Tento web používá soubory cookie. Dalším používáním webu s tímto souhlasíte.
jméno
heslo
přihlásit
zaregistrujte se
zapomněli jste heslo?

kdo přijde

66 uživatelů půjde

hledání


http://www.psychofilm.cz/

Festival filmů s psychiatrickou, psychologickou a sexuologickou tematikou

Vážení návštěvníci,
obdobně jako dobří holubi vrací se neodvratně – a to již počtvrté – i Psycho Film: festival pro všechny, kteří mají mozek (a nebojí se jej používat).

Stejně jako v uplynulých letech nabízíme Vám možnost zhlédnout několik desítek hraných i dokumentárních filmů z oblasti psychiatrie, psychologie a sexuologie. Tyto filmy budou tradičně komentovány experty z Psychiatrické léčebny Bohnice, popř. svými tvůrci – ale tento rok také odborníky z Psychiatrické léčebny Opava, jakož i pozvanými lékaři z Polska a Německa. Festival se totiž tento rok rozrůstá, a po pražském kole, které se uskuteční 3. – 5. června 2011, bude následovat kolo opavské ve dnech 8. – 10. června 2011. Bližší informace o místech konání naleznete na tomto webu pod záložkou Festivalová místa.

Hlavní místo v programu zabírá v roce 2011 sekce nazvaná Mezi vírou a šílenstvím, která zkoumá pozitivní i negativní vzájemné vlivy mezi duševním zdravím, resp. společenskou normou na jedné straně a náboženskou vírou a spiritualitou na straně druhé. V rámci této sekce tak budou promítány snímky, které z nejrůznějších úhlů pohledu zpracovávají příběhy náboženského fanatismu, posedlosti a blouznění – i extatických vizí a ušlechtilé „jurodivosti“, které se v současné době jeví jako problematické fenomény. Zvláštní pozornost pak bude věnována psychiatrické léčebné metodě nazvané hagioterapie, která pomáhá pacientům léčebných ústavů nalézat své místo v životě prostřednictvím spirituálního prožitku. Festival se bude též zamýšlet nad rolí psychiatrie v moderním světě, která je některými pozorovateli chápána jako vědecká náhražka instituce zpovědnice. Komentáře k filmům z této sekce budou poskytovány mimo psychiatrů též teology a religionisty. V případě zájmu naleznete podrobnější tematický text pod záložkou Hlavní téma.

Dalším zvláštním programovým oddílem je sekce nazvaná Lesk a bída konformismu. Jde o sekci hraniční, neboť hledá rozhraničení mezi normalitou a abnormalitou - a to nikoli z pohledu exaktních přírodních věd (včetně medicíny), ale z hlediska relativních společenských konvencí. Je opravdu vždy „normální“ řídit se obecně závaznými a sdílenými normami, jde-li v daném místě a čase o takové normy, které dokáží člověka zbavit vlastní sebeúcty, individuální identity či dokonce duševní rovnováhy?

Další programové sekce budou pak věnovány tradičním tématům: Psychiatrická péče & duševní nemoci, Závislosti a Sexuologie.

Vstup na všechny projekce je jako vždy zdarma.

Věříme, že si z programu vyberete a těšíme se na viděnou na některé z komentovaných projekcí!

SAKJA_PANDITA
Máte k tomu co říct? Vložte se do diskuze.
PSYCHOPATICK --- 1:25:28 26.5.2011
to si nenechám ujít ;))
ROMUALDO --- 19:11:11 22.5.2011
možná :)
DOUBI --- 22:17:24 19.5.2011
hmm...to zní velmi dobře :)
STEPHANIE --- 10:01:58 19.5.2011
bezva! :)