Tento web používá soubory cookie. Dalším používáním webu s tímto souhlasíte.
jméno
heslo
přihlásit
zaregistrujte se
zapomněli jste heslo?

hledání


Duchovní univerzita Bytí-online předn.T.Pfeiffera

http://www.dub.cz/biovid-tv/
„Být kladnou složkou Tvůrčího díla, měl by být náš cíl!“

"Mnohý byl učen o Bohu. Ale zná ho?
Nebo jen opakuje nějaké fráze a jeho jméno bez hlubšího pochopení?
Ví něco o síle centrální myšlenky nebo o síle myšlenky své vlastní?
Je dobro a zlo jen pouhým klišé,které se jen odhaduje podle lidských přání?
Co ví člověk o sobě jakožto duchovní bytosti?
Co ví o převtělování, o existenci minulých i budoucích životů?
Co ví o jiných bytostech ať už živočišných nebo rostlinných, co ví o své sounáležitosti s nimi?
Co ví o osudových poutech, které svými činy a vnitřním postojem stále vytváří i ruší?
Co ví o silových vlivech hmotných i duchovních, které nás stále obklopují, mění se, sesilují a seslabují, působí na nás a více-méně ovlivňují naše myšlení i činy. A co ví o vlastních vlivech, které stále vysílá a za které odpovídá, i když o nich neví?
Co vůbec ví o sobě a o celku? Atd.
Šťastný člověk, který pochopil omezenost lidského vědomí a snaží se pochopit více. Ten začíná hledat a seznamuje se s názory různých učení. Ovšem šťastnější ten, který v těch různých učeních dovede oddělit dobré zrno od plev. Aby toto dokázal, musí se seznámit i se skrytými zákonitostmi života. Pak teprve se stane tou žádoucí kladnou složkou v tvůrčím díle. Dosavadní slepec prohlédne, jeho duchovní obzor se rozšíří a život nabude smysl.
Proto se má ten, kdo může, zajímat o životní hloubky. Proto, aby byl plným člověkem, schopným jíti dále "

Josef Zezulka

" Jedním ze smyslů života bytosti je , aby "Já" jednotlivé bytosti se stalo každým kdo jest ."

SYMBOL DUCHOVNÍ CESTY:
Z dvojnosti do jednoty. Odspodu jdou dva pojmy, které se v rovnovážném středu scházejí, a dále vytvářejí jednotu.
o Věčnost a nekonečno je symbolizováno kruhem, který nemá začátku ani konce. Tak je to v grafickém znázornění. Ve skutečnosti se nejedná o kruh, ale o kouli, kterou není možno jinak znázornit, protože není ohraničena žádnou plochou. Není ani malá, ani velká – nemá rozměr. Je to vyzařování od středu ven do všech stran (symbol IE-O-UA).
+ Celek je umístěn na rovnoramenném kříži, který značí genetický počátek Tvůrčího díla. Svislé rameno znamená síly hmotné a je ve středu procházeno vodorovným ramenem, které znamená síly ducha. Tyto dvě síly svým průchodem vytvářejí hmotný svět, oživený duchem, čili oživlé Tvůrčí dílo. Mimo to čtyři konce ramen představují Tvůrčí čtyřku (IE-UA), která je ve všem, co je stvořené.

Symbol rovnoramenného kříže není pouze křesťanský, ale je věčným vyjádřením geneze Tvůrčího díla. Je ve všech dobách...

XL1