Tento web používá soubory cookie. Dalším používáním webu s tímto souhlasíte.
jméno
heslo
přihlásit
zaregistrujte se
zapomněli jste heslo?

kdo přijde

3 uživatelé půjde

hledání


Alex feat Moni (CZ), Správnej směr (CZ), Dj Mikro (SK), Oliver Lowe (CZ), Revolta (CZ) a jako hlavní host vystoupí SUVERENO (SK).

První z koncertù s čistou hlavou je orientovaný na hiphopovou kulturu a oblast "vědomého rapu". Koncert od 18 hodin otevře veřejná diskuze s úèinkujícími - Idea Battle - diskuze o hloubkách rapových textù. Následně odstartuje koncert, na kterým vystoupí Alex feat Moni, Správnej Směr, Dj Mikro, Oliver Lowe, Revolta a jako hlavní host vystoupí SUVERENO, který v nedávné době vydal album Alchymista.

Běžnou součástí pražských koncertù a nejrùznějších párty bývá příval alkoholu, cigaret a drog, tak jsme si řekli, že zkusíme tento "mejdanový" stereotyp narušit. Připravili jsme jedinečný koncept, kde alkohol, cigarety a drogy nemají hrát žádnou roli. Chceme, aby se lidé trochu zastavili, zapřemýšleli nad stereotypy dnešní doby, nečistou hrou kolem sebe i matrixovou zrychloností, která nás denně provází. Akci jsme pojmenovali jako KONCERT S ČISTOU HLAVOU.

Hiphopem pražská defenestrace neskončí
Netradiční hiphopová událost se uskuteční v krásném prostředí gotického sálu Novomìstské radnice na Praze 2. V prùběhu staletí se Novoměstská radnice stala svědkem mnoha dějiných událostí např. se zde odehrála první pražská devenestrace a tím byla zahájena husitská revoluce. V dalších letech, zde odstartovala i druhá pražská defenestrace, jenž přerostla v celo společenský a politický převrat.

Koncert poutá na potřebu Nové kultury ve společnosti
Koncertem nechceme proti nikomu ani ničemu bojovat. Naopak chceme poukázat na vznik Nové kultury, která se u mnohých mladých lidí stává novým mainstreamem. V případě úspěchu chceme v konceptu koncertù v rùzných hudebních žánrech pokračovat a přinášet mezi lidi uvědomění o nutnosti změny myšlení lidí. Necítíme potřebu s čímkoliv ze starého světa bojovat. Když něco nefunguje, tak nečekejme, že se to změní. Cítíme dùležitost v ochotě propojení, kooperaci a kolektivní inteligenci.

Základní inspirací se stal film o kulturně-kreativních lidech
Hlavní inspirací pro vznik mezinárodního Leadership fóra a následně i Koncertu s čistou hlavou, bylo zhlédnutí filmu o revoluci kulturnì-kreativních. Film dáváme médiím i lidem volně k dispozici. Nabízíme jej k decentralizovanému sdílení a projekcím po České i Slovenské republice. Naším přáním je, aby lidi inspiroval k lokálním tvùrčím setkáním, podnítil diskuzi mezi lidmi a hlavnì probouzel tvořivost lidí. Film naleznete volně ke shlédnutí ZDE: www.youtube.com/watch?v=zJFmrHxi2Cw

Koncert je součástí programu Leadership forum - Central Europe
Koncert probìhne jako součast večerního programu kulturně-kreativního dne v Praze a navazuje na mezinárodní konferenci Leadership Forum - Central Europe, která se koná od 17 hodin v nedaleké Zengerově posluchárnì areálu ČVUT. Leadership forum přivítá v mezinárodním panelu Fogela Frigyese - maďarský režisér filmu o kulturnì-kreativní lidech, Jožo Vaško - filozof ze Slovenska, který se věnuje tématu Nové kultury, Raphel Fellmer z Německa, který více než dva roky žije tím, co nazývá "kompletní stávkou peněz", aby ukázal světu, jak závádějící se stává náš vztah k hmotným statkùm a nadměrné spotřebě. Dalšími hosty jsou cestoval, spisovatel a předseda Novináři bez hranic - Juan Braun z Argentiny, Harald Katzenschläger - kouč a zakladatel Dream Academie v Rakousku a další hosté. Zajímavostí jsou také zveřejněné video vzkazy např. Hödura Torfasona z Islandu, Petera Merry, který tvoří univerzitu Nového vědomí v Holandsku, Julie Guulia a dalšího lidí ze zahraničí. Více informací naleznete v události zde: www.facebook.com/events/148077188689970/?ref=ts&fref=ts

