Tento web používá soubory cookie. Dalším používáním webu s tímto souhlasíte.
jméno
heslo
přihlásit
zaregistrujte se
zapomněli jste heslo?

hledání


Hlavním cílem celého workshopu je objevit způsob práce pro zdokonalení svého těla a posílení technické zdatnosti v rámci rozvoje přirozeného pohybového vyjádřením pro další práci interpretační nebo pedagogickou. Workshop dále nabídne účastníkům pochopení, že rozvoj vlastní kreativity pohybu je možné chápat ruku v ruce se zdokonalením technické úrovně pohybu.

Bloky výuky:
I. Zkoumání opěrného, kosterního, systému (8.2.2014)
Vědomí fyzického a psychického rozpoložení jako výchozí stav pro koncentrovanou fyzickou práci, uzemnění, funkční otevření kloubů, integrace periferií se středem těla, diferenciace pohybu, posloupnost pohybu, iniciace pohybu, organický (plynulý) pohyb.

II. Objevování stability (8.3.2014)
Pružné vzpřímené držení těla, prodloužení a rozpohybování těla v ose i mimo osu, vědomé řízení pohybu, opozice, hledání a nacházení rotace v rámci vlastní osy, v jednotlivých částech i mimo osu, funkční půchodnost gravitace kosterní soustavou, změny úrovní pohybu a jejich vzájemné prostupování.

III. Expanze pohybu do prostoru (12.4.2013)
Spirála jako zásadní tvořivý princip pohybu, koordinace pohybu, těžiště a jeho posun v prostoru, objevení pulzace pro dobré zvládnutí skoků ve vertikále i pro horizontální posun těžiště, objevování vnitřního a vnějšího prostoru.

IV. Vlastní muzikálnost pohybu (10.5.2014)
Svoboda vlastního pohybového projevu, vědomí o těle, které člověk pouze „nemá“, ale kterým „je“, dialog mysli a těla, eliminace přílišné snahy a „chtění“, klid a koncentrace na vlastní pohyb.

V. Pohybová fráze (7.6.2014)
Schopnost číst konkrétní zadaný pohyb a zůstat ve „svém středu“, vstřebání objevených principů a jejich další využití v konkrétním pohybovém materiálu, otevření smyslů pro práci s prostorem, zvukem, časem a pohybem ostatních.

Koordinátor:
Kateřina Štětková
Tel: +420 777 321 890
E-mail: katerina.kuzelkova@gmail.com

Místo konání lekcí:
Spirála, prostor pro tanec, tělo a duši | Plzeň , Náměstí T.G.Masaryka 25
Web: www.prostorspirala.cz

Čas konání lekcí: 10:30-13:00 | 13:45 - 16:15

Cena za hodinu: 160 Kč
Cena celkem: 3999.95 Kč (25h.)

Akreditace: Č.j.: MSMT 49801/2012-201-939

Přihlásit se můžete zde: 
http://www.checkpointart.eu/vzdelavani/157/
po absolvování prvního bloku lekcí je možné udělat si svůj účet na webových stránkách a získáte tím 21% slevu na další workshopy.

CHECKPOINTART
Máte k tomu co říct? Vložte se do diskuze.