Tento web používá soubory cookie. Dalším používáním webu s tímto souhlasíte.
jméno
heslo
přihlásit
zaregistrujte se
zapomněli jste heslo?
VODA - prostě H2O - a něco navíc
LALINA
Vítejte všichni, kdo milujete vodu, fotíte vodu, jezdíte vodu, pijete vodu
pojďte a vyprávějte vy, kdo o ní něco víte ,
naslouchejte vy, kdo se něco nového o vodě chcete dozvědět...

SHEEN: Proč je voda anomální se ví. Jedná se tam o to, že ty dva prvky, které ji tvoří se hodně liší v síle jakou poutají elektrony, díky tomu jejich svazek pak je utvořen tak, že si kyslík k sobě přitáhne elektron vodíku a ten vodík tam stojí téměř okraden a jak tak stojí okraden, jde kolem zase jiný kyslík, který celý radostný má těch elektronů nazbyt, dokonce má volné dva a tak mu nabídne, že tomu chudákovi jeden z těch dvou půjčí a že budou spolu kamarádi. A tak to jde stále dál a dál, až se drží za ruce spousta kyslíků se spoustou vodíků. A pak už je velmi těžké je rozdělit. Tak místo skupenství plynného, kde by každá molekula musela zůstat osamocena, se tvoří skupinky, hloučky, řetězce, které se přelévají, proudí, tečou. A je tu kapalina. A na základě téhle lásky sdílené mezi vodíkem a kyslíkem vznikl život.
Právě v tom, že je tam ten okradený a pak ten cizí, který mu půjčí, je ta anomalie . Odborný termín je vazba vodíkovým můstkem. Za normálních okolností by voda H2O byla prostě tři spojené atomy. Jenže takto je to pospojované ještě mezi molekulama, takže je pospojovaná spousta vodíků se spoustou kyslíků H2O-H2O-H2O-H2O-H2O-... a díky tomu to je mnohem větší a nemůže to být plynné.
A to je konec pohádky. :-)))
*****
PRAVDA O VODĚ
Máte k tomu co říct? Vložte se do diskuze.
KITIARA --- 23:30:23 30.5.2010
Voda! Vodo, jsi bez chuti, bez barvy, bez vůně, jsi nedefinovatelná a člověk tě pije, aniž tě zná. Ty nejsi nutná k životu: ty jsi život sám. Naplňuješ nás rozkoší, jejíž zdroj není ve smyslech. S tebou se nám vrací všechno to, čeho jsme se už zřekli. Díky tobě se otevírají všechny vyschlé prameny našeho srdce. Jsi tím nejcennějším pokladem na světě a také pokladem nejchoulostivějším, ty, tak čistá v útrobách země. Člověk může umříž žízní u magnezitového pramene. Může umřít žízní na břehu solného jezera. může umřít, i kyž má dva litry rosy, jsou-li v ní rozpuštěny nějaké soli. Ty nepřijímáš žádné příměsi, ty se nedáš zfalšovat, ty jsi podezíravé božstvo. Ale naplňuješ nás nesmírným a prostým štěstím.

Antoine de Saint-Exupéry, Země lidí
LALINA --- 9:22:17 27.5.2010
ech, dneska už to ale končí:
Brněnské výstaviště - veletrhy o vodě

http://www.bvv.cz/i2000/b-bvv.nsf/WWWAllPDocsID/JPAA-857CM6?OpenDocument&LANG=CZ&NAV=1&ID=0
LALINA --- 10:32:35 15.5.2010
KITIARA: to si můžu myslet, že je to frahý.... já jsem zjistila, že budu zrovna na dovolený...
KITIARA --- 10:21:23 15.5.2010
LALINA: jen škoda tý ceny:( Student nemá šanci se tam dostat
LALINA --- 10:18:51 15.5.2010
V posledním týdnu měsíce května navštíví poprvé Českou republiku
významný japonský vědec Dr. Masaru Emoto, který se celoživotně věnuje výzkumu vody.
Přijměte srdečné pozvání na jeho přednášku v rámci Veletrhu ESOTERIKA, BIOSTYL a ECOWORLD ve dnech 22. - 24. 5. 2009, na Výstavišti v Praze Holešovicích

a také na jeho zajímavý dvoudenní seminář “Skrytá síla vody” 30.- 31.5. 2009 na Novoměstské radnici v Praze.
Při této příležitosti bude také představena výstava velkoformátových fotografií krystalů ledu.
LALINA --- 10:15:52 15.5.2010
KITIARA: super!!
budu koukat se tam dostat....

