Tento web používá soubory cookie. Dalším používáním webu s tímto souhlasíte.
jméno
heslo
přihlásit
zaregistrujte se
zapomněli jste heslo?
zajimava soudni rozhodnuti
KASUMI
pro debaty o pripadnych rozsudcich, ktere nebudou striktne odborne, prosim smerujte sve prispevky sem: [ Právnická tlachárna - diskuse (nejen) pro právníky stran judikátů, zákonů, jejich návrhů a právních názorů vůbec ]
Máte k tomu co říct? Vložte se do diskuze.
HLUCHEJ --- 21:37:43 22.8.2010
???: Super. Doufam, ze to jeste rozsirej do dalsich oblasti a az mi nekdo ukradne auto bez alarmu, budu zodpovednej za zlodejem prejete lidi :-(
??? --- 14:21:49 20.8.2010
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Detail.aspx?g=0a57fb2e-f39e-4b61-8ab0-aa92b901b857&utm_source=ILO+Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=E-commerce+Newsletter&utm_content=Newsletter+2010-08-19

nevim, jestli mate moznost vsichni videt ten text, tak i copy:


Contributed by SKW Schwarz Rechtsanwälte

June 24 2010

Background
Federal Supreme Court decision
Comment


The Federal Supreme Court has published its long-awaited decision on the liability of internet users whose internet access has been used for illegal file-sharing.

Background

A number of cases have appeared before the lower courts focusing on the issue of whether an individual who merely provides internet access which is misused by a third party in order to participate in an illegal peer-to-peer file-sharing network is liable for any infringements committed by that party.

Case law has been inconsistent. In most cases, parties that have an internet connection which has been used for illegal file sharing have been held responsible as vicarious infringers and held liable to cease and desist. This has also meant that such parties have been obliged to reimburse the respective rights owners for attorneys' fees that have resulted in connection with the issuing of cease and desist orders. In other such cases, most notably those of the Frankfurt Court of Appeal, the concept of vicarious liability has been rejected. According to the Frankfurt court, vicarious liability can be assumed only where the defendant had reason to believe that his or her internet access was being misused.

One such Frankfurt Court of Appeal ruling was appealed to the Federal Supreme Court, which reversed the decision.

Federal Supreme Court decision

The Federal Supreme Court affirmed that an individual who has an internet connection which has been used for illegal file sharing by a third party is liable as a vicarious infringer to cease and desist. In the case at hand, the defendant's computer was locked in an office to which nobody else had access. The defendant could prove that he was away on holiday. However, while the defendant was away an unknown third party hacked into the defendant's wireless fidelity (WiFi) connection to download and offer to the public a copyrighted song on a file-sharing platform. The song was then disseminated across the Internet.

The court held that because the defendant was not at fault, he was not liable for damages. However, the defendant had failed to protect his WiFi connection with a secure password, despite the fact that he had had the opportunity to apply such protection when he purchased his modem. This triggered the defendant's liability to cease and desist the copyright infringement being committed through his internet connection, and also rendered him liable to reimburse the rights owner's legal costs.

Comment

This decision is good news for rights owners. Hitherto, it has been unclear whether an individual that merely owns an internet connection and failed adequately to protect it by state-of-the art methods is liable for copyright infringements committed by third parties on file-sharing websites. This ruling provides rights owners with an effective means to combat internet piracy over peer-to-peer platforms. As a result of this ruling, rights owners are increasingly likely to monitor the dissemination of their content and take measures in order to limit its uncontrolled dissemination on illegal file-sharing sites. The decision also serves as a warning to internet users to ensure that they apply standard protection for their internet access to avoid liability for misuse by third parties.

For further information on this topic please contact Ulrich Reber at SKW Schwarz Rechtsanwälte by telephone (+1 49 89 28640 0), fax (+1 49 89 280 94 32) or email (u.reber@skwschwarz.de).
KONIKFXSONIC --- 15:00:03 5.5.2010
???: imho už jsou spotřebitelé drzí přes míru...
LORD_SHAPER --- 10:18:53 4.5.2010
WYMA: no je to kapínek absurdní...
WYMA --- 20:07:51 3.5.2010
???: to už si dělaj vážně v brně srandu ne???
??? --- 16:47:29 3.5.2010
Podle NS ČR nepoužití ochranné přilby cyklistou starším 18 let je
porušením prevenční povinnosti podle § 415 OZ.

