Tento web používá soubory cookie. Dalším používáním webu s tímto souhlasíte.
jméno
heslo
přihlásit
zaregistrujte se
zapomněli jste heslo?
AUTORSKÁ POEZIE *
MONYSEK
Na nástěnce najdete pravidla klubu, informace o textech zdejších autorů jinde, poetické kluby některých zdejších přispěvatelů a také další kluby, zabývající se literární tvorbou.
Tamtéž si přečtete také rady a postřehy o psaní, kritice a nutnosti autorské práce. Přečíst si nástěnku se velmi doporučuje.


The best of tohoto klubu (jak ho vidí někteří zdejší autoři a kritikové) najdete zde: Autorská poezie - výběr Můžete také nominovat.
Pokud píšete hodně emotivně a vaše texty jsou spíše prožitkové, můžete zvážit uveřejnění v klubu Emotivní poezie
V případě, že nemáte zájem o kritiku a chcete se hlavně podělit o svoje zážitky, doporučujeme klub Azyl pro věčné romantiky
Obtížné aspekty poetova života a všemožné drby z oboru zpracovává Těžký život básníkův
Pokud vás klub Autorská poezie všemožně rozčiluje, navštivte opoziční autorský klub Poesie bez pranic a tkanic
Technická poznámka: klub je zpřístupněn ke čtení i pro off-Nyx čtenáře.
Máte k tomu co říct? Vložte se do diskuze.
NATASHA --- 14:36:02 11.12.2017
Dotýká se básníkaI.

Dotýká se básníkovy větve.

Celé to nějak skřípe, hele,

musí se to opravit.II.

Do kůlny táhne cit, je ho fůra,

v ruce třímá hasák.III.

Odkládá prak. Dotýká se básníkovy

ploutve nožem z rybí skřele, je to celé

jako obraz, mezitím, jak jinak,

už jsou oba nazí.

IV.

Dotýká se básníkova pohlaví:

ty hebké záhyby, je to jako květina,

tak ty jsi žena? Tím se vysvětluje

celá první sloka —Poprvé se dotkne básníka.
SHADOWALKER --- 10:55:30 29.11.2017
jak malá
strkám si do úst
příliš horká sousta
na zastávce tančím
když se nikdo nedívá
ale dnes si namaluji ústa
obléknu dlouhou sukni
a ty si nevšimneš
že mám odřená kolena
zase
jak malá
FAERTIS --- 21:43:40 11.11.2017
Jsi
...
Jsi bystrý malý švkrle bol
jak plošeň bíle pkorá
a roztodivný kolomol
ti šulu blezsce mhorá

však poznáš loušeň pokárce
až půlkru tence krojí
a kolo s leskou na bálce
se nako akry ojí.
SHADOWALKER --- 15:39:48 10.11.2017
do vlasů si vplétám
zapomenuté pírko
kůstky mrtvých
a měsíční paprsky

dlouhé noci tkám
nitky snů
pavučiny touhy
a mřížky listoví

ty císařovy šaty oblékám
když chodím mezi vámi
TWORBO --- 19:20:39 9.11.2017
smrděly mu hnáty
jí zas táhlo z huby
vztah se řítil do záhuby
SHADOWALKER --- 11:41:02 7.11.2017
jen ladně
písmenkem obkroužit
pár řádků

smutno je mi
z nedopsaných dopisů
a urousané trávy
FAERTIS --- 8:26:18 7.11.2017
trilobit
...
Vykradl mě trilobit
nezbyl mi tu ani bit
a tak mám z bytu, holobyt
a trilobit, trilobyt.
JULIANNE --- 23:29:06 31.10.2017
Pokus o překlad básně z angličtiny. Soud nechám na vás.

