Tento web používá soubory cookie. Dalším používáním webu s tímto souhlasíte.
jméno
heslo
přihlásit
zaregistrujte se
zapomněli jste heslo?

registrace

Podmínky využívání serveru nyx.cz

Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé užíváním služby, její chybnou funkcí, případně nefunkčností.

Provozovatel a osoby jím pověřené mohou kdykoliv kterémukoliv uživateli zrušit nebo omezit přístup ke službě bez udání důvodu. Mohou též kontrolovat a vymáhat dodržování pravidel užívání služby a používat k tomu všech jim dostupných prostředků v rámci jim svěřených pravomocí.

Provozovatel má ve věcech týkajících se služby poslední slovo.

Následující data vložená do služby jsou považována za soukromá a přístup k nim má pouze vlastník (pošta) nebo osoby, kterým to umožňují práva (diskuze s upraveným přístupem). Provozovatel k nim vědomě neumožní přístup sobě ani třetím osobám s výjimkou oficiálních žádostí ze strany Policie ČR nebo orgánů státní správy oprávněných si tyto informace vyžádat.
* texty zpráv v poště, zálohy pošty a k poště přiložené soubory
* texty zpráv v diskuzích, v kterých jsou omezena práva pro čtení pro všechny uživatele, zálohy takových klubů a soubory přiložené k příspěvkům v takových klubech
* texty v bloku, které nejsou označeny jako veřejné
* položky z adresáře
Pro následující informace platí stejná pravidla přístupu jako jsou uvedena výše s tím rozdílem, že k informacím bude mít volný přístup provozovatel.
* ip adresy, z nichž se uživatelé v minulosti přihlásili
* emailová adresa, pokud je nastavena jako neveřejná
* veškeré uživatelovo nastavení
Provozovatel však smí tato data smazat stejně jako jakákoliv další data patřící k službě.
S ostatními daty k službě náležejícími smí provozovatel nakládat dle svého uvážení při respektování autorských práv a citlivých soukromých informací (např. fotografie).

Provozovatel nenese odpovědnost za obsah příspěvků; za jejich obsah nese právní odpovědnost výlučně sám uživatel. Tímto ustanovením zůstávají nedotčena výše uvedená práva o možném zásahu provozovatele do obsahu diskuzí.

Součástí těchto pravidel je i níže vypsaný seznam pravidel a doporučení, jimiž by se měl uživatel služby při jejím užívání řídit.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek, na kterou vždy minimálně týden předem upozorní.Kopíruješ-li cizí příspěvky do jiných klubů, nedělej tak, je-li zřejmé, že by to mohlo jejich autorovi vadit nebo pokud s tím on sám nesouhlasí. Pokud si nejsi jistý, zeptej se ho - vyhneš se tak nedorozumění. Pokud se jedná o příspěvky z privátních klubů, zeptej se ho vždy - od toho jsou ty kluby privátní.
Pokud cizí příspěvek kopíruješ/cituješ, není na škodu uvést odkaz na původní příspěvek, kde je vidět kontext.
Pokud citovaný text podléhá autorskému zákonu, zákon tímto aktem nesmí být porušen.

Půjčování, případně odstoupení ID, vytváření si více ID pro vlastní potřebu a vytváření společných ID je možné pouze po předchozí domluvě s administrátory. Pokud se tak nestane a dotyčný ani následně nepodá administrátorům reálné zdůvodnění, bude se to posuzovat jako vážný přestupek proti pravidlům tohoto diskuzního serveru.

Šetři časem ostatních a nerozesílej stejnou zprávu do různých klubů, drž se tématu klubu a měj ohled na ostatní, kteří jsou nuceni číst tvou zprávu vícekrát v různých klubech. Snaž se napsat vše podstatné v klubu do jedné zprávy. Stejně tak šetři poštu ostatních a nezasílej nevyžádané zprávy.

Cílem diskusního serveru je umožnit a rozvíjet diskusi účastníků, dozvědět se něco nového. Vyvaruj se proto příspěvků s mizivou informační hodnotou, přispívej tak, abys rozvíjel diskusi, případně odpověděl na dotaz. Vyplatí se promyslet si předem svůj příspěvek a až poté jej napsat. Právě tím se liší diskusní server od chatu.

Neurážej ostatní a nechovej se zbytečně vulgárně. Respektuj upozornění od ostatních uživatelů, pokud toto nedodržíš.

Administrátoři serveru mohou ve výjimečných případech změnit majitele či spolusprávce veřejných diskuzí, u kterých to uznají za vhodné - zejména v případě, že se o ně majitel či spolusprávci nestarají, případně je jejich chování v rozporu s posláním serveru.

Na nyxu není povoleno vytvářet následující obsah:
1) porušující zákony ČR
2) takový, který by znemožnil serveru členství ve výměnném systému Billboard.cz
3) duplicitní kluby
4) obsah, který je specifikován jinde v těchto podmínkách

V případě, že dojde v diskuzi k porušení těchto pravidel, které dle mínění správce diskuse nevyřešili uživatelé sami, je povinností správce diskuze zjednat pořádek pomocí domluvy, případně smazáním příspěvků, a v případě nutnosti omezením zápisu či vstupu pro inkriminované uživatele. K tomuto účelu může správce diskuze přidělit práva jiným uživatelům, sám však nese plnou odpovědnost za dění v diskuzi. Snažte se udržovat své diskuse s ohledem na jejich odbornost na co nejvyšší úrovni, spravujte je důsledně, ale poctivě. Neomezujte pluralitu názorů. Neporušujte zákony ČR ani jiné země, odkud pocházíte či píšete. Pokud bude tento bod přes upozornění správce sekce nebo varování administrátora dlouhodobě závažně porušován, bude aplikováno právo administrátorů na změnu správce diskuze.

Prosím, nepoužívejte veřejně symboly, které jsou obvykle spojovány s hnutími, která směřují k potlačení práv a svobod člověka. Zejména se vyvarujte užívání symbolů v té formě, ve které byly nějakým takovým hnutím v minulosti zneužívány, a mohou být proto vnímány jako provokující. V případě, že budete takový symbol používat, může se Vaše chování stát předmětem zájmu administrátorů Nyxu se všemi možnými důsledky z toho vyplývajícími.

Dávejte si pozor na to, jaké informace o sobě kdekoliv na internetu (nyx.cz nevyjímaje) zveřejňujete. Nikdy si nemůžete být jisti kde a v jakém kontextu se objeví. Za své informace nesete zodpovědnost především Vy sami!

Nevyužívejte bezpečnostních děr systému, serveru, na kterém je systém provozován, ani obecných děr v protokolech, které systém využívá pro svůj provoz. Pokud se dozvíte o existenci nějaké bezpečnostní chyby, případně o zneužívání bezpečnostních chyb jiným uživatelem, nahlašte tuto skutečnost správci systému, případně některému z administrátorů serveru. Nešiřte informaci o chybě dále, dokud tato nebude odstraněna.