hodím sem ten článek celej s dovolením:
15.05.2009 - oznámení - Posvátná voda
Originální vědec Dr. MASARU EMOTO poprvé v Praze


V posledním týdnu měsíce května navštíví poprvé Českou republiku významný japonský vědec Dr. Masaru Emoto, který se celoživotně věnuje výzkumu vody. Přijměte srdečné pozvání na jeho přednášku v rámci Veletrhu ESOTERIKA, BIOSTYL a ECOWORLD ve dnech 22. - 24. 5. 2009, na Výstavišti v Praze Holešovicích a také na jeho zajímavý dvoudenní seminář “Skrytá síla vody” 30.- 31.5. 2009 na Novoměstské radnici v Praze. Při této příležitosti bude také představena výstava velkoformátových fotografií krystalů ledu.

Dr. Masaru Emoto se zabýval rozsáhlým výzkumem vody po celé naší planetě ne jako klasický vědecký výzkumník, ale spíše z pohledu originálního myslitele. Vědeckým výzkumem prokázal, že voda je významným nosičem informací, a také jako první vyfotil různé struktury krystalu vody ve zmrzlém stavu. V současné době je jedním z nejznámějších specialistů v dané oblasti na světě.

Ze života Dr. Masaru Emota
Jako terapeut používal při svých sezeních shluky mikroskopických vodních částic a analýzu pomocí magnetické rezonance (Magnetic Resonance Analyzer, MRA). Při MRA se do vody vkládají určité informace ve formě HADO (což v češtině znamená „vibrace“). Úspěšné výsledky jeho terapie jej přesvědčily, že voda dokáže informace podržet i přenášet.

Dr. Masaru Emoto se inspiroval sněhovým krystalem a uvědomil si, že právě ve zmrzlé krystalové formě nám voda ukazuje svou celou a skutečnou podstatu. V roce 1994 se jeho laboratoři v Tokiu po mnoha pokusech a omylech podařilo pořídit první fotografii ledového krystalu. Od té doby bylo těchto fotografií pořízeno několik desítek tisíc. Bylo také provedeno velké množství zkoušek a pokusů v s kvalitou vody, dopadem negativních a pozitivních slov na vodu, vlivem hudby, obrázků, písmen nebo textů nebo sílou různých druhů modlitby. Výsledky ukazují, že hudba, slova, myšlenky nebo modlitby mají vliv na strukturu vodního krystalu, což naznačuje, že skutečně ovlivňují naši hmotnou realitu. Díky fotografiím krystalu se hypotéza, že voda je schopná podržet i přenášet informace, stala rozpoznatelnou pro všechny. Vzhledem ke své nádheře jsou ledové krystaly ve stabilní a harmonické podobě navíc úžasným uměleckým dílem, které mnoho lidí chytne za srdce.

S podporou své ženy Kazuko vydal Dr. Masaru Emoto v roce 1999 na vlastní náklady publikaci „Poselství z vody“ (“Messages from Water”), což je sbírka fotografií ledových krystalů a výsledků jejich výzkumu. Publikace „Poselství z vody“ se ve světě dočkala milionů výtisků a v krátké době byla přeložena do více než dvaceti jazyků.
Od té doby cestuje Masaru Emoto se svou ženou po celém světě a pořádá semináře a přednášky na téma voda a HADO (vibrace).

Dr. Masaru Emoto napsal rovněž knihy „Poselství skrytá ve vodě“ (“The Hidden Messages in Water”), „Skutečná síla vody“ (“The True Power of Water”), „Miluj sám sebe“ (“Love Thyself”) a „Podoba lásky“ (“The Shape of Love”). Jako autor světových bestsellerů se objevil i v seznamech nejprodávanějších knih listu New York Times.

