zvykem, opakováním pocitů, zkušeností, poznáním, které mozek, necitlivý k mutaci, otupují. Ctnost není lepším zvykem ani lepším chováním. Neexistuje pro ni žádný model ani omezení, nemá pečeť úchylnosti, a není tedy ideálem, o kterých bychom měli usilovat, který bychom měli uskutečňovat v čase. Ctnost je proto nebezpečím a nikoli krotkou společenskou záležitostí.

Jiddu Krishnamurti - Krishnamurtiho deník
KERRAY --- 3:33:29 28.9.2003
Pohled za horu... Ten pohled zahrnuje sousední chalupy, louky, krásně tvarované kopce a samotné hory. Když řídíte auto, koukáte hezky daleko dopředu, tři sta metrů nebo více. Ten pohled zachycuje boční silnici, zaparkované auto, přecházejícícho hocha i nákladní vůz, který jede proti vám. Když však pozorujete jen vůz, který jede před vámi, může dojít k nehodě.
Pohled do dálky obsáhne i to, co je blízko, ale koukání na to, co je blízko, nezahrnuje vzdálené objekty. Trávím život v tom, co je bezprostředně kolem nás, v tom, co je povrchní. Život jako celek věnuje pozornost zlomku, ale zlomek nikdy neporozumí celku.
A přece se o to stále pokoušíme: lpíme na tom, co je malé, a přitom se snažíme uchvátit celek. Známé je vždy malé, je to fragment a pomocí toho malého fragmentu hledáme neznámé. Malého se nikdy nepouštíme, malým jsme si jisti, jsme v něm bezpečni nebo si to alespoň myslíme. Ve skutečnosti si nemůžeme být jisti ničím, snad jen s výjimkou povrchních a mechanických věcí a také odumírání.
Více nebo méně se můžeme spoléhat na to, že vnější věci, jako třeba vlaky, budou fungovat a můžeme si tím být jisti. Avšak psychologicky, niterně, jistota ani trvání neexistují, jakkoli po tom toužíme. Nejsou v našich vztazích, v našich domněnkách ani v bozích našich mozků. Intenzivní toužení po jistotě, po nějakém druhu trvalosti, a skutečnost, že vůbec žádná trvalost neexistuje, tvoří podstatu konfliktu mezi klamem a realitou. Pochopit schopnost vytvářet iluze je nekonečně významnější než chápat skutečnost. Musí zcela pominout schopnost plodit iluzi, nikoli schopnost dosahovat skutečnosti, o tom se nelze dohadovat. Skutečnost není odměnou. Klamné musí zmizet, ne pro dosažení toho, co je pravdivé, ale prostě proto, že je to klamné.

Jiddu Krishnamurti - Krishnamurtiho deník
KERRAY --- 3:24:48 28.9.2003
Všechno to, co dokáže mysl, není meditace. Meditace je něco mimo mysl. Mysl je tady absolutně bezmocná; nemůže proniknout do meditace. Tam, kde končí mysl, začíná meditace.

Osho - Oranžová kniha
KERRAY --- 3:23:22 28.9.2003
O lidech, kteří meditují, si druzí myslí, že před něčím unikají. To je naprostý nesmysl. Právě jen člověk, který medituje, před ničím neuniká - všichni ostatní unikají. Meditace znamená zbavit se přání, zbavit se myšlenek, zbavit se mysli. Meditace znamená v jediném okamžiku, v přítomnosti se uvolnit. Meditace je jediná věc na světě, která neuniká, i když si lidé myslí pravý opak. Lidé, kteří odsuzují meditaci, ji vždy odsuzují pod záminkou, že je to únik, únik ze života. Tvrdí nesmysly. Nevědí, o čem mluví. Meditace není únik ze života, ale únik do života. Mysl je únik ze života, přání je únik ze života.

Osho - Oranžová kniha
KERRAY --- 3:17:17 28.9.2003
Mysl nikdo nenašel. Ti, kteří opravdu hledali, poznali, že mysl není.

Osho - Oranžová kniha
KERRAY --- 3:16:17 28.9.2003
Artist: The Herbaliser
Album: Something Wicked This Way Comes
Title: Time to Build
feat. Blade

The Herbaliser attack this
And entered into a pact with Blade and his lyrical madness
Nobody knows what's next better than sex
The text connects leaving all competitors vexed
And when you least expect it we wrecked it
Target inside the aim is directed
Eclectic took years to perfect it
Relax yourself, a mirror image reflected
I ain't Dracula but spectacular
When the missions complete we're back to the basics
It's better that you face it
The ship sank they raised it and the praised it
Whoever you are whatever pile your on
Hold your head strong it won't be long
Before your recognition is delivered to your doorstep
A late birth and delivered with forceps
Forced but better late than never
So now it's time to sever the ignorant from the clever

The journey is a hazardous one but we can hack it
Life is a test in itself but we'll smack it
No holds barred the times were hard
But the rhymes were harder than the times and left you scarred
Can you feel it, it's like groundhog day
Where everything's the same it's all repeated
You can have it, if you want
If you want it bad enough then you can get it
Don't sweat it, just let it
Take control of your soul and let it roll
As the story unfolds, the prophecy is told
We go for gold travel on cruise control
Oh what a feeling in a world as cold
And you can act the act but if you lack the knack
Then you won't be back again and that's a fact
And yes we react with the style in tact

And after that there's nothing but the aftermath
You can think whatever you wanna think et cetera
It's nothing words from a no good competitor
How can you compare a champ to a contender
How can you put up the hunted against the predator

Time to move on build the skills
Time to elevate and never stand still
Time to excel with no time to kill
Time for progress it's time to build

What we're doing is brewing a storm and you can tell
The world stood still on the day rap was born
A million and twenty thousand emcees emerged from the pit
From the depth of the earth with no form
Everybody's a rapper every rappers an actor
Every actors a rapper with no heart and a chapter
When it began it was like mud in the hand
Some tried to mould and others couldn't give a damn
But now it's all changed and everybody's a fam
Even the head of Sony now has got plans for bat man
Change his mane to rap man
Put him in a mask and try to pull it off like he's been a rap man
For twenty years since the days of Melle Mel
With a minute to gel, make it easy to sell
And we can run in the past or we can move forward
We're here to sell records I don't care if you know it
Blatant I like it like that tell your mom
Blade dropped another lyrical bomb, he's on with Herbaliser
A unit and a half of production team
A band with Will as the adviser
Energise like tizer, beat baptiser
And I'm wiser than I used to be