Tento web používá soubory cookie. Dalším používáním webu s tímto souhlasíte.
jméno
heslo
přihlásit
zaregistrujte se
zapomněli jste heslo?
poezie & texty různých autorů
FIN
"Ty jsi cynik, prasák, kurevník a lhář. A na tom, to mi můžeš věřit, není nic složitého."
Geralt Marigoldovi (a jedna z nejlepších definic básníka vůbec)
Máte k tomu co říct? Vložte se do diskuze.
FTN --- 22:49:49 25.11.2013
Proč zase strkám prstíčky do rány
Vymýšlím problém tam kde prý není

O Štědrém večeru až ochutnám banány
modlím se za děti odsouzených

Nadílka roků balíček měsíců
Milión radostí neštěstí jedinců

Kolik je stíhaných? Jsem jedním z nich
co pro vás opsali pár českých knih

Proč ale trestají i nebohé děti?
Proč slaví Vánoce bez táty - v pěti

Mláďátka v pelíšku nespálí holomráz
Volal jsem Ježíšku a přijel Děda Mráz

Do ticha cely zní zvonění okovů
Svědomí vězení samotek panelákových domovů

Změnil se nepřítel a nebo my?
Ráno se probouzím z nejistoty

Co najdu pod stromkem? Dopisy ze tmy
Kdo z nás je svobodný? já, ty, oni, my?

Tátové ulétli na perutích víry
Jsou doma u svých omilostněni

Koledy zpívají i holé zdi
Bachaři zavření do vězení

Projevy z dr᝻áků - lži jako loni
O mříže bijí vánoční zvony

Kdy se klíč otočí kdy se co změní?
Kdy přijde spasitel k nám do vězení?

Nìkdo je obětí předurčen ke spáse
Já či ty? Nezdá se

že by se měnily lidé či dějiny
Ať hodí kamenem kdo z vás je bez viny

Slova se zdráhají vypadnout na stránku
Uvázat síly zla utáhnout vázanku

Betlémská oprátka hvězdička krásná
Žárovka samotky holá a jasná

Vladimír Merta, 1987
MAART --- 15:36:32 4.11.2013
Jan Skácel
Dům

Až se můj život schýlí,
nakloní,
takový přál bych si mít dům:

Dubový by měl práh,
podrovnávku z opuky,
do sadu okno,
sadu starého
s babičkou bílou, vetchou jabloní.

Můj dům by měl dveře bez petlice
a okna nezasklená,
aby každý mohl vejít dovnitř,
slepice s kuřaty,
déšť, vítr, mlha,
moje milá,
s radostí žal i vážná, tichá chvíle.
Nikdo by třikrát klepat nemusel,
nikdy by zámek nezaskřípěl.

Okolo mého domu
takovou vybral bych si krajinu:

Les, co by děcko dohodilo kamenem,
pod lesem rybník, hladký jako dlaň,
kterou jen práce větru občas zvlní,
lán pšenice, šeptající lán,
nad pšenkou nebe
se stříží obláčků,
s chomáči nečesané vlny.

Blizoučko mého domu
taková by stála hospoda:

Proboha jen ne malovaná,
zato však se stoly,
na kterých spočinuly ruce
tolika unavených lidí,
že vyhladily desku,
jak by to žádný hoblík nedokázal.

V té hospodě by nikdo nesměl kázat
o tom, co hledal a co nenalezl,
podkůvce ztracené,
promlčeném stesku,
o tom, jak těžko slavíka lapit,
jak život utíká a kolik ještě dní...

V mé hospodě mlčeli by chlapi,
kteří se nahlas mluvit nebáli.
FIN --- 1:14:30 19.5.2013
Carl Sandburg
(Horoskop orloje, přeložil Jan Zábrana)


Vzpomínám na tvá bílá ramena
a smích,
co jimi otřásal.

Vzpomínám,
jak jsi ten smích
z bílých ramen setřásla.
LITTLEFOX --- 15:49:16 6.5.2013
Když zvedne zahrada víčka svých pařenišť
(jen o kousíček dál, u řeky, na nábřeží),
je duben, vzpomeň si, křehký jak listí, svěží,
od skal se odráží sluneční zlatá tříšť.

Ve větru na šňůře vlá prádlo, modré, bílé,
jdou kolem cikáni, smějí se. Krásná chvíle.

Po řece pluje džbán a láhev. Kdo z nich pil?
Odešel daleko a už se nevrátil.

Odešel hledat ráj, tak jak já jej hledám,
odešel daleko k tajemným abecedám,

jí mokré haluze a bloudí po krajích,
kde vlna, strom a zvěř se zlehka slévají.