V ČR vyšly knihy „Skutečná síla vody” ( Nakl. Tomáše Janečka), “Voda a léčivá síla modlitby” (nakl. Eminent) a “Léčivá síla vody” (nakl. Eminent), Zázračná moc vody (nakl. Pragma)

V únoru 2008 se objevil dokumentární film Voda (“Water”), ve kterém je Masaru Emoto se svou studií prezentován společně s ostatními uznávanými světovými výzkumníky, kteří se zabývají vodou. Tento rok v dubnu, byla také slavnostně uvedena premiéra tohoto filmu, a to na filmovém festivalu PRAŽSKÉ BRÁNY FILMU v kině Světozor.

Objevuje se rovněž v pozoruhodném filmu „Co my jen víme?“ (What the Bleep Do We Know), který si získal velkou pozornost publika a obdržel několik filmových cen po celém světě.

V květnu 2005 Dr. Emoto ohlásil vznik EMOTO PROJEKTU na konferenci nazvané Spirituální dimenze vědy a vědomí a podvýbor pro spiritualitu (“The Spiritual Dimensions of Science and Consciousness Subcommittee on Spirituality”), která se konala v sídle Organizace spojených národů v New Yorku. EMOTO PROJEKT je součástí akce mezinárodní dekády Organizace spojených národů Voda pro život (“Water for Life”), během níž má být kniha pro děti Poselství z vody (“The Message of Water”) po dobu deseti let poskytována všem dětem na světě zdarma. Kniha Poselství z vody vyšla za začátku roku 2006 a v následujících deseti letech bude dětem po celém světě rozdáno 650 milionů jejích výtisků. Tento jedinečný projekt Dr. Masaru Emoto představí také v Praze na jeho přednášce a semináři. Bude se i zdarma rozdávat knížka pro děti.

V březnu 2008 Masaru Emoto založil kancelář s názvem OFFICE MASARU EMOTO, LLC. s cílem přispívat k podpoře míru ve světě.

V současné době stojí v čele Všeobecného výzkumného ústavu I.H.M. (I.H.M. General Research Institute) a je emeritním prezidentem neziskové organizace mezinárodní nadace Voda pro život (International Water for Life Foundation).

Jak mohou inspirovat revoluční výzkumy Dr. Masaru Emota nás?

Co mohou tyto poznatky – s přihlédnutím k tomu, že sami jsme utvořeni z více jak 70 % z vody- znamenat pro nás a pro náš každodenní život ?

Dr. Masaru Emoto říká:
“Tyto poznatky poukazují na to, že jsme sami tvůrci našeho vlastního života. Svůj život utváříme tím, jak myslíme, jak mluvíme, jaký zaujímáme postoj – protože to vše jsou výrazné vibrace a energie, které mají vliv na realitu, kterou zažíváme. Lidé, kteří se chtějí dozvědět více, by se měli poučit o tom, co je to „Rezonance “. Když například vezmu Vidličkovou ladičku 440 Hz a sám zazpívám tento tón – láááá – předám tak energii železné ladičce, která začne vibrovat a znít. Vibrace je život. Myslím si, že dávat život je jako dávat lásku. Takže vy můžete dávat lásku všemu na této planetě, protože můžete vytvářet jakýkoli zvuk, jakoukoli notu.Jistě, že můžete také potkávat příjemné lidi, jejichž vibrace s vámi rezonuje. Nevzdávejte to. Doporučuji všem lidem na světě, aby se soustředili na vytváření pozitivních rezonancí. Například napsat si na sklenku, ze které pijeme, slova Láska a Díkůvzdání – to nic nestojí.

Voda je základem všeho života a potřebuje naší pozornost. Musíme se jí láskyplně věnovat. Jestliže nebudeme rezonovat s vodou, život našeho druhu zanikne.“Jeden ze zajímavých pokusů Dr. Masaru Emota.

