Tento web používá soubory cookie. Dalším používáním webu s tímto souhlasíte.
jméno
heslo
přihlásit
zaregistrujte se
zapomněli jste heslo?

kdo přijde

21 uživatelů půjde

hledání


http://dl.avu.cz/?p=221&lang=cz

Konference představí českou iniciativu zavádění licence CC do českého prostředí, Open source z právního hlediska, českou Wiki a hackery z hysteria.sk

17:00 / Lukáš Gruber: Creative Commons a česká legislativa
17:30 / Dušan Barok: Creative Commons na Slovensku
18:00 / Jan Mucska: Creative Commons z praktického hlediska
18:30 / Josef Aujezdský: Právní aspekty Open Source licencí
19:00 / Petr Kadlec: Licence (nejen) na Wikipedii
19:30 / Adam Hazdra: Free Culture
20:00 / Pajkus: anti-copyright hysteria.sk17:00 / Lukáš Gruber: Creative Commons a česká legislativa
Příspěvek přináší informace o licencích Creative Commons z pohledu české legislativy. Zdůrazněna je zde novela Autorského zákona č. 216/2006 Sb, která výrazným způsobem přispěla k právnímu zakotvení veřejných licencí v České republice. Dále jsou zde uvedeny základní charakteristiky licencí CC při jejich provozování s odkazy na právní úpravy v příslušné legislativě. Na závěr je představena pracovní skupina pro vytvoření české verze licence Creative Commons a prezentovány jsou dosavadní výsledky její činnosti.
bio: Lukáš Gruber je absolvent Ústavu informačních služeb a knihovnictví Karlovy Univerzity v Praze. Od července 2007 pracuje v Národní knihovně České republiky pro projekt na vytvoření otevřeného archivu webu : WebArchiv. Je součástí pracovní skupiny pro lokalizaci a zavedení licence Creative Commons do českého autorskoprávního prostředí.

17:30 / Dušan Barok: Creative Commons na Slovensku
Dušan Barok nám detailně přiblíží situaci Creative Commons na Slovensku a představí nám metastázi filozofie Creative Commons do americké politiky - Change-congress.
bio: Dušan Barok se věnuje výzkumu kulturní produkce v prostředí síťových technologií.

18:00 / Jan Mucska: Creative Commons z praktického hlediska
Prezentace představí Creative Commons na komerčních i nekomerčních příkladech, jejich zamýšlený dopad na publikum, spojené s důrazem na problematiku pokračující návaznosti aplikovaného copyrightu. Projekty: http://shivers.o—-o.info a http://powerofwill.cz.
bio: Jan Mucska je umělec “freelancer” pracující v oblasti veřejných médií, mimo jiné vytváří interaktivní aplikace a rozhraní mezi člověkem a zařízením. Jedním z důsledků jeho zaměření je zájem o Open Source ideály a technologie, a jejich následná podpora. Jeho aktuální práce a myšlenky se zaměřují na potencionální sociální důsledky technologie na kulturu a matku zemi. Věříc v pochopení jako klíčový bod všeho, stejně tak, jako že Open Source může být alternativním politickým směrem, který nám pomůže zlepšit život na zemi.

18:30 / Josef Aujezdský: Právní aspekty Open Source licencí
Vybrané právní otázky související s distribucí nehmotných statků pod Open Source licenčními podmínkami. Teoretický i praktický pohled na Open Source licenční podmínky dle českého a komunitárního práva.
bio: Josef Aujezdský je spolutvůrce systému eAdvokacie – online právního poradenství. Ve své právní praxi se zaměřuje zejména na obchodní a autorské právo (včetně právních vztahů v prostředí internetu). Pravidelně publikuje na informačních portálech root.cz a lupa.cz. Dlouhodobě se věnuje problematice Open Souce a free software.

19:00 / Petr Kadlec: Licence (nejen) na Wikipedii
V této přednášce budou představeny licence používané na Wikipedii, sbírce médií Wikimedia Commons a dalších projektech Wikimedia Foundation. Tématem bude jak historie a současný stav, včetně dobrých i špatných zkušeností s různými licencemi, tak i výhled do budoucnosti, zejména s ohledem na plánovaný přechod těchto projektů pod licenci Creative Commons.
bio: Petr Kadlec se tvorby české Wikipedie a dalších projektů nadace Wikimedia účastní od roku 2004, na české Wikipedii tak je momentálně nejdéle působícím správcem. Je také členem občanského sdružení Wikimedia ČR. Živí se jako programátor.

19:30 / Adam Hazdra: Free Culture
Adam Hazdra představí nekomerční open-source překlad knihy Free Culture (Svobodná kultura), který probíhá na pracovní wiki serveru Root.cz. Přiblíží hlavní myšlenky knihy a ukáže, proč je důležité, abychom se jí zabývali. Jen připomínáme, že autorem knihy je profesor práva stanfordské univerzity Lawrence Lessig, který stál u zrodu licence Creative Commons.


20:00 / Pajkus: anti-copyright hysteria.sk
První hackerské skupiny se začali sdružovat těsně po rozpadu republiky, kde jánošíkovým způsobem skupina SERT mazala pravidelně warez na českých a slovenských univerzitách. Po rozpadu SERTu část členů přešla pod značku CzERT, která je spojována hlavně s rokem 1997, kdy proběhly její mediálně kontroverzní akce. Téhož roku se zformuje volná skupina lidí okolo informačního portálů hysteria.sk. Zkušenosti zakládajících členů z praktik českých a slovenských providerů a freemailových služeb vedlo k zakoupení si vlastního serveru, který hlavně sloužil jako dočasná autonomní zóna, kde uživatelé měli své soukromí pod vlastní kontrolou. Od roku 1998 je pravidelně vydáván ezine Prielom, který sami definují jako „alternativní zdroj informací v počítačové bezpečnosti”. Přednáškou historie hackerství, bezpečnosti a projektech hysteria nám přiblíží zakládající z osádky hysterie Pajkus.
bio: Pajkus studoval ekonomii a finance v USA a na Slovensku. Již 14 let se zajímá o počítačovou bezpečnost a ochranu osobních dat. Stál při prvních snahách o vytvoření alternativního zdrojů informací o počítačové bezpečnosti v Česku a Slovensku. Pracuje v IT security firmě na obchodní a marketingové pozici.

2_6_0
Máte k tomu co říct? Vložte se do diskuze.