Tento web používá soubory cookie. Dalším používáním webu s tímto souhlasíte.
jméno
heslo
přihlásit
zaregistrujte se
zapomněli jste heslo?

kdo přijde

1 uživatel půjde

hledání


Slavnostní derniéra inscenace Aisofér - Agkroimé

http://www.aisofer.wpstudio.cz/

Derniéra vlastního mimořádného představení divadelního spolku Aisofér. Inscenace Agkroimé zahrnuje trojici perel mezi antickými tragédiemi.

Třída E.A v loňském roce vytvořila pod vedením profesorky Pařízkové divadelní spolek Aisofér, soustředící se na slavné antické tragédie. Dne 22. 6. 2009 se bude ve Strašnickém divadle po čtyřech velice úspěšných inscenacích konat slavnostní derniéra původního představení Agkroimé, vycházející z her Agamemnón, Král Oidipus a Médeia.

Zde si můžete přečíst článek o předešlé inscenaci: http://novakova.blog.idnes.cz/c/39519/Z-divadelniho-zakulisi-aneb-Operace-Aisofer.html

V časech, kdy Řeckem otřásaly následky velké trójské války, se v Mykénách odehrál příběh lásky a nenávisti, zrady i věrnosti. Král Agamemnón se po deseti letech obléhání Tróji vrací vítězně domů i se svou kořistí, mezi niž patří i krásná otrokyně a věštkyně Kasandra. Jeho manželku Klytaimnéstru však během doby královy nepřítomnosti svedl jeho bratranec Aigisthos a milenci společně ukuli plán na Agamemnónovu vraždu. Klytaimnéstra se mu touží pomstít především za nelítostné obětování jejich dcery Ifigenie za dobrý vítr pro plavbu do Tróji. Žádná správná pomsta se neobejde bez prolité krve – ale ani bez výčitek svědomí…
Agamemnón je první části trilogie Oresteia, kterou v 5. století před naším letopočtem napsal význačný athénský dramatik Aischylos.

Thébami zmítá strašlivá morová epidemie. Lid se v zoufalství obrací na svého krále, moudrého Oidipa, aby katastrofu nějakým způsobem zažehnal. Oidipus vysílá bratra své ženy Iokasté, Kreonta, do Delf k věštkyním. Kreón se vrací s proroctvím, že mor Théby opustí až společně s vrahem předchozího krále Láia. Král Oidipus napíná veškeré síly k jeho nalezení – avšak postupně mu dochází strašlivá pravda o osudu jeho, Láia i Iokasté.
Král Oidipus je bezpochyby jednou z nejslavnějších antických tragédií vůbec. Napsal ji, stejně jako Aischylos svou Oresteiu, věhlasný dramatik Sofoklés během 5. st. př. n. l. v Athénách.

Léta po slavné pouti Iásona a Argonautů za získáním zlatého rouna žijí Iáson a Médeia, která mu za cenu zrady vlastního rodu pomohla rouno získat, v Korintě pod ochranou krále Kreonta. Iáson však touží stát se vladařem, a tak se rozhodne vzít si Kreontovu dceru Glauku. Král je sňatku nakloněn, avšak Médeia se cítí oklamána a zatouží po odplatě. Ta nemůže být u mocné kolchidské čarodějky jiná než hrůzná…
Euripidés proslul svou propracovanou psychologií postav i dramatičností her. Jeho nejznámější dochovanou tragédií je právě Médeia. Stejně jako předešlí dva autoři, i on žil a tvořil v 5. st. př. n. l. v Athénách.

Těšíme se na Vaši účast!

JULIANNE
Máte k tomu co říct? Vložte se do diskuze.