Dr. Masaru Emoto udělal i následující zajímavý pokus ovlivňování vody myšlenkou a slovem. Nejprve nalil čistou vodu z horského jezera do několika nádob a každou z nich popsal a ovlivňoval jiným slovem, vyjadřujícím určité emoce či stav. Například Láska, Díkůvzdání, Klid, Hloupost, Nenávist, Strach, Radost, atd. Krystaly, které takto ovlivněná voda utvořila, se velmi lišily. Nejenom to!
Do nádob s vodou nasypal vařenou rýži a každý den ovlivňoval nádobu Láska i nádobu Nenávist příslušnou emocí a modlitbou či proklínáním. Po několika týdnech se v nádobách ukázaly naprosto rozdílné procesy. Nádoba s Láskou měla uvnitř čistou vodu s rýží a nádoba s Nenávistí byla plná černé plísně. Tento pokus si můžete i sami vyzkoušet, bez laboratoře či mikroskopů, potřebujete jen čistou vodu a pár minut denně čas.

Labolatoř Dr. Masaru Emota
Během posledních 4,5 let obdržela laboratoř Dr. Masaru Emota, Hado Life Europe více než 1000 vodních vzorků, které byly zaslány ze všech koutů světa. Testování tolika rozličných vodních zdrojů umožnilo pochopit a potvrdit skutečnou podstatu vhledu Dr. Emota – voda je daleko více než jen pouhým H2O a pouhou anorganickou látkou.
Některé prameny byly v průběhu několika let nepřetržitě prozkoumávány. Na základě těchto výsledků můžeme vyzdvihnout fakt, že i když se tvary a počet krystalů vzorků odlišují díky nejrozmanitějším vlivům, na které voda reaguje, některá voda vykazuje větší sklon k vytváření harmonických struktur ve zmrazené formě než jiná. Řada vodních zdrojů, které vykazují tento sklon, je často historicky označována jako svaté prameny. Ve všech kulturách na celém světě lidé vždy poznali rozdíl mezi běžnou vodou a vodou, která má zvláštní schopnosti posílit zdraví a blaho lidí a okolí.
Laboratoř Hado Life Europe provedla během posledních let rozmanité druhy pokusů zkoumající změny ve struktuře pod různými vlivy. Pokusy s hudbou a jejich vliv na strukturu, a také například účinek rozličných hudebních intervalů odhalil zajímavé vhledy v chování vody ve vztahu k harmonii.

DR. Masaru Emota v Praze
Více o těchto výzkumech a originálních myšlenkách japonského vědce Dr. Masaru Emota se můžete dozvědět na jeho přednášce v rámci doprovodného programu veletrhu ESOTERIKA, BIOSTYL a ECOWORLD 2009 nebo na dvoudenním semináři v Novoměstské radnici v Praze. Program Dr. Masaru Emota pořádá společnost Felicius o.p.s. s laskovou podproou společnosti MAITREA.

Program:
Veletrh Esoterika, Biostyl a Ecoworld - Sobota 23.5.2009, 20:00 hod. „Skrytá síla vody“
Výstaviště Holešovice, Střední hala Průmyslového Paláce,
Vstupné je součástí vstupného na veletrhy. V rámci veletrhu bude možné shlédnout jedinečnou výstavu fotografií krystalů „SKRYTÁ SÍLA VODY“. Pokud se chystáte na veletrh Esoterika v jiný den, budiž Vám útěchou alespoň rozhovor s Dr. Masaru Emotem ve veletržním časopise.


Termín dvoudenního semináře „SKRYTÁ SÍLA VODY“ - 30. – 31. 5. 2009
Novoměstská radnice, Praha 2,
(Sobota 10.00 - 18.00, Neděle 10.00 - 16.00)
Ceny semináře:
Registrovaný účastník a zaplacený seminář po 15.4.2009 - 4.500,- Kč / 165 Euro
Lístky možné objednat na www.prazskebrany.cz

Více info:
www.masaru-emoto.cz
www.prazskebrany.cz, www.veletrhesoterika.cz, www.biostyl.cz
JOGINKA --- 16:18:49 13.4.2010
LALINA: Dodržuju pitný režim.:-)
LALINA --- 14:29:36 13.4.2010
hooodne velká voda teda:))