Tento web používá soubory cookie. Dalším používáním webu s tímto souhlasíte.
jméno
heslo
přihlásit
zaregistrujte se
zapomněli jste heslo?
Přátelé českých tradic
DIABOLUS
Nejvyšší důležitostí jest českou tradici zachovati! aneb diskuse o českých tradicích, jejich formách, skutečnostech, ale i o folkloru a zvycích...
Máte k tomu co říct? Vložte se do diskuze.
DIABOLUS --- 13:57:51 30.3.2012
Modré pondělí – letos 2.4.

Na Modré pondělí dětem a studentům začínaly vakace, což byly vlastně jarní prázdniny. Bylo to praktické, neboť byla každá ruka v tomto týdnu potřeba. Ráno se chodí na mši. Byl to pracovní den.

V některých krajích se mu prý říkalo i žluté, ale nenašla jsem ve kterých.

Tento den by se měl nést ve velké úctě. Měli bychom dbáti klidu a mlčenlivosti.
Na modré pondělí bychom ráno měli vzdát úctu nebi, živlům a počasí.

Děkujeme za Život.
DIABOLUS --- 12:24:57 30.3.2012
Svatý týden

Svatý týden nebo také Pašijový či Velký nastává pondělkem po květné neděli. Je součástí Velikonoc.
Velikonoce začínají na Modré pondělí a končí v poledne na Velikonoční pondělí.

O květné neděli se začíná oslava Svatého týdne průvodem, který symbolicky připomíná následování Ježíše Krista na jeho cestě utrpení a lidé se tak účastní jeho kříže, aby dostali podíl na Jeho vzkříšení a Jeho životě.

Svatý týden se slaví na památku Kristova utrpení, jeho těžké cesty ke smrti. Slovo pašije pochází ze slova passus což v latině znamená utrpení.
Pašijový se mu říká také proto, že na Květnou neděli přijel Ježíš Kristus se svými učedníky do Jeruzaléma, kde spolu se židovským národem slavili Paschu, hebrejsky Pesach – nejdůležitější židovský svátek. Tento svátek má ovšem daleko starší tradici. Dočetla jsem se, že pochází z pradávných dob od nomádských kmenů, kteří při příchodu jara obětovali mladého beránka. Byl to krvavý rituál, při němž se krev používala na ochranu proti zlým duchům. Krví se natíraly k tomuto účelu stanové tyče, v nichž nomádi žili. Maso pak společně upekli na otevřeném ohni a snědli je. Další zprávy o beránčí krvi souvisí s odchodem Izraelitů z Egypta. Anděl pobil všechny prvorozené syny Egypťanů, vyhnul se pouze domům Hebrejců, kteří měli dveře označené krví beránka.

Před Velikonocemi se konávaly ranní pobožnosti, kterým se říkalo pandělinky. Dle kraje se konaly v různou dobu. Tam kde již bylo jaro v plném rozpuku, se konaly už ve čtyři ráno, aby lidé mohli pracovat na polnostech a nic nezanedbali. Kupříkladu v Pošumaví tou dobou ležel ještě sníh a tak se tyto pobožnosti konaly až na čtvrtou hodinu odpolední. Ráz veškerých náboženských obřadů byl v tomto týdnu spíše truchlivý. Úplně ale ještě nevím, kam časově tyto pobožnosti zařadit, jestli spadaly přímo pod svatý týden jsem zatím nevypátrala, ale protože se konaly před Velikonocemi, tak by se měli konat ještě před Svatým týdnem.

Každopádně Velikonoce nejsou jen v duchu utrpení a zmrtvýchvstání, ale také se týkají ženství, plodnosti a života.
Velikonoce nám připomínají ženský cyklus, který trvá sedm a půl dne, stejně jako Velikonoce. Každý den si projdeme jinou náladou, každý den uctíme něco jiného. Můžeme se v tento čas přiblížit svému nitru a to jak ženy, tak muži.

Je to poslední týden čtyřicetidenního půstu.

Je to týden, který je vyhrazen velkému úklidu. Bílí se, pucují se okna, drhnou se podlahy, všude se zametá, natírá, velebí. Uklízí se zahrádky, sází se, seká, hrabe. Připravují se nové šaty.

V tomto týdnu se nosí bílá barva, na důkaz světla, křtu a nového života.

O Velikonocích nevyvolávejme žádné konflikty a hádky. Nesváry z nich pak trvají celé roky.

Každý den tohoto týdne má svůj název, své tradice a obyčeje. Tak a teď postupně jednotlivé dny:
DIABOLUS --- 19:36:57 28.3.2012
Poslední postní nedělí je neděle Květná, v Čechách se jí také říkalo Květnice, na Moravě Květnica, v Jižních Čechách to byla neděle Beránková a na Horácku Palmová.

