Tento web používá soubory cookie. Dalším používáním webu s tímto souhlasíte.
jméno
heslo
přihlásit
zaregistrujte se
zapomněli jste heslo?

kdo přijde

1 uživatel půjde

hledání


Plakát v souboji ideologií 1914 – 2014

Záměrem výstavy je z perspektivy současné společenské situace ukázat součinnost média propagandy, jakým je plakát, s poselstvím dominantních ideologi

Výstava Plakát v souboji ideologií 1914-2014 odkazuje k známému výroku „the medium is the message“, který se poprvé objevil v knize Marshalla McLuhana Understanding Media (1964). Záměrem výstavy je z perspektivy současné společenské situace ukázat součinnost média propagandy, jakým je plakát, s poselstvím dominantních ideologií v průběhu posledních sta let.


Zatímco většinu 20. století charakterizovala soutěž dvou dominantních společenských systémů, kapitalismu a socialismu, dnešní situace je z tohoto hlediska méně přehledná. Současnou nejistotu ve společnosti provázejí pokusy politických oportunistů oživovat některé myšlenky ideologií minulosti, například rasismu a fašismu, nebo tendence státu potlačovat demokratické principy, například v jeho snaze sledovat a kontrolovat své občany. Média jsou hlavním prostředkem ke sdělování těchto poselství či metanarativů.

Výstava Plakát v souboji ideologií 1914-2014 se zaměřuje na médium plakátu s přesahy k dalším médiím, jako je film a digitální média a je členěna do několika sekcí z historického hlediska. První tři sekce ukážou úzké sepětí válek s rozvojem národních států na jedné straně a se vznikem a upevněním komunistického systému po první a druhé světové válce na straně druhé. Další část se zaměří na období studené války a soutěž socialismu a kapitalismu, systémů reprezentovaných dvěma světovými velmocemi SSSR a USA. Sekce věnovaná období po roce 1989 zdůrazní specifika transformačního období 90. let včetně působení globalizačních procesů. Závěrečná část výstavy naznačí, jak souvisí překotně vyvíjející se mediální sféra (multimédia a nová média) se současnými ideologickými střety a alternativami, neboli jak se uplatňuje součinnost média a poselství.

http://www.dox.cz/cs/vystavy/plakat-v-souboji-ideologii-1914-2014

ESELVIRA
Máte k tomu co říct? Vložte se do diskuze.