Tento web používá soubory cookie. Dalším používáním webu s tímto souhlasíte.
jméno
heslo
přihlásit
zaregistrujte se
zapomněli jste heslo?

kdo přijde

2 uživatelé půjde

hledání


http://www.alfredvedvore.cz/predstaveni.php?pid=238

punková operetka / A punk operetta

90 min **** 3.+4.4. - česko anglicky **** 5.4. - anglicky

Vždy aktuální téma – peníze. Naivní či reálné představy o tom, jak by nás zbavily všech starostí. Jak funguje výměnný obchod – sex za pohodlí, peníze za ztrátu svobody ve tvorbě… Divadelní skupina SECONDHAND WOMEN předvede ve svém nejnovějším projektu stylové skoky z jednoho žánru do druhého. Pozlátko výpravné operetky střídají autentické osobní výpovědi. Sami rozhodněte, za kolik byste koupili jejich úsměvy, aby byly opravdové!

Herečky přinášejí na jeviště spolu s humorem i závážné otázky a nabízejí varianty kontrastních odpovědí. Různorodost jich samotných umožňuje otevřené scénické diskuse. Kritizují hromadění drahých výrobků, a na druhou stranu touží po značkových kabelkách a luxusním životě bohatých žen. V hudebních pasážích inscenují kabaretní choreografie, taneční mini znělky a autorské písně. Přes sambu ke kankánu, od dolaru ke koruně a od vlastní kapsy do World Trade Center….

... zdivadelňují sami sebe a zároveň vlastně problémy celé divadelní (taneční) komunity. Nijak suchopárně, naopak s velkou dávkou (sebe)ironie a někdy až černého humoru. Jsou silné v tom, že dokáží bez rozpaků naservírovat divákovi vlastní osudy, svá curiculum vitae, a historii své skupiny jako scénickou případovou studii, která ve zkratce poukazuje na širší problém. Vlastně jsou velmi angažované, avšak místo aby mentorovaly, baví na sto způsobů - s cílem (s nadsázkou) vymámit z publika peníze a vyprat ty špinavé.
Taneční zóna
http://www.tanecnizona.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=87&Itemid=42

::::: skupinám po pěti a více lidech poskytujeme na toto představení zvýhodněné vstupné – jeden lístek za 60 Kč :::::

§2008: BANKOVNÍ ÚŘEDNÍCI Z CELEHO SVĚTA MAJÍ NA ZÁKLADĚ DOKLADU O PROPUŠTĚNÍ OD ZÁŘÍ 2008 NA TOTO PŘEDSTAVENÍ VSTUP ZDARMA!

http://www.secondhandwomen.cz/

hrají: Helene Kvint, Monika Načeva, Petra Lustigová, Stefania Thors, Halka Třešňáková, Daniela Voráčková, finální režie: Viktorie Čermáková, scéna a kostýmy: Jana Preková, hudba: Lada Plachá, světelný design: František Fabián, produkce: Milena Fabiánová a SPREAD, výroba scény: Tomáš Bambušek

premiéra: 12. listopadu 2008 v divadle Alfred ve dvoře

podpořili: Ministerstvo kultury ČR, Hl. Město Praha, Nordic Cultural Point, Odsherred Theatre Centre, SPREAD a MOTUS o.s. – produkce divadla Alfred ve dvoře

en*******en*******en*******en*******en*******en

International theatre group SECONDHAND WOMEN are in their newest project MONEY TRANSFORMANCE working with actual theme - MONEY. How does the exchange market work – sex for the comfort, money for loosing freedom in work. We are jumping from one style to the other, expensive operetta changes to authentic theatre of private stories. …The value of Secondhand Women is only as high as other people think it is. So if people think you have a problem you have a problem. It is all about psychology…

The actresses fill the stage with not only their humour, but also with serious questions, and offer alternatives of opposing replies. Their variability in iteself enables open stage discussions and sometimes a desperate fight to push through their own approach to the topic of money. SECONDHAND WOMEN criticise the gathering of expensive products, on the other hand they crave the designer handbags and luxury they know from the lives of rich women. The music passages help them to stage cabaret choreography, dance mini jingles and their own songs. From the door in a western saloon through intimate stories to the criminal underworld in Latin America. From the samba to the cancan, from the dollar to the crown, and from their own pocket to the World Trade Centre…

... they theatricise themselves and also actually the problems of the whole theatre (dance) community faces. It isn’t dry, there is a strong sense of (self-)irony bordering sometimes on black humour. They are strong in being able to mercilessly serve their own destinies to the audience, their CV’s, and the history of their group as a stage case study which concisely indicates a larger problem. They are in fact quite concerned, but instead of sermonising they entertain in a hundred different ways, aiming – with hyperbole – to pump money from the public and launder it if dirty.
Taneční zóna
http://www.tanecnizona.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=87&Itemid=42

::::: the groups with five and more people have reduced ticket price - 60 Czech Crowns :::::

SECT. 2008: BANK CLERKS FROM ALL AROUND THE WORLD ARE ADMITTED FREE OF CHARGE TO THIS PERFORMANCE FROM SEPTEMBER 2008 IF THEY PRESENT PROOF OF DISMISSAL.

http://www.secondhandwomen.cz/

performed by: Monika Načeva, Petra Lustigová, Stefania Thors, Halka Třešňáková, Daniela Voráčková, final direction: Viktorie Čermáková, scene and costume design: Jana Preková, music: Lada Plachá, light design: František Fabián, produced by: Milena Fabiánová a SPREAD, stage design made by: Tomáš Bambušek

First staging: 12 November 2008 in Alfred ve dvore Theatre

Supported by: Ministry of Culture CR, City of Prague, Nordic Cultural Point, Odsherred Theatre Centre, SPREAD and MOTUS – producers of ALFREDVEDVOŘE Theatre

SEVERINE
Máte k tomu co říct? Vložte se do diskuze.