Tento web používá soubory cookie. Dalším používáním webu s tímto souhlasíte.
jméno
heslo
přihlásit
zaregistrujte se
zapomněli jste heslo?

kdo přijde

9 uživatelů půjde

hledání


Dr. Carhart-Harris on his LSD and psilocybin research.

Dr. Carhart-Harris zavítá do ČR exkluzivně kvůli této ojedinělé události. Přijměte prosím naše pozvání na společné inspirativní setkání!

(english version below)

Psychedelické látky byly po staletí užívány původními kulturami. V současné době je používají vědci a lékaři za účelem studia mozku a léčby psychických onemocnění jako je například deprese. Dr Robin Carhart-Harris bude prezentovat výzkum těchto neobvyklých látek, který zahrnuje funkční zobrazovací studie mozku s LSD a psilocybinem (psychoaktivní součást lysohlávek) a probíhající studii zaměřenou na studium antidepresivního účinku psilocybinu.

Akci pořádá Česká Psychedelická Společnost, tedy nově vznikající sdružení studentů i odborníků se zájmem o využití psychedelik ve výzkumu i terapii a jejich destigmatizaci na základě současného vědeckého poznání. Chceme otevřít diskuzi o možném využití psychedelických látek, pravidelně zvát přední vědce zabývající se touto problematikou a navázat tak na odkaz ČR jako jednoho z center psychedelického výzkumu z 60.let minulého století.

Dr. Robin Carhart-Harris, přední neurovědec z Imperial College London, je prvním osobou v UK, která uskutečnila studii s LSD na lidských subjektech po více než 40 letech. Původně psychoanalytické vzdělání ho vedlo k zájmu o studium nevědomí skrze užití psychedelik a neurozobrazovacích metod.Ve svých výzkumech pracuje s podáním psychedelických látek (dříve MDMA, nyní psilocybin a nově i LSD) a zkoumá jejich vliv na fungování mozku i potenciální terapeutické využití při léčbě duševních onemocnění a závislostí. Je autorem Teorie entropického mozku, která nabízí možné propojení moderní neurobiologie, psychoanalýzy a teoretické fyziky.

Událost na fb: https://www.facebook.com/events/290128974444424/

Pro vice informací:
http://www.imperial.ac.uk/people/r.carhart-harris
http://www.independent.co.uk/news/people/dr-robin-carhartharris-is-the-first-scientist-in-over-40-years-to-test-lsd-on-humans--and-youre-next-9667532.html
https://vimeo.com/44412867

Vstupné: 80 Kč (výtěžek bude použit na náklady akce, případně událostí budoucích)

Událost bude v angličtině bez překladu do ČJ.

Akce se bude konat i v sobotu 25.4. v Praze;
https://www.facebook.com/events/407955402662550/
http://nod.roxy.cz/cs/program

Vzhledem k omezenému počtu míst doporučujeme zakoupit lístky v předprodeji. V případě zájmu zašlete email obsahující Vaše jméno, počet lístků, a zda-li Praha nebo Brno, na psychedelicka.spolecnost@gmail.com. Obratem budete informování o způsobu platby.

Akce je určena pro odborníky z oblasti psychologie, medicíny i širokou veřejnost.

Těšíme se na setkání!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dr. Carhart-Harris travels to the Czech Republic exclusively for this unique event. Please feel free to accept our invitation and join this inspiring meeting!


Psychedelic drugs in science and medicine
Psychedelic drugs have been used for millennia by certain cultures and are now being used by scientists and doctors in contemporary science and medicine to understand the brain and treat certain mental disorders such as depression. Dr Robin Carhart-Harris will describe his research with these unusual compounds, which includes functional brain imaging studies with LSD and psilocybin (aka 'magic mushrooms') and an ongoing study investigating whether psilocybin can be used to treat depression.

This event is held by the Czech Psychedelic Society, a newly founded association of students and professionals with interest in the scientific and therapeutic use of psychedelic drugs. We put an emphasis on destigmatization of psychedelics on the basis of current empirical knowledge. We want to open a discussion regarding potential use of psychedelics, to regularly invite leading scientists in the field of psychedelic research and, thus, follow the legacy of the Czech Republic as one of the centers of psychedelic research in 1960s.

Dr. Robin Carhart-Harris is a leading neuroscientist, Imperial College London, who is the first person in the UK who has conducted LSD study on human subjects after more than 40 years. His originally psychoanalytic orientation led him to interest in studies on uncounsciousness with use of psychedelics and neuroimaging methods. Dr.Carhart-Harris has done studies on psilocybin, MDMA, and newly LSD. He examines its influences on functioning of brain and looking into possibilities of therapeutic use in a treatment of psychological disorders or addictions. Moreover, he is an author of the Entropic Brain theory which provides a connection between modern neurobiology, psychoanalysis and theoretical physics.

More information:
http://www.imperial.ac.uk/people/r.carhart-harris
http://www.independent.co.uk/news/people/dr-robin-carhartharris-is-the-first-scientist-in-over-40-years-to-test-lsd-on-humans--and-youre-next-9667532.html
https://vimeo.com/44412867

Admission: 80 Kč (money raised will go towards the costs of the event, any profits made will go towards future Czech Psychedelic Society events)

Event will be held in English without any Czech translation.

Dr. Calvart-Harris will hold his speech in Prague on the 25th of April as well;
https://www.facebook.com/events/407955402662550/

Due to a limited number of tickets, it is recommended to buy the ticket in advance. Feel free to send us an email to psychedelicka.spolecnost@gmail.com including your name, number of tickets and if you’re attending to Prague or Brno. Consequently, you will be provided with payment options.

This event is meant for professionals from the fields of psychology, medicine, but also for wider public.

We’re looking forward to seeing you!

RAHASYA
Máte k tomu co říct? Vložte se do diskuze.
BROZKEFF --- 16:29:40 23.4.2015
Posledních pár míst na Robina Carharta-Harrise, registrujte se rychle, jakmile bude plno, formuláře uzavíráme

http://goo.gl/forms/4jDByg1DPg pro Prahu

http://goo.gl/forms/q1ax70UzH3 pro Brno

Registrace je ve formě časové soutěže, tedy, kdo dříve formulář vyplní a vejde se do omezené kapacity vzniklé nezaplacením části rezervací z první vlny přihlášek, získává lístky, které zaplatí na místě konání události. Maximální množství lístků na jednu osobu je 7.

Neočekávejte prosím již žádné další potvrzení Vaší účasti (budeme informovat pouze ty, kteří sice úspěšně odeslali formulář, ale již se nevejdou do kapacity).

Pokud je formulář "uzavřen", kapacita je již naplněna (a nebo je ještě před 12:00 +- nějaká ta minuta)

Rezervace jsou závazné. V případě nedostavení se po vás budeme chtít zaplacení zpětně.

Česká psychedelická společnost
www.czeps.cz
BROZKEFF --- 11:44:21 18.4.2015
Prostor je nakonec v Besedním domě, 400 přihlášeným z mailu jsme oslovili s výzvou k platbě předem, abychom zjistili reálný zájem, v pondělí nebo úterý dáme na poslední chvíli vědět kolik míst se "uvolnilo"