Tento web používá soubory cookie. Dalším používáním webu s tímto souhlasíte.
jméno
heslo
přihlásit
zaregistrujte se
zapomněli jste heslo?
oO( ) psychedelické memy ( )O๑.. ॐ ..๑O( ) psychedelic memes ( )Oo
KERRAY
[https://i.imgur.com/azx3ct6m.jpg] Pokud nemáš čas přečíst tohle záhlaví, nemá vůbec cenu pokračovat v čtení.

Co sem patří si přečtěte na nástěnce. Klidně můžete chválit či diskutovat, ale počítejte s tím, že věci, které sem nesedí, se mažou hned, a věci, které sem nesedí, ale jsou zajímavé, se taky mažou, jen o něco později - aby v archivu zůstávaly jen psychedelické memy.

Pro čtenáře
Co si o klubu pomyslí čtenář, je jen a pouze na něm. Můžou tu klidně být matoucí či provokativní věci. Můžou tu být věci, které jsou pravý opak psychedelie - a je na vás, abyste se zarazili, a řekli si - no momentík. Většinou nemá cenu brát to tu doslovně nebo dokonce hodnotit jednotlivé příspěvky - buďto mně něco osloví, nebo neosloví. Obsah je cílen na návštěvníka, který si je schopen hrát s významy a odlesky slov, je ochoten se dívat na věci ze zajímavých úhlů, aniž by to pro něj nutně znamenalo, že těmto náhledům musí věřit. A pokud by něco z obsahu pomohlo třeba jen jedinému člověku (tobě? :) k probuzení, splní svůj účel dokonale.

Do your own thinking!
Není důležité souhlasit, ale zamyslet se / zkusit si jiný úhel pohledu
Máte k tomu co říct? Vložte se do diskuze.
KERRAY --- 15:11:11 22.3.2007
Ve zprávách některých dřívějších buddhistických škol se setkáváme s nádhernými vzory ideální morální životosprávy. Takové vzory jsou však bez reálne ceny, jestliže vycházejí z etiky, která se provádí sama pro sebe. Lze sice požadovat: "Konejte dobro!" nebo "Žijte morálně čistým životem!" nebo "Čiňte to a nečiňte ono!" Avšak i kdybychom se cvičili ve všech ctnostech světa a nevěděli proč, bylo by lépe zanechat toho, protože takové ctnosti přinášejí více neštěstí než štěstí a vedou k pýše. Jen když z pocitu vědomé odpovědnosti ke všemu co žije, určité skutky nečiníme a jiné činíme, pak jednáme eticky správně. Jen takový člověk se může osvobodit z pout egocentrického cítění a pociťování (védaná) a probudit se do všeobjímajícího soucitu, který ho činí schopným podílet se vnitřně na životě všeho, co zde žije. Jednota všeho bytí se nedá nikdy hlouběji poznat než v přímém zážitku radosti a strasti, štěstí a neštěstí jiných.

[ INK_FLO @ BUDDHISMUS ]
KERRAY --- 13:44:37 22.3.2007
"Buddha by bezpochyby vyjádřil svoji nauku jinak, kdyby žil místo v 6. století př. n. l. ve 20. toletí našeho letopočtu, a to ne proto, že by se snad jeho nauka (dharma) za tu dobu změnila, ale proto, že lidstvo, kterému by dnes kázal nauku, by obohatilo své vědomí o praktické, historické a duchovní zkušenosti získané za dvě a půl tisíciletí. Nejen že lidstvo dnes disponuje mnohem bohatším rejstříkem pojmů a výrazů, ale má dnes úplně jiný duchovní postoj, s jinými perspektivami, jinými problémy a možnostmi řešení.
Ti, kteří slepě věří na slova, stejně jako ti, jimž historická starožitnost nebo posvátnost tradice je přednější než pravda, odmítají pochopitelně takový poznatek, který narušuje jejich čistě rozškatulkovaný světový názor a okrádá ho o absolutní platnost a jednoznačnost. Domnívají se proto, že pozdější buddhistické školy změnily Buddhovo učení tím, že velkopansky rozbily jeho hranice.
Ve skutečnosti však tito Buddhovi následovníci překročili pouze dobově podmíněné pojmy jeho vrstevníků, kteří se snažili jeho nauku jednou provždy zafixovat. Kde se zastaví růst, tam zůstane mrtvá forma. Zůstane nám mumifikovaná historická kuriozita, ale ne život, který formu kdysi naplňoval. Ti, kteří kladou důraz na autentičnost, by se měli zamyslet nad tím, zda formy minulých tisíciletí se dají se vším všudy přenést do současnosti, aniž by to bylo na újmu věci. I potrava se může stát jedem, když se příliš dlouho schovává. Totéž platí o duchovní potravě - tam se mění pravda v dogma a víra v pověru. Obojí jsou mrtvé - stávají se překážkou myšlení i zážitku a tedy smrtelným jedem.
Pravdy se nedají přejímat, musíme je znovu stále objevovat a formovat, mají-li si udržet svůj duchovní obsah, živost a vydatnost. Je to zákon duchovního růstu, že tytéž pravdy se musejí proživat a promýšlet ve stále nové formě. Přitom nezáleži tolik na výsledcích rozpracování z minulých tisíciletí, jako spíše na metodách, na nichž jsou založeny a které nám umožnňují stále nové poznatky. Ty musíme kultivovat a předávat."

