Tento web používá soubory cookie. Dalším používáním webu s tímto souhlasíte.
jméno
heslo
přihlásit
zaregistrujte se
zapomněli jste heslo?

kdo přijde

2 uživatelé půjde

hledání


První seminář na téma Agrolesnictví v ČR

Potenciál a perspektivy udržitelného pěstování dřevin na zemědělské půdě

Témata
Co je agrolesnictví? - vymezeni, definice a klasifikace, příklady tradičních systémů z ČR a Evropy, vzdělávání a osvěta (Bohdan Lojka, ČZU v Praze)
Silvopastorální agrolesnictví - stromy a chov hospodářských zvířat (Radim Kotrba, VÚŽV Praha Uhříněves)
Moderní agrolesnické systémy na orné půdě (Antonín Martiník, Mendelu Brno)
Pěstování rychle rostoucích dřevin v agrolesnictví (Jan Weger, VÚKOZ Průhonice)
Ekologické aspekty pěstování dřevin na zemědělské půdě (Jakub Houška, Akademie Věd)
Legislativní a administrativní východiska pěstování dřevin na zemědělských půdách - kompatibilita agrolesnictví a greeningu (Tereza Gimunová, MZe)

Tematické workshopy: Tradiční a alternativní ALS (pasené sady, jedlý les, permakultura, forest farming atd.), Silvopastorální ALS, ALS na orné půdě, ALS s  ekologickou funkcí (krajinné prvky, liniové a ochranné výsadby, remízky)

Agrolesnictví, souběžné pěstování dřevin se zemědělskou výrobou, je vlastně nové jméno pro řadu léty ověřených zemědělských praktik (např. pasené a polní sady, remízky a zelené pásy atd.). Existují ale i další nové agrolesnické systémy, které mají velký potenciál pro naše zemědělství a to i v oblastech s intenzivní produkcí (např. alejové pěstování cenných dřevin). Je otázkou diskuse jak moc do tohoto systému zapadají také rozsáhlejší porosty rychle rostoucích dřevin. Právě tyto otázky související s kultivací dřevin na zemědělských půdách, a to ať formou plantáží, alejové výsadby, zelených pásů, roztroušených stromů či tradičních sadů budou předmětem tohoto semináře.

event_attached_file

IPH
Máte k tomu co říct? Vložte se do diskuze.