Tento web používá soubory cookie. Dalším používáním webu s tímto souhlasíte.
jméno
heslo
přihlásit
zaregistrujte se
zapomněli jste heslo?
zajimava soudni rozhodnuti
KASUMI
pro debaty o pripadnych rozsudcich, ktere nebudou striktne odborne, prosim smerujte sve prispevky sem: [ Právnická tlachárna - diskuse (nejen) pro právníky stran judikátů, zákonů, jejich návrhů a právních názorů vůbec ]
Máte k tomu co říct? Vložte se do diskuze.
GHOSTSTALKER --- 13:59:39 24.2.2017
Sbirka rozhodnuti NSS uz vychazi jen elektronicky.

Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu
http://sbirka.nssoud.cz/

Je tam i archiv drivejsich sbirek.
ATTILAH --- 1:58:19 23.12.2016
ESD dnes k data retention v národních úpravách:
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-12/cp160145cs.pdf

(Unijní směrnici zrušil ESD před dvěma lety.)

COQUINE --- 10:08:22 21.11.2016
Má-li fyzická osoba zřízeno více datových schránek (např. datovou schránku fyzické osoby a datovou schránku podnikající fyzické osoby, nebo advokát datovou schránku podnikající fyzické osoby – advokáta, ale též insolvenčního správce nebo daňového poradce), je třeba jí doručovat písemné vyhotovení rozhodnutí, jiných úkonů a dalších písemností do té datové schránky, která odpovídá povaze doručované písemnosti. Účinnost doručení písemnosti do datové schránky účastníka, která mu byla zřízena pro jinou činnost, než v rámci jaké vystupuje v daném řízení před soudem, nastane v okamžiku, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba. Fikce doručení podle § 17 odst. 4 zákona o elektronických úkonech nepřichází v případě doručování písemnosti do „nepříslušné“ datové schránky v úvahu.

podle usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 23 Cdo 1850/2015, ze dne 6. 9. 2016
BELIEVER --- 11:30:01 16.11.2016
PAULMUADDIB: Jestli tomu rozumím správně, tak u toho bezdomovce by byla reformace in peius spíš mu výkon odnětí svobody podmíněně odložit a dát mu obecně prospěšné práce. :)
PAULMUADDIB --- 10:21:25 16.11.2016
BELIEVER: "stejně tak jinak dopadá peněžitý trest na movitého, jinak může brát nepodmíněný trest odnětí svobody bezdomovec přežívající v mrazech na ulici atd."

WTF? Jakože bezdomovci se chodí do basy ohřát, tak je budeme raději rovnou střílet? Chudák Rychlík...
BELIEVER --- 18:40:59 15.11.2016
K dodržení zásady zákazu reformationis in peius v trestním řízení - Ústavní soud
http://www.usoud.cz/aktualne/k-dodrzeni-zasady-zakazu-reformationis-in-peius-v-trestnim-rizeni/


K reformaci in peius:
"Od soudce, právě proto, že je soudce, a ne účetní, se očekává, že tresty nebude poměřovat formalistickým způsobem (stále by měla platit stará maxima iudex non calculat), ale konkrétními dopady do života každého jednoho pachatele."
GHOSTSTALKER --- 21:54:28 1.11.2016
???: Jo, to uz je pomerne stary, resp. Vrcha o tom psal uz na zacatku roku po vydani toho rozhodnuti.
??? --- 21:33:53 1.11.2016
Judikatorní obrat na NS:

"Podle právní úpravy účinné do 31. 12. 2013, respektive do 31. 12. 2014 (k tomu srov. 3064 o. z.) bylo možné nabýt vlastnické právo k nemovitosti evidované v katastru nemovitostí od nevlastníka, a to na základě dobré víry nabyvatele v zápis do katastru nemovitostí." (Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 3. 2016, sp. zn. 31 Cdo 353/2016)

"V situaci, kdy všechny senáty Ústavního soudu postupně ve svých shora označených nálezech shodně zaujaly právní názor o možnosti nabytí vlastnického práva od nevlastníka z důvodu dobré víry nabyvatele v zápis do katastru nemovitostí, nezbývá Nejvyššímu soudu než – jak je s odkazem na čl. 89 odst. 2 Ústavy České republiky zdůrazněno např. v aktuálním nálezu Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2014, sp. zn. I. ÚS 2219/2012 – respektovat takto ustálenou judikaturu Ústavního soudu."

Rozhodnutí navržená k publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek (materiál pro zasedání kolegia OOK NS listopad 2016) :: Pavel Vrcha, soudce NS ČR
http://vrcha.webnode.cz/...zhodnuti-a-stanovisek-material-pro-zasedani-kolegia-ook-ns-listopad-2016/
GHOSTSTALKER --- 11:56:58 1.11.2016
"Vláda pověřuje předsedu vlády spolupodepsat rozhodnutí prezidenta republiky o jmenování JUDr. Ljubomíra Drápala, předsedy senátu Nejvyššího soudu, do funkce předsedy Krajského soudu v Praze."
GHOSTSTALKER --- 22:42:58 15.10.2016
???: Hlavně, aby moc nesoudil.