Tento web používá soubory cookie. Dalším používáním webu s tímto souhlasíte.
jméno
heslo
přihlásit
zaregistrujte se
zapomněli jste heslo?

kdo přijde

6 uživatelů půjde

hledání


Promítání chilského filmu "Sbohem, světlo (Nostalgia de la luz)" s diskuzí k výročí vojenského puče v roce 1973

Sbohem, světlo (Nostalgia de la luz)

Chile, 11. září 1973

Den 11. září je známý především jako útok na newyorská Dvojčata. Existuje ale i jiné 11. září.

Na den přesně od událostí v Chile jsme se rozhodli vám promítnout film, který se tematicky dotýká důsledků Američany podporovaného vojenského puče a 17 let vojenské diktatury Augusta Pinocheta. V úterý 11. září před 39 lety byl zabit demokratický prezident Salvador Allende a začalo období represí, nesvobody, ale i zavádění neoliberalismu a tvrdé kapitalistické ekonomiky. Promítání filmu je věnováno vzpomínce na Allendeho a na oběti Pinochetova režimu.

Úterý 11. září 2012 v 19:00, kavárna Klubu Cross, Plynární 23, Praha 7 (metro Nádraží Holešovice), VSTUP ZDARMA

Po filmu následuje krátká diskuse.

Synopse

Sbohem, světlo (Nostalgia de la luz). Režie: Patricio Guzmán. Chile, Francie, Německo. Španělsky / české a anglické titulky. 90 min

V Chile, ve výšce 3000 metrů nad mořem se v Atacamské poušti setkávají astronomové z celého světa, aby pozorovali hvězdy. Pouštní obloha je tak průsvitná, že jim umožňuje spatřit samé hranice vesmíru.
Je také místem, kde horko spalujícího slunce udržuje lidské ostatky v netknuté podobě: mumie, průzkumníky, horníky. Ale také ostatky politických vězňů vojenské diktatury.
Zatímco astronomové zkoumají nejvzdálenější galaxie ve snaze najít možný mimozemský život, provádí skupina žen blízko jejich obzervatoří výkop s cílem najít své zmizelé příbuzné...

„Snímek není dokumentem v tradičním slova smyslu. Spíše je poetickým dílem nebo duchovním zážitkem.

Brutální důsledky Pinochetovy vojenské diktatury jsou propleteny s hledáním původu vesmíru. Obě témata se zabývají minulostí, protože je to pouze minulost a budoucnost, co máme: neexistuje přítomnost, jak řekl Augustin před mnoha lety.

Takže astronomové jsou ve skutečnosti archeologové. Studují vesmír, aby objevili minulost. Spisovatel a režisér Patricio Guzmán propojuje (kombinuje) tuto „archeologii“ s archeology, kteří prohledávají poušť, aby nalezli těla pohřbená Pinochetem.

Fascinující příběh.“ (zdroj: http://www.imdb.com/title/tt1556190/)

Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=ok7f4MLL-Hk

http://www.festival-cannes.com/en/archives/ficheFilm/id/11018351/year/2010.htmlNostalgia for the Light (Nostalgia de la luz). Director: Patricio Guzmán. Chile, France, Germany. Spanish version / Czech and English subtitles. 90 min

In Chile, at three thousand metres altitude, astronomers from all over the world gather together in the Atacama desert to observe the stars. The desert sky is so translucent that it allows them to see right to the boundaries of the universe.
It is also a place where the harsh heat of the sun keeps human remains intact : those of the mummies, explorers and miners. But also the remains of the dictatorship's political prisoners.
Whilst the astronomers examine the most distant galaxies in search of probable extraterrestrial life, at the foot of the observatories a group of women are digging through the desert soil in search of their disappeared relatives…

This film is not a documentary in the traditional sense. It is more a work of poetry, or a spiritual experience.

The brutal results of Pinochet's military dictatorship are meshed with the search for the origins of the universe. Both subjects deal with the past, as we only have past and future; there is no present as Augustine said many years ago.

So, astronomers are really archaeologists. They study space to discover the past. Writer/director Patricio Guzmán combines this "archaeology" with the archaeologists who search the desert for the bodies buried by Pinochet.

A fascinating story.

http://www.youtube.com/watch?v=ok7f4MLL-Hk
http://www.festival-cannes.com/en/archives/ficheFilm/id/11018351/year/2010.html
http://www.imdb.com/title/tt1556190/

UFOSS
Máte k tomu co říct? Vložte se do diskuze.