http://jinepravo.blogspot.com/2010/04/jak-je-dulezite-miti-prilbu.html

??? --- 19:27:36 2.5.2010
Řízení s alkoholem nebo bez?
Sunday, 02.05.10 - Společnost a politika - autor: Radek Hulán
Jedna moje kamarádka přišla o řidičský průkaz kvůli neprůkazné dechové zkoušce. V žádném případě neobhajuji a neschvaluji řízení když pijete (v tomto případě, minimálně dle jejího tvzení, ovšem neřídila pod vlivem alkoholu), ale uvedený právní rozbor advokátní kanceláře Mašek, Kočí, Aujezdský (eAdvokacie.cz) je tak zajímavý, že jej doporučuji ke čtení i vám.
________________________________________
Vážení,
tímto Vám oznamujeme, že jsme převzali právní zastoupení paní [odstraněno], (dále jen „klientka“) ve věci správního řízení o zadržení řidičského průkazu. Kopii plné moci přikládáme.
Přípisem ze dne [odstraněno] byla klientka vyrozuměna o zahájení řízení o zadržení řidičského průkazu. Dále byla klientka poučena o možnosti se do 5 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení o zadržení řidičského průkazu vyjádřit k podkladu pro vydání rozhodnutí. Klientka se vyjadřuje k řízení o zadržení řidičského průkazu následovně:
Důvodem pro zadržení řidičského průkazu má být skutečnost, že Policie České republiky zjistila u klientky alkohol v dechu, a to pouze pomocí analyzátoru alkoholu v dechu. Krevní zkouška nebyla provedena. Klientka popírá, že řídila pod vlivem alkoholu. Podle ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o opatřeních“) spočívá-li orientační vyšetření zjišťující obsah alkoholu v dechové zkoušce provedené analyzátorem alkoholu v dechu, splňujícím podmínky stanovené zvláštním právním předpisem, odborné lékařské vyšetření se neprovede. Tedy, aby výsledek měření alkoholu v dechu byl relevantní, analyzátor alkoholu v dechu musí splňovat podmínky stanovené vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb. Analyzátor alkoholu v dechu musí být schválen Českým metrologickým institutem a ověřen jím nebo autorizovaným metrologickým střediskem každý jeden rok. Schválenému analyzátoru alkoholu v dechu se přiděluje značka schválení typu, která je výrobcem umístěna na měřidle. Ověřený analyzátor alkoholu v dechu se opatřuje úřední značkou nebo se vydá ověřovací list.
Klientka si nevšimla, že by analyzátor alkoholu v dechu byl opatřen úřední značkou, ověřovací list ji předložen nebyl, proto navrhuje, aby v rámci řízení o zadržení řidičského průkazu bylo přezkoumáno, zda použitý analyzátor alkoholu v dechu měl platné ověření, tj. zda neuplynula doba platnosti jeho ověření, nebyly provedeny změny nebo úpravy analyzátoru alkoholu v dechu, jež mohly ovlivnit jeho metrologické vlastnosti, nebyl analyzátor alkoholu v dechu poškozen tak, že mohl ztratit některou vlastnost rozhodnou pro jeho ověření, nebyla znehodnocena, popřípadě odstraněna úřední značka, nebylo zjevné, že i při neporušeném ověření ztratil analyzátor alkoholu v dechu požadované metrologické vlastnosti (§ 7 odst. 2 vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb.). A dále, zda se vůbec jedná o analyzátor schválený Českým metrologickým institutem. V případě, že některou z uvedených podmínek analyzátor alkoholu v dechu nesplňuje, nelze výsledek měření brát vůbec v potaz.
K samotnému postupu měření uvádíme, že nebyl dodržen doporučený postup policejního orgánu při měření stanovený ve Shrnutí pracovního postupu pro kontrolní orgány (je přílohou k metodice AAD – č. 114-MP-C008-08) (dále jen „metodika ČMI“), na který je odkazováno Ministerstvem dopravy ČR v metodice č.j. 285/2009–160-OST. Výsledek měření je v důsledku toho nesprávný a neměl by být použit v řízení.
Dle metodiky ČMI je testování osoby na konzumaci alkoholu možné po uplynutí 15-ti minut od posledního požití alkoholu. Během doby testování nesmí daná osoba kouřit, jíst a pít jakékoliv tekutiny. Pokud policejní orgán chce tedy testovat osobu na přítomnost alkoholu v dechu analyzátorem alkoholu v dechu, může tak učinit až po 15-ti minutách, kdy policejní orgán danou osobu zastavil. Po tuto dobu musí uložit osobě zdržení se konzumace jídla, tekutin i kouření. Tento postup v případě klientky nebyl dodržen. Výsledek měření nedodržením uvedeného postupu byl ovlivněn a je nepřesný.
Dále metodika ČMI uvádí, že při pozitivní zkoušce na alkohol je nutné měření ještě minimálně jednou zopakovat po uplynutí pěti minut. Aby bylo možné výsledek brát jako akceptovatelný, nesmí mezi výsledky obou měření být rozdíl větší než 10%. Analyzátorem alkoholu v dechu bylo u klientky prvním měřením naměřeno 0,82 promile, druhým měřením pak 0,73 promile. Rozdíl mezi oběma měřeními je 11%. Aby výsledek bylo možné akceptovat měl policejní orgán provádět další měření, a to až do chvíle, kdy rozdíl mezi dvěma výsledky by byl menší než 10%. Takto se však v případě klientky nestalo a výsledek nelze použít k závěru, že klientka byla pod vlivem alkoholu. K tomu si dovoluji citovat ze článku Analyzátory alkoholu v dechu autoři Ing. Jan Tichý, Ing. Jindřich Pošvář, Český metrologický institut “ Zvyklost vyjadřovat výsledek dechové zkoušky jako promile alkoholu v krvi přináší paradox. Po požití alkoholu se nabízí úvaha „teď musím rychle jet, než se mi alkohol dostane do krve“. Tímto paradoxem je, že při dechové zkoušce ukáže analyzátor vysokou hodnotu, která skutečně nemusí být úplně v relaci s koncentrací alkoholu v krvi, neboť byla naměřena koncentrace alkoholu v „prostředí“ v ústech. S ohledem na to doporučují výrobci analyzátorů alkoholu v dechu při pozitivním výsledku zkoušky měření opakovat cca po 10 minutách a porovnat výsledky. Pokud se dechová zkouška opakuje po 10-15 minutách, může se například z hodnoty 3,28 promile stát hodnota až 0,46 promile.“.
S ohledem na shora uvedené máme za to, že měření analyzátorem alkoholu v dechu u klientky bylo nepřesné a jeho výsledek je nesprávný. Klientka popírá, že by řídila motorové vozidlo pod vlivem alkoholu. Nebylo tedy bez pochybností prokázáno, že klientka pod vlivem alkoholu řídila motorové vozidlo. Ve smyslu zásady in dubio pro reo (v pochybnostech ve prospěch obviněného) navrhujeme, aby [odstraněno] rozhodl, že řidičský průkaz paní [odstraněno] se nezadržuje.
Sunday, 02.05.10 - Společnost a politika - autor: Radek Hulán - 611x