The time of stars passes by._________________Čas hvězd uhání zběsile vpřed.
Giants bloom into supernovae,_______________ Obři vykvétají v supernovy,
tiny dwarfs bind their time.__________________ nepatrní trpaslíci šetří dech.
Tinier and tinier as time flies…________________ Stále nepatrnější, jak běží čas…
Cloud cores grow to collapse._________________ Jádra mračen rostou a hroutí se.
I watch newborn stars freeze.________________ Vidím mrznout novorozené hvězdy.
Their metal-rich glow is dim,_________________ Jejich kovová záře je matná,
dim like an incandescent bulb,________________ matná jako skomírající žárovka,
and I remember all.________________________ a já vzpomínám.

I remember smiles in ambient light.___________ Vybavuji si: úsměv v matném světle.
The smells of cathedrals and apple pies.________ Vůni katedrál a jablečných koláčů.
Tears glistening on your eyelashes,____________ Třpyt slz na tvých řasách
in the blue dusk and the pink dawn.___________ v modrém soumraku a růžovém úsvitu.
The time of dreams and the time of shadows.____ Čas snů a čas stínů.
Looking back at the Earth growing small,________ Pohled na mizející Zemi,
our hopes and the stars in your eyes.___________ naději a hvězdy ve tvých očích.
I must remember all!________________________ Musím na vše vzpomínat!

The last stars formed are dying.________________ Poslední hvězdy umírají.
White dwarfs ceding into black.________________ Bílí trpaslíci pohasínají do černa.
Neutron stars despinning.____________________ Neutronové hvězdy se zastavují.
No longer do I hear the pulsar song.____________ Už neslyším zpěv pulsarů.
Then two rare remnants collide,________________ Dva vzácné pomníky hvězd se srazí
their clash lights up my sky,__________________ a světlo jejich zániku ozáří mé nebe,
a momentary beacon of times lost,_____________ maják časů dávno zmizelých,
and I remember. I remember all.______________ a já vzpomínám. Na vše vzpomínám.

I remember all… but cease to understand._______ Vzpomínám… ale ničemu nerozumím.

I see galaxies scatter away,__________________ Vidím galaxie uhánět pryč a ztratit se,
all gone, lost beyond horizon._________________ navždy zmizet za horizontem.
The universe is one of darkness._______________ Můj vesmír pohltila temnota.
Lone planets shiver in eternal cold,_____________ Osamělé planety se chvějí chladem,
while black holes dissipate quietly._____________ zatímco se tiše vypařují černé díry.
All’s vanishing through proton decay.___________ Vše končí rozpadem protonu.
When the last planets crumble apart,___________ Když se rozdrolí poslední planety,
when the last dust grain fades,________________ když se rozplyne poslední zrnko prachu,
I still remember.___________________________ stále vzpomínám.

Only darkness remains._____________________ Zbyla jen temnota.
No more beams of wondrous light.____________ Už žádné paprsky zázračného světla.
Redshifting into nothingness,________________ Rudý posuv do nicoty
the sky smooths down._____________________ vyhladí oblohu jako natažené plátno.
In the dark, lost forever…___________________ V temnotě, v zatracení do konce dnů…
…I remember.____________________________ …vzpomínám.
SHADOWALKER --- 22:40:23 31.10.2017
už padá soumrak
stíny se pojí s nocí
západní nebe kreslí světlem
z větví tmu
a v rákosí dovádí ptáci

dnes nebude rosa
jen vlnky na hladině
bílé listy mezi žlutými
vzdálený hlas
a v rákosí dovádí ptáci

jak krásné je mlčet
a jak těžké
zatímco vzdouvají se mraky
nad hladinou víří mlha
a v rákosí dovádí ptáci
VINCENT_BU --- 13:54:25 28.9.2017
NATASHA: a ještě jedna zajímavost. dva redaktoři se nad jedním rukopisem také neshodnou. nehledě na to, že jim do toho navíc kafrá autor. :) – to je zcela reálná situace, kdy má text vícero podob, avšak vytisknout se může jen jedna. Ovšem souhlasím, že ne všechny odložené verze by byly použitelné, to musím upřesnit.