Tento web používá soubory cookie. Dalším používáním webu s tímto souhlasíte.
jméno
heslo
přihlásit
zaregistrujte se
zapomněli jste heslo?

kdo přijde

7 uživatelů půjde

hledání


Psychill, videoart, posezení a poležení, čaj, psychedelická pohoda, trocha patosu beze studu, chilloutová encyklopedie od A do Z, provonění prostoru

EVENT [ PASTAFARIX / festivalfestival / 26.4.2013 / CR - Kralovehradecky kraj - Sv. Katerina, Chotevice ]A je to tu! Dlouho očekávaná událost - čarodějnický open air pod taktovkou HedoniX space crew se nezadržitelným tempem blíží. Doslova již za pár dní se otevřou brány čarokrásného psyonýrského tábora Svatá Kateřina a vy budete mít opět tu možnost nést se celým weekendem na vlnách psychedelické pohody podávané s třešničkou a šlehačkou odborníky a matadory nejen tuzemské, ale i mezinárodní produkce

Při této ojedinělé příležitosti si pouze pro vás maestro Kashmir připravil na sobotní noc speciální audiovizuální 3 hodinový set v chilloutovém domu. Pár pokynů a rad, jak si z produkce odnést právě to, co potřebujete:
První hodina bude věnována masáži duše a healingu tj. klidnějším polohám pro zastavení a uklidnění těla i mysli a uvědomování si sebe sama, naciťování jemnějších energií než v každodenním shonu. Posluchačům a posluchačkám je v této fázi vřele doporučováno připravit si místo a s miskou čaje se posadit či lehnout na záda, možná zavřít oči a nechat se vést libými tóny linoucími se ze soundsystému.
Druhá prostřední část bude již rytmičtější a je věnována psychillu převážně z dílny Ultimae, kde si můžete vybrat, zda-li se chcete protáhnout, postavit se a dojít si pro další šálek čaje nebo sníst něco z nabízených pochutin či se pohupovat do rytmu. Určitě však můžete zůstat sedět. V této části je dobré podívat se kolem sebe, uvědomovat si bezprostřední okolí a další entity kolem vás..skrze sebe nalézat cestu k druhým.
Poslední část je zaměřena tanečněji. Půjde o hodinový průlet známými melodiemi Nikoho nebudeme do tance nutit, nicméně velikáni psy&chillové produkce Raja Ram, Ajja, Simon Posford, Shpongle a další vás nenechají na pochybách. Někteří se možná pousmějí a řeknou si, že vše již mnohohrát slyšeli..popřejme však sluchu kvalitnímu retro materiálu! Je věnován k protažení těla a uvědomění si své vlastní tělesnosti..cítím se dobře ve svém těle.

V průběhu seance bude pořizován audiovizuální záznam. Ciťte se volně a svobodně přicházet a odcházet dle vašich potřeb. Svým chováním, prosím, nerušte ostatní účastníky. Snižte i slovní komunikaci na minimum. Je jisté, že se mohou objevit důležitá témata k hovoru..jestli budete mít urgentní pocit, že si máte s někým něco vyříkat a ten pocit bude vzájemný, použijte k tomu, prosím, přilehlé muzeum (druhý dom) Jestliže pocítíte potřebu se někoho dotknout nebo ho obejmout, jednoduše se ho-jí zeptejte! Doporučuje se projít si celou cestu od začátku až do konce. Pakliže se z jakýchkoliv důvodu nestihnete dostavit nebo vám nějaká část unikne, nezoufejte! Na vlnách Rádia Hedonix vám druhý den přineseme reprízu k nedělnímu obědu (bude upřesněno) v pořadu KOTVA aneb návrat do reality :D

+++ENGLISH

And it is here! The long-awaited event - the witch open air organized by Hedonix space crew is approaching with unstoppable pace. We literally have a few days to open the gate of fascinating psy camp St. Catherine and you will once again have the opportunity to flow the whole weekend on psychedelic waves being served with whipped cream and icing experts and matadors not only domestic but also international production.

On this rare occasion, just for you maestro Kashmir prepared for Saturday night special audiovisual 3 hour set in chillout dome. A few guidelines and tips how to carry out from his production just what you need:
The first hour will be devoted to massage the soul and Healing Circles ie quieter positions to stop and calm the body and mind and consciousness itself, feel the subtle energies not like in everyday life. Listeners at this stage are highly recommended to prepare a place, take a bowl of tea, sit or lie down on your back, maybe close your eyes and be led by the tones from the sound system.
The middle section will be more rhythmical and it is devoted to workshops where you can choose whether you want to stretch your legs, stand up and go and get another cup of tea or eat some of the snacks offered or rocking to the beat. But I'm sure you can sit. At this stage of the set it is good to look around, realize immediate surroundings and other entities around you .. through yourself find the way to others.
The last part is focused more dance like. It will be known melodies. Noone will force you to dance, however great names of psy & chill production Raja Ram, Ajja, Simon Posford, Shpongle and others will lead you unmistakably. Some may smile and say that everything has been heard many times .. but we wish to hear quality retro material! It is dedicated to stretching the body and awareness of your own body .. I feel good in my body!

During the session the audiovisual recording will be made. Feel free to come and go according to your needs. Please do not disturb other participants by your behaviour and loud talking. Reduce verbal communication to minimum. It is certain that important issues to talk about may appear .. if you have an urgent feeling that you have to talk to someone and it is mutual, use, please, adjacent museum (second dome) If you feel the need to touch or hug someone, simply just ask him-her! It is advisable to go through all the way from beginning to end. If you miss it for whatever reason, don't worry! Radio Hedonix will reprise the set for Sunday lunch (to be confirmed) in the ANCHOR/return to reality radioshow: D

KASHMIR
Máte k tomu co říct? Vložte se do diskuze.