A slunce hraje na skleněnou
píšťalu, flétnu. Robert Desnos


Ivan Blatný, Melancholické procházky
SONA1 --- 1:05:05 9.3.2013
trocha klasiky:

Praze (Halas, Torzo naděje)

Malověrní Čas kostižerný
jí jenom krásu dal
a z polí stenných křik iluminoval
kamenné texty portálů a zdí
Tak bude vždy
Malověrní
Tak bude vždy

Za vraty našich řek
zní tvrdá kopyta
za vraty našich řek
kopyty rozryta
je zem
a strašní jezdci Zjevení
mávají praporem

Je lehké listí vavřínů
a těžký padlých sníh

Já vím Já vím
Jenom ne strach Jen žádný strach
takovou fugu nezahrál sám Sebastian Bach
co my tu zahrajem
až přijde čas až přijde čas

Kůň bronzový kůň Václavův
se včera v noci třás
a kníže kopí potěžkal
Myslete na chorál
Malověrní
Myslete na chorál

BOFO --- 15:48:38 5.2.2013
Je to zem, kde básník je hovno,
pravil Antonín Sova, učitel Hrubínův.
Je to zem, kde ze tří nějvětších z nich
vydal svědectví jedině Zahradníček,
Seifert pozdě, Holan nikdy.
Je to zem, kam naházíš-li deset
Dantových Božských komedií,
skončí pod třemi recenzemi a pak v Pečkách
na ohromném smetišti a vzadu čoudí Velim.
Je to zem uzamklá ne snad na deset západů,
ale ta, která nemíní komunikovat
v domnění, že je pupkem světa.
Ale ona není pupkem, je jeho slinivkou břišní,
orgánem, na který lépe nesahat.

(I. Diviš: Verše starého muže, 1995)
MAART --- 14:22:53 5.2.2013
Praha Jana Palacha

Miroslav Holub

Vyšlo v časopise Listy, týdeníku Svazu československých spisovatelů, 23. ledna 1969, ročník II., číslo 3

A tady dusají Picassovi býci.
A tady pochodují Daliho sloni
na pavoučích nohách.
A tady bijí Schoenbergovy bubny.
A tady jede pán de la Mancha.
A tady Karamazovi nesou Hamleta.
A tady je jádro atomu.
A tady je kosmodrom Luny.
A tady stojí socha bez pochodně.
A tady běží pochodeň bez sochy.
A je to prosté. Kde končí
Člověk, začíná plamen.
A pak v tichu slyšet drmolení
Červů popela. Neboť
Ty miliardy lidí v podstatě
Drží hubu.
BOFO --- 14:16:45 5.2.2013
BUĎ ŠŤASTEN!
Tvoje ústa nepromlouvají,
tvými ústy je promlouváno
tvoje srdce nebije
tvým srdcem je bito
o zem a o bránu jiného srdce
o bránu muk a o bránu slasti
a BUĎ ŠŤASTEN, že je tomu tak,
tvá všechna rozhodnutí jsou jen zdánlivá,
tvá rozhodnutí z tebe samého
mohla by být jen rozhodnutími smrti,
zatímco život, být živ, být žit, a přesto žít -
toť zaživa sic umírat, ale přec jen v ZÁZRAKU!
(Ivan Diviš)
FIN --- 19:03:41 31.1.2013
Mezi tupci
Jiří Kolář (Prométheova játra 1950)

Žít mezi tupci
je daleko těžší
než-li žít se zvěří
Zvěř odhání oheň
zbraň i slovo
se zvířaty lze žítv pokoře a odříkání
v ochočení sebe sama
ale s tupcem
a mezi tupci?
Nepomůže nic
Zde slovo není slovem
oheň není ohněm
zbraň není zbraní
pokora pokorou
odříkání odříkáním není
mezi tupci jsi stále sám
a co děsivějšího
stáváš se zvolna
chtěj nechtěj jedním z nich
Řekni tupci
že život je něco jiného
než pohodlí
že je to neustálý boj
tím plnější čím těžší
že radost je podmíněna námahou
láska čistotou
pravda samozřejmostí
smutek opravdovostí
že ptá-li se na člověka
musí se ptát na tajemství
že hledí-li na sebe
nevidí nic
nechá-li duši stranou
-------------------------
Pane zachraň mne!
LITTLEFOX --- 21:16:25 18.10.2012
Charles Bukowski
projížďka peklem

lidé jsou otrávení, nešťastní a zoufalí, lidé jsou
zahořklí a pomstychtiví, lidé jsou zklamaní a bojácní, lidé
jsou naštvaní a nenápadití
a já mezi nimi projíždím na dálnici a to, co jim
zbývá, vyjadřují stylem své jízdy –
někteří jsou záštiplnější, nepříjemnější než jiní –
někteří nechtějí být předjížděni, někteří se v tom jiným snaží
bránit
- někteří se pokoušejí blokovat vám přejezd mezi pruhy
- někteří nesnášejí auta novějších, dražších typů
- jiní v takových autech nesnáší starší modely.

dálnice je přehlídka laciných a malicherných emocí, je to
lidstvo v pohybu, většina lidí vyjela z místa, které nenávidí
a jede někam, kde to nenávidí stejně tak či
ještě víc.
dálnice jsou ukázkami toho, co se z nás stalo a
většina bouraček a smrtí je kolizemi
neúplných bytostí, bídných a šílených
životů.

když jedu po dálnici, vidím duši obyvatel
svého města a je hnusná, hnusná, hnusná: žití udusilo
srdce.