Tento web používá soubory cookie. Dalším používáním webu s tímto souhlasíte.
jméno
heslo
přihlásit
zaregistrujte se
zapomněli jste heslo?

kdo přijde

18 uživatelů půjde

hledání


http://crossclub.cz/program-detail/1045/

Předposlední neděli měsíci prosinci nás čeká projekt GHETTOLLEGE – AFRIKANISTIKA + dokument Sirotci z Nkadly

 • AFRIKANISTIKA 2009 / 2010,
 • Afrikanistika byla vybrána jako téma pro rozsáhlý cyklus přednášek zejména z toho důvodu, že stejnojmenný obor byl na Filosofické Fakultě UK zrušen. A to i přes svou dobrou pověst, kvalitní profesory a neutuchající zájem studentů. Lidé se zájmem o studium afrických dějin, kultury a společnosti jsou v současnosti odkázáni pouze k domácímu samostudiu. Vnímáme mezeru, která tímto vznikla jako zcela zásadní a proto jsme se rozhodli oslovit bývalé vyučující i absolventy oboru afrikanistika k účasti na tomto netradičním a v celé republice ojedinělém projektu. Přednáškový cyklus Afrikanistika by měl zajímavou formou úzce propojovat historická, sociologická, etnologická, antropologická a kulturní témata. Spojení přednášek s kvalitními uměleckými workshopy s mezinárodní účastí pak umožní „studentům“ poznat Afriku nejen teoreticky, ale i prakticky a fyzicky.

 • ............................................................................... • TERMÍN : 24.1.2010 * + projekce dokumentu Sirotci z Nkadly
 • -
 • * * 16:00 – 17:15
  * PhDr. Petr Skalník, CSc.
  * Přednáška na téma antropologie Afriky. Historie – Současnost
 • „Studovali jsme vás už dost dlouho, teď jste zase na řadě vy“ Jak se dělá terénní výzkum mezi Afričany? Jak je to s africkými badateli? Zkoumají už Evropany? Nebo se ten čas zatím jen blíží.
 • * 17:30 – 18:45

  17:30 – 18:30

  * PaedDr. Hana Horáková, Ph. D.
  Afrikánci - Bílý kmen
 • ** Subsaharská Afrika je v očích světové veřejnosti běžně pojímána jako místo přetrvávajícího kmenového násilí, etnických problémů a konfliktů. Tyto se týkají výhradně černošského obyvatelstva. Oblast jižní Afriky se však z této představy vymyká: žijí zde totiž Evropané, kteří v této části Afriky postupně vytvořili (kvázi)homogenní komunitu, jež je díky svým charakteristickým vlastnostem nazývána odbornou veřejností „bílý kmen“. Jde o potomky holandských, francouzských a zčásti i německých přistěhovalců, kteří stvořili specifický národ (volk) Búrů-Afrikánců.

  * Cílem přednášky bude na základě afrikánské historiografie snaha rekonstruovat povahu afrikánské identity a proces jejich vlastní etnické rekonstrukce. Budou diskutovány hlavní pilíře afrikánské etnicity a identity, budou postiženy všechny významné fáze afrikánského nacionalismu a jejich role v koloniální a apartheidní éře. Zmíníme se rovněž o tzv. afrikánském disentu. V závěru se zaměříme na to, jak se Afrikánci v rámci Nové Jižní Afriky vyrovnávají se ztrátou politické moci a poklesem svého jazykového a kulturního kapitálu.
 • * 19:00

  dokument Sirotci z Nkadly ( 80 minut)

  * Dokument BBC o dětech z afrických vesnic, které se musejí starat o své rodiče s diagnózou AIDS
 • * Zhruba 120 kilometrů od jihoafrického města Durban leží uprostřed překrásné krajiny vesnice Nkandla. Její obyvatelé z kmene Zulů žijí v primitivních hliněných chatrčích a o elektřině či tekoucí vodě si mohou jako na mnoha dalších místech v Africe nechat jenom zdát. Stejně jako v podobných afrických vesnicích je i zde místní komunita infikována virem HIV. V působivém dokumentu z produkce BBC se seznámíme s osudy několika dětí, jejichž rodiče jsou nemocní AIDS. Dokud se nestanou tak jako tři čtvrtě milionu podobně postižených jihoafrických dětí sirotky, musejí se o své rodiče starat. „Nejhorší je vždy ráno, kdy se jdu s obavami podívat, zda otec ještě žije,“ říká třináctiletá Mbali, která tráví veškerý svůj čas starostí o domácnost a o sourozence. Jedním z mála světlých momentů v jejich životě je řádová sestra Hedwiga, která jim pomáhá zajistit základní potřeby. Pokud se v Jižní Africe nezačne s epidemií AIDS účinněji bojovat, budou ke konci dekády ze dvou milionů zdejších dětí sirotci.

  Dokument byl zapůjčen z archivu jednoho světa
 • Na dolní stagei se můžeme těšit na DJs z Afronomad sound system – http://www.mys­pace.com/afro­nomadsound • AMOPRA
  Máte k tomu co říct? Vložte se do diskuze.