??? --- 15:23:29 2.5.2010
kua, sezenu ho
??? --- 13:49:15 2.5.2010
Řízení s alkoholem nebo bez? — Radek Hulán - oficiální web - MyEgo.cz
http://myego.cz/item/rizeni-s-alkoholem-nebo-bez
CRINOS --- 13:57:52 16.4.2010
Ústavní soud zrušil k 30.9.2011 ustanovení § 15 zákona č. 155/1995 Zb. o dúchodovém pojištění

Ústavní soud dnes veřejně vyhlásil nález sp. zn. Pl. ÚS 8/07 z 23. března 2010, jímž shledal ustanovení § 15 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zakotvující v nynějších výších tzv. redukční hranice pro stanovení výpočtového základu procentní výměry důchodu, protiústavním, neboť ve svých důsledcích a v kombinaci s ostatními parametry a stávající konstrukcí důchodového systému negarantuje dostatečně ústavně zaručené právo na přiměřené hmotné zabezpečení dle čl. 30 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a vede k neakceptovatelné nerovnosti mezi různými skupinami důchodových pojištěnců.

Listina předpokládá existenci takového systému zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti v práci, který bude schopen poskytovat potřebným osobám hmotné zabezpečení přiměřené. Podle Ústavního soudu přiměřenost hmotného zabezpečení je nutno vyložit nejen s ohledem na schopnost uspokojit z důchodové dávky životní potřeby jednotlivce tak, aby mu byla zaručena sociálně důstojná lidská existence, ale též s ohledem na pojištěnce jako plátce spoluvytvářejícího finanční zdroje, ze kterých je, resp. bude přiměřené hmotné zabezpečení poskytováno. Ústavní soud nikterak nezpochybnil princip solidarity mezigenerační a v zásadě akceptoval i princip solidarity intragenerační (příjmové), které jsou charakteristické pro nynější průběžný dávkově definovaný důchodový systém, konstatoval však, že ani tyto principy, a platí to zejména o principu solidarity intragenerační, v rámci tohoto důchodového systému nemohou absolutně převážit a vést k praktické nivelizaci důchodů, resp. že nemohou téměř úplně potlačit též princip ekvivalence, resp. zásluhovosti z pohledu přispěvatele do systému důchodového pojištění, který nadto působí stimulačně na zvyšování celkových příjmů systému. Jinak by to ve svém důsledku vedlo již k neakceptovatelné míře nerovnosti mezi příjemci důchodů s ohledem na nerovnost jejich příjmů, výše odvedeného pojistného a výše důchodů, takže by již nebylo možné hovořit o přiměřenosti takového hmotného zabezpečení.


http://www.concourt.cz/clanek/3227
http://www.concourt.cz/clanek/GetFile?id=3233