Tento web používá soubory cookie. Dalším používáním webu s tímto souhlasíte.
jméno
heslo
přihlásit
zaregistrujte se
zapomněli jste heslo?

kdo přijde

13 uživatelů půjde

hledání


Večer kritické a radikální sociální práce

Iniciativa Ne Rasismu! pořádá v návaznosti na vydání Momentu 4 diskuzní večer věnovaný kritické a radikální sociální práci.Iniciativa Ne Rasismu! vás v souvislosti s vydáním svého občasníku Moment č. 4 věnovaného kritické a radikální sociální práci zve na 1. diskuzní setkaní k tomuto tématu. Těšíme se nejen na sociální pracovníky a studenty, ale také na další zájemce o práci, která jde ke kořenům sociálních problémů. Naším cílem je především sdílet své zkušenosti z praxe v rámci i nad rámec sociálních služeb a bavit se o nových cestách uvnitř i vně systému. 

Z manifestu jiné sociální práce:


Sociální práce s politickým přesahem nutně potřebuje argumentační základnu. 

Novodobá sociální práce ztratila svůj směr a její krize již nemůže být dále tolerována!

Každý den v týdnu, každý týden v roce, sledují sociální pracovníci naprosté selhání sociální práce v úsilí naplnit skutečné potřeby lidí, kterým se zavázala pomáhat.

A přitom, potřeba existence sociální práce oddané sociální spravedlnosti a boji proti chudobě a diskriminaci je větší než kdy dříve.

Mnoho z nás se dalo na sociální práci z důvodu víry v potřebnost sociální spravedlnosti, nebo alespoň v možnost přinést do lidských životů pozitivní změnu.

Místo toho je naše práce určována manažerismem, špatnou koordinací služeb, finančními škrty, nedostatkem zdrojů, zvyšující se byrokracií a pracovní zátěží a také stále se zvyšujícím vlivem soukromého sektoru služeb.

Tento manifest nenabízí žádné kouzelné řešení; žádný způsob, jak zítra ráno přijít do práce a začít praktikovat zázračnou novou formu sociální práce, která naplňuje potřeby našich „klientů“. Bylo by hezké, kdybychom takové lehké řešení měli, ale my se domníváme, že problémy a frustrace, kterým denně čelíme, jsou neoddělitelně spojeny se společností, ve které žijeme, a že jim můžeme porozumět, pouze pokud pochopíme její fungování a tlaky, které vytváří.

Sociální práce – jak jí chápeme my – se snaží hledat a chápat spojení mezi společenskými problémy a problémy jednotlivců a řešit přitom oboje zároveň. To je důvod, proč by mnozí z těch, co drží v rukou moc a vliv, byli nadšeni, kdyby viděli demoralizovanou a poraženou sociální práci, takovou sociální práci, která je neschopná upozorňovat na strasti a obtíže které sužují řadu členů naší společnosti.

Pokud věříte, že cílem sociální práce je dodržování spravedlnosti a morální praxe;
Pokud usilujete o dosažení vyšších cílů skrz sociální práci;
Pokud jste ochotni objevovat nové možnosti v mezerách mezi teorií a praxí;
Pokud nemáte zájem hrát roli poddajného pracovníka;
Vydejme se společně připravovat skutečně pokrokovou cestu v sociální práci!


Více informací na http://www.nerasismu.cz/

VLASOCKA
Máte k tomu co říct? Vložte se do diskuze.
JINDRICH --- 18:19:15 1.3.2015
http://www.mpsv.cz/files/clanky/20301/Pozvanka_030315.pdf

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2015
7. volební období
P O ZVÁ N K A

na mezinárodní seminář
„Vznik Profesní komory sociálních pracovníků v České republice - příležitosti a rizika pro praxi“


pořádaného paní poslankyní Janou Hnykovou
pod záštitou Výboru pro sociální politiku
a ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR,

který se koná dne 3. března 2015 od 14.00 hodin
v budově Poslanecké sněmovny, Malostranské náměstí 7/19, Praha 1 - Malá Strana, místnost č. 48/“Konírna“

13:30 registrace hostů
14:00 úvodní slovo
poslankyně Jany Hnykové, předsedkyně Podvýboru pro nepojistné dávkové systémy,
zdravotně postižené, seniory a sociálně ohrožené skupin, členka Výboru pro sociální politiku a členka Výboru pro zdravotnictví

14:10
úvodní slovo
náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Zuzany Jentschke Stőcklové k významu profese sociální práce z hlediska MPSV

14:30
Principy a základní teze k profesní komoře vzniklé ze zákon
a včetně reflexe konzultačního procesu
Mgr. David Pospíšil, ředitel odboru sociálních služeb MPSV

14:50
Zkušenosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky s
novou právní úpravou v oblasti sociální práce a dopady do praxe pozvána
JUDr. Nadežda Šebová, generálna riaditelka sekci sociálnej a rodinnej politiky MPSVaR SR

15:10
Komora sociálnych pracovníkov na Slovensku v kontexte zákona o sociálnej práci: perspektívy a otázniky doc. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD., mimoriadny profesor - Ústav sociálnej práce VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave

15:30
Shrnutí výstupů poradního týmu a představení návrhu samosprávné struktury profesní komory
Mgr. Petr Antoni, sociální pracovník a ředitel Domova pro seniory Žatec, zástupce poradního týmu
pro přípravu profesní komory

15:50
Jak se staví ke vznik u komory nezisková organizace Mgr. Petr Haška, ředitel, zástupce Diakonie ČCE a Mgr. Eva Provazníková, manažerka kvality

16:10
přestávka

16:20
Příležitosti a rizika profesní komory pro sociální pracovníky v sociálních službách Ing. Daniela Lusková, MPA, předsedkyně Profesního svazu sociálních pracovníků v sociálních službách Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a ředitelka Domova U Biřičky

16:35
Diskuze k připravovanému zákonu o sociálních pracovnících v aktivitách Profesní komory sociálních
pracovníků, z.s. Mgr. Michaela Límová, sociální pracovnice, Profesní komora sociálních pracovníků, z. s.

16:50
Historické souvislosti profesní komory sociálních pracovníků PhDr. Pavel Pěnkava, sociální pracovník, Společnost sociálních pracovníků ČR

17:05
Prestiž sociálních pracovníků a její souvislost s připravovanou profesní komorou
A - FORUM, z.s. - společná přednáška Ing. František Janeba, předseda a Mgr. Andrea Faltysová, DiS., junior konzultant

17:20
Konzultační proces k věcnému záměru zákona o sociálních pracovnících z pohledu sociální pracovnice pracující v oblasti sociální prevence
Bc. Jana Řezníčková, sociální pracovnice, přednášející z praxe

17:35
diskuze

17:50
závěrečné slovo poslankyně Jany Hnykové

18:05
ukončení semináře poslankyně Jana Hnyková v. r.
členka Výboru pro sociální politiku
a členka Výboru pro zdravotnictví
Svou účast prosím potvrďte na adresu:
kubank@psp.cz