Tento web používá soubory cookie. Dalším používáním webu s tímto souhlasíte.
jméno
heslo
přihlásit
zaregistrujte se
zapomněli jste heslo?
Occupy Wall Street
SCHWEPZ

Vyhledávání ve zveřejněných dokumentech z Wikileaks "Cable Gate" : http://cablesearch.org/

[http://teckacz.arachne.cz/xchaos/filez/twaingle.jpg]

Původně založeno jako diskuze o WikiLeaks a obviněních proti Julianu Assangeovi - ale posléze jsme se dohodli zaměření debaty rozšířit i na volně související aktivity a hnutí, jejichž společným jmenovatelem je inovativní využití médií při vynucování větší transparentnosti globálních mocenských struktur různého druhu. Rozumné využívání internetu jako nového média je i zásada, kterou se v tomto klubu pokusíme uplatnovat - experimentujeme zde s demokratickou moderací.

V tomto klubu se prosím snažte dodržovat obecné zásady slušného chování známé jako Netiketa - samozřejmě s přihlédnutím ke specifikům platformy NYX (slovo "e-mail" zaměnte za "příspěvek do diskuze", apod.). Rozhodně platí, že diskuze se účastní lidi s různým světonázorem, (sub)kulturní příslušností, apod. a nikdo by neměl být předem vyloučen. Moderace pomocí palců nahoru či dolů je preferována před odpovědmi typu "meleš sračky", apod. - nevhodné příspěvky nicméně nebudou mazány, protože samy o sobě jsou nejlepším důkazním materiálem, dokazujícím, že jejich autor je idiot. Pravděpodobně bude následovat anketa, jak to uděláme s mazáním offtopiců.

Diskuze je "poloodoborná" - předpokládá se základní politický rozhled (typu že liberál není komunista, konzervativec není neonacista, apod.) a schopnost doložit svá tvrzení nějakým odkazem na alespoň trochu neutrální zdroj (Wikipedia.org je zde považována bez dalších debat za relevantní - zejména anglická nebo německá).

Platí zde zatím jediná regulace, a tou je omezení na 1 příspěvek od jediného přispěvatele během 24 po sobě jdoucích hodin. Toto se počítá počínaje 8.12.2011, 17:00h. Podezření na porušení tohoto pravidla prosím hlaste moderátorovi soukromým vzkazem. Za porušení tohoto pravidla bude následovat R/O přístup do klubu napoprvé na 24h, potom na 7 dnů. Pokud mě narušitel kontaktuje soukromou poštou, že šlo o omyl, dám mu příležitost smazat po sobě příspěvky a spojit jich více do jednoho - pokud mě včas nekontaktuje, tak námatkou smažu ten, který mě bude připadat nejvíc offtopic.

Děkujeme všem, kteří příspějí k tomu, že se tento klub stane místem nejkvalitnější, nejsvobodnější a nejneutrálnější politické diskuze a zpravodajství na celém NYXu !

Máte k tomu co říct? Vložte se do diskuze.
SCHWEPZ --- 12:27:19 18.2.2020
"Kapitalismus-akumulace kapitálu, nemůže existovat v uzavřeném prostoru. Musí expandovat za novými zdroji, aby je raboval. Nejprve do veřejných služeb, pak za hranice a nakonec do války, která roztočí nová kola spotřeby.
Naději vidí v osídlení vesmíru, ačkoli neumí žít ani tady."
https://zpravy.aktualne.cz/...oky-z-kandidatury-nestahnou-rozhod/r~77fed4c2522c11ea84c6ac1f6b220ee8/
SCHWEPZ --- 20:39:50 3.2.2020
Demokraté se rozhodují, kdo z nich se pokusí nahradit v Bílém domě Donalda Trumpa. Kampaní přitom hýbou pro Evropany ne zcela obvyklá témata. Nejdůležitější je nerovnost.

Čtyři sta nejbohatších rodin v USA má totiž poprvé nižší daňovou sazbu než třeba učitelé nebo hasiči.

