Tento web používá soubory cookie. Dalším používáním webu s tímto souhlasíte.
jméno
heslo
přihlásit
zaregistrujte se
zapomněli jste heslo?

hledání


Autorská práva, kultura kopie, sdílení a umění

http://cas.famu.cz/?n=108

Diskuze k aktuálnímu vývoji v oblastech autorských licencí, digitálního artefaktu, copyrightu, copyleftu, pirátství, svobodného sdílení, šíření a příj

živý přenos na internetu na http://www.iim.cz

Diskuze reflektuje události a současnou situaci autorských práv (ovlivněné například návrhy změn legislativy v USA, nebo v Evropské unii). Tyto úpravy zákonů mohou mít zásadní dopad na uživatelské podmínky kopírování, ukládání, šíření, dostupnosti a sdílení myšlenek (i konání) ve formě textu, obrazu, zvuku v digitální formě. Návrhy dokumentů jako jsou ACTA (Obchodní dohoda proti padělatelství), PIPA (Protect IP Act), TPP (Trans-Pacific Partnership – Transpacifické společenství) nebo SOPA (Stop Online Piracy Act – Dohoda proti internetovému pirátství) jsou zaměřené na posílení kontroly, právního postihu a omezení “neautorizovaného” obsahu, čili “pirátství” na internetu.Jejich projednávání a ratifikování vzbudilo v mezinárodním měřítku protesty specialistů i laické veřejnosti.
Tlak na změnu legislativy z důvodu snadnější kontroly a posílení zájmů nadnárodních korporací provází iniciativy, vyzývající k zachování “otevřenosti” komunikačních sítí, svobody projevu, ekonomii sdílení, volnou distribuci informací, dostupnost kulturních hodnot (kulturního dědictví) pro co nejširší vrstvy společnosti.

Digitální technologie, (které jsou mimo jiné důsledkem talentu sdílet a distribuovat expertní znalosti a vize), způsobily další z cyklicky se vracejících obav o autorská práva a duševní vlastnictví a také k přehodnocení hranice mezi konceptem autorství a uživatelství. Spolu se smrštěním informačního prostoru v důsledku rostoucí kapacity informačních sítí, je on-line uživatel vystaven nutkavé potřebě neustále být připojen, něco sdílet, downloadovat a uploadovat, kompilovat, samplovat, ukládat a mazat a průběžně porušovat zákon autorských práv, formulovaných stoletím páry, rotaček a telegrafu. Naopak autor má možnost vytvářet, prodávat a šířit svá díla bez pomocí vydavatelů, jejichž obchodní úspěšnost závisí na schopnosti prodat co nejdráž a zaplatit autorům za autorská práva co nejméně.

Jedním z nástrojů v úsilí o komplexní revizi kultury a potažmo i celé společnosti je prosazování “nového” modelu autorských práv - CC (creative commons) – licencí, umožňujících snadnější sdílení, distribuci a přetváření – recyklaci, remediaci děl, aniž by se jejich autor, posluchač, divák, nebo čtenář vystavoval nebezpečí porušení zákona.

Druhým důležitým činitelem je mezinárodní hnutí za svobodný, (free - otevřený) software, jako alternativu k proprietárním počítačovým programům a hardware.

Otázky: Nabízí stávající licence CC řešení, které je adekvátní vývoji technologie a procesům v současné společnosti? Jaký význam má, nebo může mít licence CC pro umělecké žánry filmu, videoartu, například pro hudební, nebo literární tvorbu? Jaký smysl má vyžívat a podporovat svobodný software, nebo případně open source? Jaká je vize budoucnosti kultury participace, význam hackerství, sdílení? V jakých podmínkách pro koncepce ochrany duševního vlastnictví se ocitneme v řádu příštích 10 let?

Diskutující:

Petr Jansa, právník Creative Commons ČR (www.creativecommons.cz). Na autorském právu a dalších, z rovnováhy vychýlených oblastech práva mě více než konkrétní pokřivené paragrafy zajímají cesty, které vedou k jejich narovnání. S tím souvisí klíčová otázka, nakolik pokřivené normy dodržovat a nakolik je jedinou cestou k jejich změně porušování. Co může efektivně změnit stávající paradigma? http://www.creativecommons.cz/

Pavel Klusák, hudební publicista, scénarista.
V době obecného sdílení platí pro hudbu a filmy na webu totéž, co napsala Susan Sontagová v knize O fotografii (1977): „Fotografování se v poslední době stalo zábavou praktikovanou téměř stejně široce jako sex a tanec – což znamená, že stejně jako všechny formy masového umění není většinou lidí provozována jako umění. Je především společenským rituálem, obranou vůči úzkosti a nástrojem moci.“

http://klusak.blogspot.com/2012/02/pirati-majka-z-planety-gurun.html
http://klusak.blogspot.com/2011/08/stahovat-nestahovat.html


Michal Mocňák, student FAMU, zabývá se svobodným sofwarem a osobností Richarda Stallmana. Představí hnutí svobodného softwaru a jeho roli v rozvoji rámce, ve kterém přemýšlíme o autorském právu a uzavřenosti za posledních 25 let. Součástí tohoto rámce je téma hackerstvi a jeho zkreslující mediálni interpretace. Pokusí se zobecnit toto téma a aplikovat na ostatní obory zejména vizuální tvorby.


Guy van Belle – zvukový umělec, aktivista.

http://mxhz.org/

http://memoir.okno.be/?id=776

www.famu.cz
smetanovo nabrezi 2

FAUSTUS
Máte k tomu co říct? Vložte se do diskuze.