Doprovodný program - zdravé jídlo a pití, speciální koktejl bar s plnou dávkou energie, čajový bar. Po návštěvníky bude připravena speciální cyklo-elektrárna, kde si mùžete ušlapat svùj energetický nápoj. Na akci budou připraveny i další interaktivní hračky jako je například interaktivní písek. Celý koncert bude provázet speciální projekce či UV show. Přichystána je také speciální výstava zaměřena na téma udržitelnosti našeho bytí.

LINE UP - 23.dubna od 18 hodin: Alex feat Moni (CZ), Správnej směr (CZ), Dj Mikro (SK), Oliver Lowe (CZ), Revolta (CZ) a jako hlavní host vystoupí SUVERENO (SK).

Vstupenky jsou v předprodeji na www.eventim.cz za 120 KČ a na místě 150 Kč.

VSTUPENKA - 120 KČ
PŘEDPRODEJ ZDE: www.eventim.cz/leadership-forum

Video pozvánka na Leadership Forum - Central Europe:
www.youtube.com/watch?v=ht5l_2TYtOg&feature=youtu.be

-------------
Leadership forum je o Nové kultuře - kulturně kreativních lidech, kteří aktivně tvoří změnu. Hnutí kulturně krativních je globální hnutí, kdy po celém světě existuje až 200 miliónu lidí, kteří se snaží přetvořit náš svět. Jejich společným znakem je, že mají pocit, že jsou sami. Přes jejich vědomí o krizi a problémech společnosti přistupují ke všemu aktivně a pozitivně. Přinášejí nové možnosti i řešení do různých sfér našeho života a přemýšlejí o sobě jako o součásti celku.

Když něco nefunguje, tak nečekej, že se to změní. Změň to. Změň sebe. Nečekej na spasitele. Každý z nás je leader. Důležitá je ochota propojení, kooperace a kolektivní inteligence. Uvědom si, že tohle je normální.

-----

/US/ Leadership Forum is about a New culture - culture of people who actively generate the change. Movement of Cultural Creatives is a global movement of 200 million people around the world who are trying to transform our world. Their common feature is the feeling that they are alone. Despite their awareness of the crisis and the problems of our society, they approach everything actively and positively. They bring new opportunities and solutions in various spheres of our lives and think of themselves as part of the whole.

If something does not work, do not expect it to change by itself. Change it. Change yourself.
Do not wait for a savior. Each of us is a leader. Important is the willingness of interconnection, cooperation and collective intelligence. Remember that this is normal.

-----

/SR/ Leadership fórum je o Novej kultúre - kultúrne kreatívnych ľuďoch, ktorí aktívne tvoria zmenu. Hnutie kultúrne kreatívnych je globálne hnutie - po celom svete existuje cez 200 miliónov ľudí, ktorí sa snažia pretvoriť náš svet. Ich spoločným znakom však je, že majú pocit, že sú sami. Aj cez ich vedomie o krízach a problémoch spoločnosti ku nim pristupujú aktívne a pozitívne. Prinášajú nové možnosti a riešenia do všetkých sfér nášho života a premýšľajú o sebe ako o súčasti celku.

Keď niečo nefunguje, nečakaj, že sa to zmení. Zmeň to. Zmeň seba. Nečakaj na spasiteľa. Každý z nás je leader. Dôležitá je ochota prepojenia, kooperácia a kolektívna inteligencia. Uvedom si, že toto je normálne.

-----

Více informací o mezinárodním diskuzním panelu Leadership Forum zde: www.facebook.com/events/148077188689970/?fref=ts

MR_G0RBY
Máte k tomu co říct? Vložte se do diskuze.