Tento web používá soubory cookie. Dalším používáním webu s tímto souhlasíte.
jméno
heslo
přihlásit
zaregistrujte se
zapomněli jste heslo?
zajimava soudni rozhodnuti
KASUMI
pro debaty o pripadnych rozsudcich, ktere nebudou striktne odborne, prosim smerujte sve prispevky sem: [ Právnická tlachárna - diskuse (nejen) pro právníky stran judikátů, zákonů, jejich návrhů a právních názorů vůbec ]
Máte k tomu co říct? Vložte se do diskuze.
TRAVIX --- 23:42:26 27.6.2014
GHOSTSTALKER: Ještě líp. Soudy se nemůžou dohodnout, každý dostanete půlku...
GHOSTSTALKER --- 23:39:54 27.6.2014
COQUINE: No nevim, US uz par let hlasal, ze v nekterych pripadech lze nabyt nemovitost od nevlastnika, ale NS to porad vehementne odmita. A tohle mi teda prijde jako dost blbej "kompromis".
COQUINE --- 22:50:11 27.6.2014
GHOSTSTALKER: imo pokud to jen trochu pujde, prikloni se k nazoru plena US
TRAVIX --- 20:25:49 27.6.2014
COQUINE: Soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková... No, i takhle se dají řešit majetkové spory. Nemůžete se dohodnout, každý dostanete půlku... To bude velmi praktické, zvlášť když to ten nevlastník koupí od zloděje.
GHOSTSTALKER --- 19:47:57 27.6.2014
COQUINE: To se tesim, co na to rekne NS.
??? --- 15:40:48 27.6.2014
COQUINE: lol
COQUINE --- 15:33:09 27.6.2014
I. ÚS 2219/2012
nabytí nemovitosti zapsané v KN od nevlastníka dle SOZ

38. (...) Na stranu druhou si však lze představit i takové případy, kdy bude možné kupříkladu sporný předmět vlastnického práva (například nezastavěný pozemek) spravedlivě rozdělit mezi oba dotčené subjekty. Řešení tohoto druhého kroku tak bude vždy odvislé od okolností a specifik projednávaného případu.
WYMA --- 11:09:22 6.6.2014
???: dík ;)
??? --- 11:05:58 6.6.2014
od wymy z tlacharny

Odměna opatrovníka ustanoveného dle § 29 odst. 2 o.s.ř.:

Z odůvodnění:


Soud nepovažuje odměnu vyčíslenou procesním opatrovníkem žalovaného za odůvodněnou a má za to, že nelze pouze bezvýhradně akceptovat výše uvedené ustanovení advokátního tarifu a jeho konečný důsledek, totiž, že procesní opatrovník, ustanovený soudem, má nárok na odměnu dle advokátního tarifu ve
stejné výši, jako advokát zvolený účastníkem řízení i v případě, že by jím zastupovaný
účastník byl ve sporu neúspěšný. V takovém případě by šlo o nesystémové zvýhodnění
zástupce, který byl ustanoven soudem, oproti zástupci zmocněnému účastníkem, neboť
neúspěšný účastník nemá podle občanského soudního řádu právo na náhradu nákladů řízení.
Odměnu ve výši stanovené § 12a vyhl. 177/1996 Sb. by tedy bylo možné přiznat jen v těch
případech, kdyby procesním opatrovníkem zastupovaný účastník řízení byl ve věci úspěšný.
V případě, že tomu tak není, je nutné postupovat ve věci odměny procesního opatrovníka
v návaznosti na příslušná ustanovení občanského soudního řádu, v tomto konkrétním případě
na ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. Žalovaný nebyl ve sporu úspěšný, a to ani z části.
S ohledem na to, že procesní opatrovník byl ustanoven soudem a neměl možnost své
ustanovení odmítnout, dospěl soud k závěru, že mu má být přiznána přiměřená odměna.
Přesto, že žalovanému nevznikl žádný nárok na náhradu nákladů řízení, má soud za to, že
procesnímu opatrovníkovi náleží přiměřená odměna, jaká vyplývá z obdobného typu
zastupování dle ustanovení § 9 odst. 5 vyhl. 177/1996 Sb.


VS Praha:

Odvolací soud přisvědčil argumentaci odvolatele v tom směru, že ust. § 9 odst. 5
advokátního tarifu nelze na daný případ aplikovat, neboť toto ustanovení se vztahuje pouze na výkon funkce opatrovníka ustanoveného správním orgánem účastníku řízení nebo
ustanoveného soudem účastníku řízení, jehož pobyt není znám, jemuž se nepodařilo doručit na známou adresu v cizině, který byl stižen duševní poruchou nebo z jiných zdravotních důvodů se nemůže nikoli jen pro přechodnou dobu účastnit řízení, nebo který není schopen srozumitelně se vyjadřovat.

V řešené právní věci byl žalovanému ustanoven opatrovník podle ust. § 29 odst. 2
o.s.ř., neboť se jedná o právnickou osobu, která jako účastník řízení nemůže před soudem
vystupovat proto, že nemá ustanoven statutární orgán, který by za něj v řízení jednal.
V takovém případě se výše odměny opatrovníka stanoví podle ust. § 12a o.s.ř. Podle odst. 1 tohoto ustanovení se sazby mimosmluvní odměny podle § 7 za úkony právních služeb
ustanoveného zástupce v občanském soudním řízení snižují o 20% a podle odst. 2 činí
odměna za jeden úkon nejvýše Kč 5.000,-.

Neobstojí přitom argumentace soudu prvního stupně, že žalovaný neměl ve věci
procesní úspěch, neboť opatrovník ustanovený podle ust. § 29 odst. 2 o.s.ř. nemůže vyjma
zákonem předvídaných případů ustanovení odmítnout a účtované úkony právní služby řádně provedl.