Láma Anagárika Góvinda - Živý buddhismus na západě
[ INK_FLO @ BUDDHISMUS ]
SLEEPY --- 16:42:05 20.3.2007
Liars - Distractions


What's happening, turn my television on
And get bombarded by a bunch of garbage all day long
Something seems to be wrong, am I supposed to care
About some blonde bachelorette or Joe Schmo millionaire
Or better yet, who Paula Abdul will choose
As the next American flop star to fill her shoes
This reality show phenomenon is sickening
All these bratty ego-maniacs exhibitioning
And wanna-be rock stars on a blind date
Trying hard to get discovered with their shallow mind state
Go ahead, buy the tapes, college girls ain't amateur
When their on Spring Break going wild for the camera
Greedy grown ups trying to hit the lottery
While their two year olds are playing Grand Theft Auto Three
And your daughters look older, they've got plenty tricks
Now it's hard to tell if their sixteen or twenty-six


Everywhere you go ( GO ), anywhere you look ( LOOK )
It's all a big show, so many people getting hooked
Yo with all the Distractions, gotta take action
And try to be aware because (This is going on
Going on around you
Just take a look and you'll see too
Yes you will see through
I know you see this too)


The little Olsen twins are worth Seventy Mill'
Wonder if they have some room in their house for me to fill
We all need a lesson from Anna Nicole Smith
The master of them all, to get your gold diggin' tips
It's funny, what some people do to get famous
Saw a dude on Fear Factor chewing a pig's anus
It never ends, if you think it will bet again
Were getting more messed up then Farrah Fawcett on Letterman
Give us medicine, you know we need help
When Pee-Wee starts indecently exposing himself
While Michael Jackson's holding his baby like a football
Out over a balcony railing, yeah that's a good call
(Crikey), only today could this happen
Porn charges actually help your record go platinum
And Winona's lucky, she don't live in Afghanistan
If they caught her shoplifting there, she'd lose both her hands


Everywhere you go ( GO ), anywhere you look ( LOOK )
It's all a big show, so many people getting hooked
Yo with all the Distractions, gotta take action
And try to be aware because (This is going on
Going on around you
Just take a look and you'll see too
Yes you will see through
I know you see this too)


Ever since Eminem did that 8 mile film
Everyone thinks rapping is an option for them
So any kid now who can put a sentence together
Calls himself an MC, cause he connected some letters
The U.S., got everyone except for Bin Laden
Bombing the Taliban while attempting to catch him
That's why you always see his face on the news son
Look we've got a hundred and fifty channels to choose from
And whenever you check your hotmail inbox
you got junk messages how to enlarge your
Oh if you know my album's in stores, here's some information
Please don't download it, unless it's for inspiration
What's the situation, The world's at war
Who cares what y'all wear at the Oscar awards
If you agree lets all make some more noise
Sing it with me once more, at the top of your voice


SLEEPY --- 15:27:17 20.3.2007
Návštěvníkovi, který sám sebe označoval za hledače Pravdy, Mistr řekl: "Jestliže to, co hledáš, je Pravda, pak jednu věc musíš mít především."

"Vím. Ohromnou vášeň pro Pravdu."
"Ne. Ustavičnou připravenost připustit, že se můžeš mýlit."
CONTINUITY --- 6:52:10 20.3.2007
Zdá se, že jsou lidé, kteří nevědí, ale kteří nevědí, že nevědí.
Tito lidé jsou jako děti. Pečuj o ně.
Zdá se, že jsou lidé, kteří nevědí, ale kteří vědí, že nevědí.
Tito lidé jsou ochotní. Uč je.
Zdá se, že jsou lidé, kteří nevědí, ale myslí si, že vědí.
Tito lidé jsou nebezpeční, vyhýbej se jim.
Zdá se, že jsou lidé, kteří vědí, ale kteří nevědí, že vědí.
Tito lidé spí. Probuď je.
Zdá se, že jsou lidé, kteří vědí, ale kteří předstírají, že nevědí.
Tito lidé jsou herci. Raduj se z jejich společnosti.
Zdá se, že jsou lidé, kteří vědí a kteří to vědí, že vědí.
Následuj je. Neboť jestliže vědí, že vědí, pak nechtějí, abys je následoval.
Nicméně jim pozorně naslouchej, neboť ti připomenou, co víš ty.
??? --- 22:45:59 19.3.2007
"Get ready for the future: it is murder."
- Leonard Cohen
KERRAY --- 20:47:24 18.3.2007
The Self Fulfilling Prophecy
http://www.drmadelinedaniels.com/?p=26