Tento web používá soubory cookie. Dalším používáním webu s tímto souhlasíte.
jméno
heslo
přihlásit
zaregistrujte se
zapomněli jste heslo?

kdo přijde

10 uživatelů půjde

hledání


http://www.divadlokampa.cz/divadlo/tickets/549

První z cyklu přednášek Vincenta Bridgese. Nacházíme se v bodě, který lze považovat za zlomový okamžik v čase, žijeme v éře třináctého znamení zvěrokr

Rokem 2012 končí dávný Mayský kalendář a váže se k němu mnoho proroctví a předpovědí z různých kultur a tradic na celém světě. Nejen autoři jako Terrence McKenna ve své knize Time Wave Zero či Fulcanelli v Season of catastrophe, ale i Nostradamus v Third Antichrist, středověcí chiliasté, indické védy a moderní počítačoví odborníci se shodnou na tom, že lidstvo prožívá okamžiky obrovských změn. Nacházíme se v bodě, který lze považovat za zlomový okamžik v čase, žijeme v éře třináctého znamení zvěrokruhu, kterým je znamení Hadonoše. Proč je Hadonoš považován za začátek i konec a co pro nás vlastně konec světa znamená? Odpověď na tuto otázku i některé další začneme hledat v době dávno minulé.


Vyjdeme z toho, co víme o životě a díle některých moudrých mužů a důležitých osobností evropské historie, kultury a vědy za posledních 400 let. Společně i každý zvlášť se tito naši předchůdci pokusili zanechat nám, svým potomkům, dostatek informací a náznaků, které by nám pomohly pochopit a na současné období se dobře připravit. Projdeme si několik cest poznání a soustředíme se na bádání, které v Čechách došlo svého největšího rozkvětu, na dávné umění a vědu alchymii.

Podle hermetické zásady „jak dole, tak i nahoře,“ lze astronomické úkazy vnímat jako spouštěcí mechanismus, jenž nás pohání směrem ke kulturnímu a evolučnímu skoku.
Od obrovských útvarů hvězdných galaxií a mlhovin až po lidskou DNA a atomy, z nichž se skládá vše kolem nás, znamená vědomí schopnost uvědomovat si strukturu a tvary jevů, jež nás obklopují, reagovat na ně a tak se učit a rozvíjet. Dávní učenci nazvali tento způsob porozumění realitě posvátnou geometrií a pomocí různých typů vizualizace usilovali o posun vědomí do hlubších (a vyšších) úrovní, v ideálním případě pak včetně přímého nahlížení obrovského množství informací v DNA samotné.

"Alchymie byla umění jak oddělit část vesmíru od existence v čase a dosáhnout zdokonalení této části, což je zlato pro kovy, pro člověka dlouhověkost, potom nesmrtelnost a konečně vykoupení. Zdokonalení hmoty se hledalo působením přípravků (kámen mudrců pro kovy, elixír života pro lidi), zatímco duchovní osvícení plynulo z jisté formy vnitřního odkrytí nebo osvícení." (http://chemistry.webzdarma.cz/alchymie.htm)

Počátky hermetické revoluce sahají do roku 1585, kdy Dr. John Dee a Edward Kelley přibyli přes Polsko do Prahy, nového hlavního města říše Rudolfa II. Jedinečná kombinace geopolitiky a mysticismu, typická pro rudolfinskou Prahu, byla pro jejich poslání dokonalou živnou půdou. Mise Deeho a Kelleyho byla do jisté míry úspěšná a o třicet let později vyústila v rosekruciánské hnutí za vlády Fridricha V., českého Zimního krále. Rosekruciánství ve své původní podobě – kdy alchymické procesy slouží jako metafora pro práci s časem a nástup zlatého věku lidstva na Zemi - však došlo po bitvě na Bílé hoře špatných konců.
Z této téměř zapomenuté historie pokusu o hermetickou a osvícenskou revoluci, která byla rozdrcena tehdejšími zpátečnickými silami v Evropě, vyplývají závěry, jež ovlivnily politiku a víru až do naší doby. Jako příklad vlivu jejích myšlenek lze jmenovat například život a dílo Jana Ámose Komenského.

Přednáška je v angličtině s tlumočením do češtiny.

The year 2012 marks the end of the ancient Mayan calendar and a point of interest of a number of prophecies and divinations from different cultures and traditions all over the world.

Not only Terrence McKenna in his book Time Wave Zero or Fulcanelli in the Season of Catastrophe but also Nostradamus in his Third Antichrist, medieval Chilliasts, Indian Vedas and modern computer specialists, they all agree on humankind experiencing times of immense change.

We are living in a moment that can be considered a shift point in time; we are living in the era of the thirteenth sign of Zodiac, that is the sign of Ophiucus. Why the Serpent Holder - Ophiucus means beginning and end and what the end of the world really means for us?

We will start to look for the answers to this and several other questions in times past long ago. We will start with what we know about the lives and work of some wise men and important personalities in European history, culture and science of the last 400 years.

SEIBEI
Máte k tomu co říct? Vložte se do diskuze.
AMINETA --- 12:18:44 20.1.2013
Pro komplikace v dopravě z USA do ČR jsme nuceni dnešní program zrušit. Omlouváme se, vstupné vrátíme na místě či po domluvě převodem na účet.
SUBVERSION --- 17:36:54 17.1.2013
to je fakt
KALIPH --- 14:49:28 16.1.2013
Nežijeme v éře 13. znamení zvěrokruhu, ale to je asi jedno..