Tento web používá soubory cookie. Dalším používáním webu s tímto souhlasíte.
jméno
heslo
přihlásit
zaregistrujte se
zapomněli jste heslo?
Novinky v legislativě
WYMA
O tom, co nového na nás zákonodárci přichystali, nebo teprve chystají.
Máte k tomu co říct? Vložte se do diskuze.
GHOSTSTALKER --- 9:16:53 12.6.2017
§ 390a

Podání návrhu na povolení oddlužení a insolvenčního návrhu

(1) Není-li dále stanoveno jinak, musí být návrh podle § 390 odst. 1 sepsán a za dlužníka podán
a) advokátem, notářem, soudním exekutorem, insolvenčním správcem, nebo

...

(3) Osobě podle odstavce 1 písm. a), která sepsala a za dlužníka podala návrh na povolení oddlužení anebo také insolvenční návrh podle § 390 odst. 1, náleží odměna, jejíž maximální výše činí 4 000 Kč bez daně z přidané hodnoty a v případě společného oddlužení manželů 6 000 Kč bez daně z přidané hodnoty; v odměně je zahrnuta také náhrada nákladů vynaložených v souvislosti se sepisem a podáním návrhů podle části věty před středníkem. Za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle § 390 odst. 1 a další činnosti s tím nezbytně spojené, zejména poradu s klientem a odstranění vad návrhu, jiné plnění osobě podle odstavce 1 písm. a) nenáleží.
??? --- 15:03:44 31.12.2016
GHOSTSTALKER: ale neeee... :/
GHOSTSTALKER --- 20:40:16 30.12.2016
460/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony
http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/16-460.htm
Předkupní právo, plné moci, svéprávnost, jistota u nájmu bytu atd.

458/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/16-458.htm
??? --- 16:57:52 27.9.2016
297/2016 Sb. - Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/16-297.htm
297 ZÁKON ze dne 24. srpna 2016, o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
wot? :D

a jeste jeden spek..
300/2016 Sb. - Zákon o centrální evidenci účtů
http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/16-300.htm
300 ZÁKON ze dne 24. srpna 2016 o centrální evidenci účtů
??? --- 21:19:11 17.8.2016
nový zákon o spotřebitelském úvěru : http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=679 ve sbírce už jako 257/2016 Sb.
WYMA --- 13:34:12 3.8.2016
kromě jiného:
Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 3 roky od jeho spáchání; jde-li o přestupek, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 5 let od jeho spáchání.

Správní orgán může nařídit ústní jednání.
E42 --- 13:15:47 3.8.2016
Když už jsem na to při hledání účinnosti (prý 1. 7. 2017) narazil, tak to sem dám. Za obsah ale neručím, ani jsem to celý nečetl:
Nová úprava přestupků
http://zpravy.alfa9.cz/absolutenm/templates/zprava.aspx?a=43176
GHOSTSTALKER --- 13:07:59 3.8.2016
Jinak spravni rad se asi subsidiarne pouzije, v tom zakone jsem nenalezl vylucovaci ustanoveni. Ale ta uprava procesu je dost komplexni, takze je otazkou, co ze spravniho rizeni by bylo pouzitelne.

A zajimavou novinkou je, ze prestupkove amnestie bude nove udelovat prezident, ne vlada.
??? --- 13:05:54 3.8.2016
GHOSTSTALKER: no nevzpominam si, ze bych mela potrebu lezt do spravniho radu pri prestupcich, ale jo, chapu point :).