Tento web používá soubory cookie. Dalším používáním webu s tímto souhlasíte.
jméno
heslo
přihlásit
zaregistrujte se
zapomněli jste heslo?
zajimava soudni rozhodnuti
KASUMI
pro debaty o pripadnych rozsudcich, ktere nebudou striktne odborne, prosim smerujte sve prispevky sem: [ Právnická tlachárna - diskuse (nejen) pro právníky stran judikátů, zákonů, jejich návrhů a právních názorů vůbec ]
Máte k tomu co říct? Vložte se do diskuze.
CRINOS --- 17:12:45 31.3.2011
Nález ÚS ČR, kterým se ruší § 97 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a vyhláška 485/2005 Sb.

http://www.concourt.cz/clanek/GetFile?id=5075.
??? --- 12:00:41 23.3.2011
Nejvyšší soud se zastal ženy, která brala 40 let špatné léky - Aktuálně.cz
http://aktualne.centrum.cz/domaci/soudy-a-pravo/clanek.phtml?id=694842
KEMAL --- 11:01:52 10.3.2011
DON: osoba, která vstupuje do vztahu s leasingovou společností musí počítat i s eventualitou, že může dojít k zničení předmětu leasingu následkem dopravní nehody. Je tedy odpovědná za to, že si vybere vhodný typ leasingové smlouvy a za to, zda se proti proti extrémním následkům nehody z důvodu nevýhodných smluvních podmínek pojistí - přesně jak píšeš. Při určení výše škody se jednoznačně vychází pouze z (obvyklé) ceny poškozené věci jako takové v okamžiku poškození. Škoda následná, vyplývající z nevýhodných leasingových podmínek, není podle mého názoru v adekvátní příčinné souvislosti s porušením povinnosti při zavinění dopravní nehody.
Judikát, stejně jako názor G_RELAXe, mi příjde logický a spravedlivý. Nelogický mi naopak příjde závěr opačný. Pokud si koupím auto, ale "přes bratra", který mi ho pronajme, s tím, že se zavážu k zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny nového auta v případě, že auto během doby nájmu bude zničeno, budeš souhlasit s tím, že když mi ho rozbiješ, zaplatíš i smluvní pokutu ke které jsem se já, debil, zavázal? :)
DON --- 10:44:05 10.3.2011
G_RELAX: Zatím co o ceně auta můžeš smlouvat, podmínky leasingové smlouvy příliš ovlivnit nemůžeš. Smluvní pokuta za předčasné ukončení leasingu je u nás předpokládám zcela obvyklá, tedy analogii s rozdílem mezi cenou auta a běžnou cenou tam úplně nevidím, je ale možné určit obvyklou výši peněžitého plnění při předčasném ukončení leasingu. Je to prostě zásah do tvé majtekové sféry, který nastal cizím zaviněním a ty mu nemůžeš předejít - tak maximálně pojistit. Jako bližší analogie mi přijde ušlý zisk. Když máš tu smůlu, že zaviníš dopravní nehodu, jejímuž účastníkovi následkem tooh ujde zisk, máš povinnost ho nahradit. Proč nemáš stejnou povinnost vůči leasingoému nájemci, kterému nejenom ujde zisk (možnost nabýt vozidlo po úhradě všech splátek) ale ještě mu způsobíš neodvratitelné vydání v podobě "smluvní pokutyL za předčasné ukončení leasingu? To ti opravdu přijde logické a spravedlivé?
G_RELAX --- 20:04:17 9.3.2011
DON: Co Tě na tom rozhodnutí udivuje? Pokud by si místo toho nájmu např. koupil značně předražené auto, taky by nemohl očekávat plnou kompenzaci od viníka dopravní nehody.
DON --- 10:22:12 9.3.2011
25 Cdo 267/2005 - tohle je rozhodnutí, které mě nepřestává udivovat...

Osoba odpovědná za poškození vozidla ve vlastnictví leasingového pronajímatele při dopravní nehodě, není povinna nahradit leasingovému nájemci újmu vzniklou tím, že účastníci leasingové smlouvy sjednali pro případ jejího předčasného zrušení takové podmínky, které vedly k tomu, že aniž se nájemce stal vlastníkem vozu, zaplatil ze svého pohledu nevýhodně vysoké částky za nájem vozidla a platby s tím spojené.
G_RELAX --- 18:16:41 7.3.2011
???: ...že zájem násilné osoby je důležitější než zájem oběti domácího násilí :(
Jenom doufám, že to ta žena přežije a ve zdraví.
??? --- 14:45:57 7.3.2011
Soudci rozhodli, že zájmy týrané ženy jsou důležitější než trest pro tyrana - Aktuálně.cz
http://aktualne.centrum.cz/domaci/soudy-a-pravo/clanek.phtml?id=692813
WYMA --- 20:16:55 2.3.2011
Pojišťovny varují, zákaz diskriminace povede ke zdražení - Aktuálně.cz
http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/penize/clanek.phtml?id=692749

to je zase věc :)
??? --- 9:53:05 28.2.2011
je to stare rozhodnuti, ale jen to sem chci dat do DB

K důsledkům splynutí postavení statutárního orgánu a postavení zaměstnance v jedné fyzické osobě | iPravnik.cz
http://www.ipravnik.cz/cz/judikatura/rozhodnuti-civilni/ap_29/pd_1/txtexpresion_judikatury/art_4837/detail.aspx

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 4. 11. 2004, sp. zn. 21 Cdo 1634/2004

"Skutečnost, že fyzická osoba byla jmenována statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným (jednatelem), tedy – jak vyplývá z výše uvedeného – sama o sobě nebrání tomu, aby uzavřela s touto společností smlouvu (dohodu) podle pracovněprávních předpisů, například pracovní smlouvu, dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr, dohodu o změně pracovní smlouvy, dohodu o rozvázání pracovního poměru apod. Jestliže smlouva (dohoda) nesměřuje ke vzniku pracovního poměru nebo jiného pracovněprávního vztahu, jehož náplní by byl výkon činnosti statutárního orgánu společnosti s ručením omezeným, není takový právní úkon neplatným podle § 242 odst. 1 písm. a) ZPr, neboť se svým obsahem ani účelem nepříčí zákonu, neobchází jej a ani se jinak nepříčí zájmům společnosti."