Tento web používá soubory cookie. Dalším používáním webu s tímto souhlasíte.
jméno
heslo
přihlásit
zaregistrujte se
zapomněli jste heslo?

hledání


Lámete si hlavu, jak přiblížit environmentální témata teenagerům, se kterými pracujete? Jak je motivovat, aby se tématem chtěli zaobírat? Chcete si v

Na tomto semináři:
- Si osobně prožijete 3 modelové celky,
- budete se zabývat výstavbou složitější hodiny postavené na hře v roli a řešení environmentálního
konfliktu,
- zjistíte (vlastním prožitkem s následným rozborem), jak ve výuce environmentálních témat využít
napětí, kontrast, problém, kolektivní i individuální hru v roli a pohybové, grafické a verbální metody
dramatické výchovy.

Na semináři získáte veškeré podklady k realizaci jednotlivých hodin.

UPOZORNĚNÍ: Na semináři se budeme zabývat tzv. strukturovaných dramatem. To je technika, která
předpokládá práci se studenty v několikahodinových blocích. Nebudeme se tedy zabývat pouze dílčími
metodami dramatické výchovy a tím, jak je jednorázově začlenit do výuky. To předpokládá účast učitelů
či lektorů, kteří by rádi tímto složitějším způsobem s metodami dramatické výchovy pracovali. Předchozí
zkušenost s těmito metodami není nutná.

Určený pro: pedagogy 2. stupně a SŠ, lektory středisek ekologické výchovy

Lektorka: MgA. Jana Jakubíčková, absolventka katedry Dramatické výchovy na DAMU. Dlouhodobě se
zabývá využitím metod dramatu ve vzdělávacím procesu, zvláště v environmentální výchově. Toto téma
prověřuje v teorii (téma diplomové práce) i v praxi - v projektu Ekocentra Podhoubí „S TURem tu i zítra
budem“, který spoluvytvářela a realizovala, při vedení hodin na ZŠ, SŠ, při vedení kroužků dramatické
výchovy ve školách a volnočasových centrech.

Cena: 400 Kč, cena zahrnuje lektorné, materiály ze semináře a drobné občerstvení.

Na seminář se hlaste nejpozději 4 dny před jeho konáním na email: lucie.sovova@podhoubi.cz nebo na tel.:
728 822988.

DARMOZRAC
Máte k tomu co říct? Vložte se do diskuze.