Tento web používá soubory cookie. Dalším používáním webu s tímto souhlasíte.
jméno
heslo
přihlásit
zaregistrujte se
zapomněli jste heslo?

kdo přijde

4 uživatelé půjde

hledání


http://www.infomet.cz/index.php?id=read&idd=1333633813

Český hydrometeorologický ústav pořádá v Clam-Gallasově paláci v Praze ve spolupráci se společností Comenium výstavu "Voda a vzduch kolem nás".Český hydrometeorologický ústav pořádá v Clam-Gallasově paláci v Praze ve spolupráci se společností Comenium výstavu "Voda a vzduch kolem nás". Máte jedinečnou příležitost se v době od 17. dubna do 13 května 2012, denně mimo pondělí, vždy od 10 do 17 hodin seznámit se historií a současností měření a hodnocení atmosféry a hydrosféry v ČHMÚ. Součástí výstavy bude i bohatý doprovodný program, který připravují i naše spřátelené organizace — Matematicko-fyzikální fakulta University Karlovy v Praze a Ústav fyziky atmosféry Akademie věd ČR.

19. dubna — Den ÚFA AV ČR (10:00-13:30)
• RNDr. Petr Zacharov, Ph.D.: Měření a předpověď bouřkových lijáků
• RNDr. Miloslav Müller, Ph.D.: Meteorologické příčiny silných deštů a povodní
• Mgr. Jozef Pecho: Extrémnost počasí z pohledu klimatologie
• Ing. Jaroslav Chum, Ph.D.: Výzkum nejvyšších vrstev zemské atmosféry a ionosféry

19. dubna bude přístupný mobilní vůz na měření čistoty ovzduší

20. dubna — Den MFF UK (10:00-13:30)
• Mgr. Vladimír Fuka: Atmosférická turbulence a konvekce
• RNDr. Aleš Raidl, Ph.D.: Chaos a jeho krása na příkladech z meteorologie.
• Doprovodný program (pokusy, kvízy, počítačové ukázky)

21. dubna bude přístupný mobilní vůz na měření čistoty ovzduší

24. dubna bude přístupný mobilní vůz na měření čistoty ovzduší

2. května — Seminář ČMeS (14:30-16:00)
• Mgr. Michal Žák, Ph.D.: Vyhodnocení zimy 2011

3. května — Den ČHMÚ (10:00-13:30)
• RNDr. Jan Macoun, Ph.D.: Kvalita ovzduší v České republice
• Ing. Jiří Novák: Jak se měří znečištění ovzduší
• RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D.: Co se děje s vodou při dešti — nový pohled na hydrologický cyklus povodí
• RNDr. Radek Čekal, Ph.D.: Typologie povodní v ČR a jejich predikce
• RNDr. Jan Pretel, CSc.: Klimatická změna – realita nebo fikce?
• RNDr. Martin Setvák, CSc.: Bouřky a jejich družicová a radarová pozorování
• RNDr. Tatána Míková: Spolupráce ČHMÚ s Českou televizí

3. května bude přístupný mobilní vůz na měření čistoty ovzduší

5. května bude přístupný mobilní vůz na měření čistoty ovzduší

10. května — Den MFF UK (10:00-13:30)
• RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.: Proč se klimatologové zabývají oceány
• doc. RNDr. Jaroslava Kalvová, CSc.: Co jsou a co umí klimatické modely
• Doprovodný program (pokusy, kvízy, počítačové ukázky)

10. května bude přístupný mobilní vůz na měření čistoty ovzduší

Odborný doprovod na výstavě bude zajištěn, jednotlivé obory budou reprezentovány minimálně takto:
- meteorologie a klimatologie 18. 4. – 1. 5., 3. 5. – 4. 5. a 8. 5. – 13. 5.
- hydrologie 26. 4. – 3. 5., 6. 5. a 11. 5.
- čistota ovzduší 18. 4. – 26. 4., 2. 5., 4. 5. – 5. 5., 9. 5. – 10. 5. a 12. 5. – 13. 5.

MATT
Máte k tomu co říct? Vložte se do diskuze.