Témata primárek: nerovnost, zdravotní pojištění, dluh za školné a jak radikálně na ně — ČT24 — Česká televize
https://ct24.ceskatelevize.cz/...-nerovnost-zdravotni-pojisteni-dluh-za-skolne-a-jak-radikalne-na-ne

SCHWEPZ --- 13:21:14 2.2.2020
(...) Takto se argumenty klasického liberalismu staly koncem 19. století součástí moderního konzervatismu, jehož pokračováním je i politika Nové pravice, kterou k nám z angloamerického prostředí přenesl Václav Klaus. V ní se liberalismus projevuje ve své exkluzivistické podobě, kdy je hodnota individuální svobody paradoxně použita především pro obhajobu určitého kolektivního (třídního) zájmu – protože si za své postavení může údajně každý sám, ponechme bohatým jejich bohatství a chudým jejich dluhy.

(...) éra takzvaného neoliberalismu (....) pravice postupně posilovala rentiérskou vrstvu společnosti, jejímž zájmem je pochopitelně především zachovat (konzervovat) dobyté pozice. Neoliberalismus je tedy politika partikulárního kolektivního zájmu, což ale není v rozporu s ultraliberální image dravých podnikavců, zejména finančních spekulantů. Ti patří k obsluze rentiérských struktur a jejich predátorský individualismus, údajná výtečnost mimořádně schopných jednotlivců, je znakem příslušnosti k určité elitní skupině, ne výrazem respektu k jakémukoliv jednotlivci – ten je zpravidla jen příslušníkem masy, nýmandem.

(...) Klíčovým katalyzátorem konzervativního obratu se stalo období po finanční krizi z roku 2008. Způsob, jímž se tato krize řešila, byl zcela v rozporu s liberálním ideálem bohatství legitimizovaného individuálními zásluhami. Několik let poté, ovšem s ohledem na dlouhodobé trendy, kniha Thomase Pikettyho Kapitál v 21. století bez obalu hovořila o nové aristokracii, jejíž bohatství je z podstatné části zděděné. Ačkoli Piketty formuloval svou kritiku vysloveně z pozic moderního liberalismu, tváří v tvář indolenci a ignoranci politických elit nakonec jen bezděky demonstroval bezmoc liberálního idealismu.

Všichni jsme konzervativci. Esej Martina Dokupila Škabrahy - Novinky.cz
https://www.novinky.cz/.../clanek/vsichni-jsme-konzervativci-esej-martina-dokupila-skabrahy-40311174
SCHWEPZ --- 10:31:43 30.1.2020
Prince Charles in Davos: We need a new economic model or the planet will burn - CNN
https://edition.cnn.com/...html?fbclid=IwAR1G-UbOucs4uDN3FifriLE1o1ZgIv_qqxrg2e4jQIJ7uATKi_ecFdqqWJE
SCHWEPZ --- 13:08:59 28.1.2020
TADEAS: jojo, je to přirozená matematika zisku, vůbec nechápu proč to někdo řeší nebo rozporuje, Marxisti jedni! :)
****
Současná verze "kasínového-virtuálního-spekulativního" kapitalismu je přirozená asi jako rakovina.
Někteří neoliberálové a zastánci Washingtonského konsensu říkají, že kapitalismus je přirozený systém, konečným uspořádáním lidské společnosti, které je v souladu s přirozenými a nezadatelnými lidskými právy existujícími již od počátku světa či je přímo výsledkem božího plánu, případně obojí ,-)

Je tato podmíněnost normálního kvalitního života neustálým růstem přirozená?
Která část ekosystému ke svému řádnému fungování potřebuje neustálý růst o nějakých 5% ročně?

A) PŘIROZENÝ růst -- tak to funguje v přírodě: živé organismy nejprve prudce rostou, pak dosáhnou dospělosti, tj. kvantitativní růst se zastavuje a přechází postupně ve změnu kvality.
B) LINEÁRNÍ růst -- známý např. z průmyslu: zdvojnásobením výrobní kapacity se zdvojnásobí objem výroby.
C) EXPONENCIÁLNÍ růst -- to, co považujeme v ekonomice a financích za normální, zná příroda prakticky jen v podobě rakoviny: takovýto růst, není-li včas zastaven, končí selháním základních životních funkcí a zánikem mateřského organismu.

