Tento web používá soubory cookie. Dalším používáním webu s tímto souhlasíte.
jméno
heslo
přihlásit
zaregistrujte se
zapomněli jste heslo?

hledání


Lektoři:
Helena Arenbergerová |  Jana Ryšlavá

Anotace události:
Kontaktní improvizace je nepřetržitým procesem hledání pohybových možností těla, popř. těl v rámci vzájemné interakce dvou a více jedinců. Vede k poznání, že ostatní pohybující se objekty v prostoru nejsou překážkou, jež je nutno překonat, ale nevyčerpatelným zdrojem inspirace pro naše další jednání. Vychází z vnímání, rozpoznávání a poslouchání i velmi jemných impulzů. Probouzí naše smysly a zostřuje je. Napomáhá odbourávat strach z fyzického kontaktu. Nenásilnou formou zlepšuje naše neverbální komunikační a sociální dovednosti. Učí vést a zároveň se nechat vést, neplánovat, ale spontánně reagovat na nastálou situaci, partnera a okolí. Klade důraz na plynulost a provázanost pohybu. V kontaktní improvizaci se pracuje s různými typy a různou intenzitou doteků, s přijímáním váhy a odevzdáním váhy partnerovi, s rolováním, pádem, tlakem, tahem, chůzí, během, zastavením. Kontaktní improvizace usiluje o maximální shodu v pohybovém projevu, o vzájemné přijímání, dávání a sdílení, o empatii, otevřenost ke komunikaci, spolupráci, o neformální atmosféru a sympatie. Záměrem workshopu je seznámit účastníky s kontaktní improvizací, s jejími základními principy, zručnostmi a možnostmi jejího využití. Cílem je nabídnout účastníkům znalosti, nástroje a možné směřování, aby bylo možné techniku kontaktní improvizace dále zkoumat a rozvíjet samostatně jako neustále živou uměleckou formu a zařadit ji do svého tanečního slovníku.


Bloky výuky:
I. Probouzení smyslů a budování vzájemné důvěry.
Probouzení citlivosti a vnímavosti vůči sobě a ostatním, cvičení na budování důvěry, zaměření naší pozornosti na určitý smysl, vliv potlačení určitého smyslu na naši motoriku a naše vnímání prostoru a ostatních v něm.

II. Prostorové kompozice a druhy lokomoce v prostoru.
Otevřené vnímání prostoru, využívání spirály v těle a spirálovitých a lineárních trajektorií v prostoru, „passing through“, akce a reakce.

III. Principy kontaktní improvizace 1.
Efektivní využití práce s váhou a energií obou partnerů, využití a nabídnutí různých poloh těla, rolování přes a kolem sebe, pohyb ve spirále, princip protitahu a protitlaku, hledání opěrných bodů na lidském těle, způsoby odlehčení vlastního těla.

IV. Principy kontaktní improvizace 2.
Rozvíjení principů z předešlého setkání, zaměření se na dynamické formy, zdvihy, náskoky a balanční polohy, důraz na ekonomičnost, efektivitu a bezpečnost.

V. Závěrečné shrnutí a opakování.
Shrnutí témat z předchozích setkání, nastolení problematických otázek a detailní pohled na ně.


Koordinátor:
Eva Friedlová
Tel: +420 774 684 744
E-mail: efdanza@centrum.cz
Místo konání lekcí:
Cooltour / Multižánrové centrum současného umění | Ostrava, Výstaviště Černá louka, Pavilon C1 0

Čas konání lekcí: 10.30-13.00, 13.45-16.15

Cena za hodinu: 160 Kč
Cena celkem: 3999.95 Kč (25h.)

Akreditace: Č.j.: MSMT 49801/2012-201-939

CHECKPOINTART
Máte k tomu co říct? Vložte se do diskuze.