Její název připomíná příchodu Krista do Jeruzaléma, kdy jej lidé vítali palmovými listy a doslova mu jimi stlali cestu, kterou přijížděl na oslu. V tomto popisu se shodují 4 evangelia.

Protože u nás palmové listy nemáme a také proto, že to byl starý zvyk, který převzalo křesťanství, se u nás tento den světí kočičky – kocánky, bahníře, barušky.

Celá květná neděle se nese ve slavnostním duchu, lidé se pěkně ustrojí, ráno s poděkováním a úctou uříznou dvě větvičky, tedy na dům, nikoliv dvě na osobu, a jdou na mši, kde jim farář kočičky posvětí. Někde bylo zvykem, že větvičky vykvetlé jívy obstarával farář, vysvětil je, a pak si je každá rodina odnesla domů.

Posvěcené kočičky se pak s úctou zapíchnou křížem v hlavní světnici za svatý obrázek nebo za kříž, kde chrání domov i úrodu. Hospodáři také zapíchli dvě větvičky křížem do pole s poděkováním za dobrou úrodu.

Tato neděle se nese v duchu uctění úrody a země. Její název se ale také týká květů a kvetení. Kočičky jsou květy prvního stromu, který dává hlavní obživu včelám po dlouhé zimě. Proto jich netrháme více než je třeba. Včelky by zemřely hlady.

Na květnou neděli se nesmí nic péct, aby se nezapekly květy na stromech a bylinách a nebylo by ovoce a úroda.

Na květnou neděli by se člověk měl hezky ustrojit do nových šatů, aby celý rok kvetl.

Také se tento den tradičně vymetala obydlí zelenými ratolestmi, aby se vymetla veškerá neřest, nemravnost a zhýralost.

Na Strakonicku se dával posvěcený jasanový prut do sklepa, aby se v něm nedržela jedovatina.

Také se k tomuto dni vztahoval jeden kouzelný příběh: Kdo o Květné neděli uřízne čarovný vrbový proutek, bude jej moci použít, pokud najde zlaté vejce. To nosí černá slepice s bílou chocholkou, avšak zanáší je. Kdo jej najde, ať jej zahrabe do slámy a před půlnocí jde na křižovatku lesní a polní cesty a zde je položí. Vrbovým proutkem ať zamává k jihu, severu a východu a objeví se duch a vyplní člověku každé přání.

Svěceným kočičkám se také přisuzovala zázračná moc k léčení různých nemocí. Říkalo se, že ten kdo spolkne 1-3 kočičky v celku, nebude trpět celý rok bolestmi v krku. Nebo ten kdo si přetře oči kočičkami a řekne: „Kočičky, kočičky aby neboleli vočičky“ nebudou ho bolet oči po dlouhý čas.

Květnou nedělí nám začínají Velikonoce!

Takže se pěkně oblékněme do nového svršku, jděme na procházku, s úctou láskou a poděkováním utrhněme si dvě větvičky kočiček a zapíchněme si je doma za svatý obrázek. Uctěme zemi a úrodu.

Prosím opravdu netrhejte kočičky dříve než je třeba a ve větším množství, než je třeba, což jsou právě ty dvě větvičky na rodinu. Jednak se díky neurvalcům decimují jívy a také se tím velmi znesnadňuje život včelkám, které trpí hlady a hynou. Z tohoto důvodu je to také v České republice zakázáno a pokutováno, čehož bohužel mnozí obyvatelé naší krásné země nedbají.
Pokud si chcete svůj příbytek vyzdobit kočičkami jděte do květinářství, kde berou kočičky ze sadeb a ne z volné přírody.
DIABOLUS --- 15:56:35 26.3.2012
ANGELINE: ano to je moc pěkný návod :)
ANGELINE --- 13:49:25 26.3.2012
Ještě k pučálce, píše o ní i pan Cuketka
Pučálka | Cuketka
http://www.cuketka.cz/?p=9242
DIABOLUS --- 11:49:20 26.3.2012
MILLY: ajo :).. to je možné :)

ANGELINE: vím že dřív se namáčel ve středu na neděli..
ANGELINE --- 9:24:33 26.3.2012
DIABOLUS: jojo, taky jsem zjistila=) takže pučálka bude trochu se zpožděním, protože jsem zjistila, že mám jen sterilovaný a mražený hrách.
MILLY --- 1:32:49 26.3.2012
DIABOLUS: ..ale jo......, jen strašně pomaličku. Zejtra toho necháme. Máme asi starej hrách. .o)
DIABOLUS --- 23:20:55 25.3.2012
MILLY: a pořád nic?
MILLY --- 19:32:19 25.3.2012
DIABOLUS: Jak kterej.. Nám teď klíčí doma už tejden.