Tento web používá soubory cookie. Dalším používáním webu s tímto souhlasíte.
jméno
heslo
přihlásit
zaregistrujte se
zapomněli jste heslo?

hledání


Otevřít uměleckou diskusi o vazbě mezi obory dramaturgie – choreografie, s důrazem na pedagogickou rovinu uplatnění jejich východisek v praxi. Umožnit konfrontaci mezi jednotlivými tvůrci/pedagogy. Obohatit se navzájem. Vytvořit zásobník praktických her a cvičení, vedoucích k základnímu pochopení toho, o čem dramaturgie je.

Bloky výuky:
I. Inspirace příběhem pro výsledný obraz
- seznámení se, úvod do problematiky a vymezení základních pojmů, s nimiž se bude pracovat (např.: textura tance, tkanivo choreografie, téma, námět); - práce s konkrétními náměty, rozbor možností, které se nám pro práci nabízejí (jak přistupovat k námětu v přípravné části práce); - dramaturgie tvorby scénických obrazů - artikulace obrazu tancem; - skládání obrazů, chronologie, montáž, koláž, konstrukce, rekonstrukce; struktura – úskalí; - srozumitelnost; Lekce je rozdělena na část teoretickou a praktickou.

II. Vztahy a prostor; prostor ve vztazích, vztahy v prostoru.
- mizanscéna – vztahy mezi jednotlivými prvky na scéně (prostorové vztahy; postav na jevišti, významotvornost a obraznost rozmístění prvků na scéně; vztahy mezi částí a celkem, vědomá práce s tělem v prostoru, vnímání sebe jako významotvorné součásti celku); - formy a žánry; - motorická potencionalita; Lekce je rozdělena na část rekapitulující, diskusní, praktickou a shrnující.

III. Dramaturgie tance v dětském souboru.
- děj = obraz rozvíjející se v čase, čas; - práce se zápletkou, pointou, hledání tečky; - srozumitelnost; - tempo, napětí, energie, motivace, motivovaný pohyb, rozhodnuté tělo - rytmus; - dramaturgická linka; - komunikace, dialog, vzájemná komunikace a komunikace s publikem; Lekce je rozdělena na část rekapitulující, diskusní, praktickou a shrnující.

IV. Konflikt, hra a sen.
- konflikt; - řešící jednání; - jednání v tanci – jednat tancem; - chtění jako motor řešícího jednání, cíl, fokus; - obraz, vyobrazení, popis, prožitek; - expresionalita, imprese, neutralita; - logika mýtů, inspirace hádankou; - herecké improvizace, pohybové improvizace.

V.Tvůrčí proces jako zápas obsahu s formou.
- jak docílit toho, aby hotové postupy nekladly odpor úsilí o vlastní výpověď; - prázdný prostor a dětská fantazie; - vyprávění, sdělování, sdílení vs. předvádění a napodobování; - detaily, jak vést divákovo oko; - práce s kontrastem, intenzitou, iluzí, momentem překvapení; - chóry, sbory, synchronizace, dialog jedince a skupiny, hrdina, postava; - dialog, dialogické jednání v tanci; - osobnost tanečního pedagoga, choreografa a jeho dialog s osobnostmi dětí; - tvůrčí proces s dětmi; - gesto, getestika, stylizace; - umělecký obraz.


Koordinátor:
Jana Trubačíková
Tel: +420 775 033 388
E-mail: jankakuc@seznam.cz

Místo konání lekcí:
Základní umělecká škola Uherské Hradiště | Uherské Hradiště, Mariánské náměstí 125

Čas konání lekcí: 10:30-13:00 | 13:45 - 16:15

Cena za hodinu: 160 Kč
Cena celkem: 3999.95 Kč (25h.)

Akreditace: Č.j.: MSMT 49801/2012-201-939

Přihlášení zde: 
http://www.checkpointart.eu/vzdelavani/452/
po absolvování prvního bloku lekcí je možné udělat si svůj účet na webových stránkách a získáte tím 21% slevu na další workshopy.

CHECKPOINTART
Máte k tomu co říct? Vložte se do diskuze.