Finanční moc nadnárodních monopolů a investičních společností už dávno přesáhla moc národních států. tak se chovají i nádorové buňky: ve snaze o vlastní růst a zisk se šíří a prorůstají vším bez jakéhokoliv respektu k funkci a hranicím jednotlivých orgánů.

Je na čase začít přemýšlet o změně - o tom, jak ze "zlého pána", kterým se dnes peníze staly, udělat zase "dobrého sluhu". V soukromém vlastnictví problém nevidím.

[https://legacy.blisty.cz/img/-3529.jpg?id=-3529&size=400&mc=dbdbeb&mg=0&cp=0&bd=0]
SCHWEPZ --- 12:49:27 28.1.2020
Minulý rok jsem byl pozván do superluxusního soukromého resortu, abych přednášel pro, jak jsem předpokládal, zhruba stovku investičních bankéřů. Nabídli mi zdaleka největší sumu peněz, kterou mi kdy kdo za přednášku nabídl – zhruba polovinu mého ročního platu profesora – abych jim přinesl nějaké vhledy na téma “budoucnost technologií” (...) Začali vcelku nevinně. Ethereum nebo bitcoin? Jsou kvantové počítače reálné? Pomalu ale jistě však přešli na témata, která je zajímala doopravdy. Které části světa budou nejméně zasaženy nadcházející klimatickou krizí, Nový Zéland?

Douglas Rushkoff: Přežití nejbohatších | Archetypal.cz
https://archetypal.cz/2020/douglas-rushkoff-preziti-nejbohatsich/
TADEAS --- 10:22:53 27.1.2020
SCHWEPZ: njn, 10% investicni navratnost, funguje dobre, kazdejch 8-10 let zdvojnasobis :))
SCHWEPZ --- 21:44:15 26.1.2020
,,,,jedinec, který by si od časů, kdy se stavěly v Egyptě pyramidy, každý den odložil stranou deset tisíc dolarů, by měl stále jen pětinu průměrného majetku pětice největších světových boháčů...
SCHWEPZ --- 21:44:04 26.1.2020
Nerovnost se zvrhla: 2153 miliardářů má víc peněz než 4,6 miliardy lidí dohromady
https://zpravy.aktualne.cz/...vrhla-2153-miliardaru-ma-vic-penez/r~aedd65643b8211eab1410cc47ab5f122/

"Naše narušené ekonomiky plní kapsy miliardářů a velkých firem na úkor obyčejných mužů a žen," poznamenal generální ředitel indické pobočky Oxfamu Amitabh Behar. "Není divu, že se lidé začínají ptát, jestli mají miliardáři vůbec existovat," dodal.

Celkový majetek největších 20 miliardářů se od roku 2012 zdvojnásobil, a to z 672 miliard na 1,397 bilionu dolarů, uvádí Bloomberg.
SCHWEPZ --- 9:54:12 24.1.2020
https://www.cnbc.com/...01/20/davos-most-think-capitalism-does-more-harm-than-good-survey-shows.html

Kapitalismus je spíše ke škodě než k užitku, ukázaly výsledky průzkumu - iDNES.cz
https://www.idnes.cz/...-nerovnost-bohatstvi-davos-edelman-pruzkum.A200121_220621_eko-zahranicni_div


PR společnost Edelman oslovila více než 34 tisíc lidí ve 28 zemích a zjistila, že 56 procent z nich si myslí, že kapitalismus ve své dnešní podobě způsobuje více škody než užitku. Lidé přestávají věřit vládám, soukromým společnostem, médiím i nevládním organizacím. Nedůvěru podporuje narůstající pocit, že kapitalismus je v jeho současné podobě nespravedlivý a že veřejné instituce stále více slouží jen zájmům elit, citoval ze zprávy web americké finanční televize CNBC.