Tento web používá soubory cookie. Dalším používáním webu s tímto souhlasíte.
jméno
heslo
přihlásit
zaregistrujte se
zapomněli jste heslo?
oO( ) psychedelické memy ( )O๑.. ॐ ..๑O( ) psychedelic memes ( )Oo
KERRAY
[https://i.imgur.com/azx3ct6m.jpg] Pokud nemáš čas přečíst tohle záhlaví, nemá vůbec cenu pokračovat v čtení.

Co sem patří si přečtěte na nástěnce. Klidně můžete chválit či diskutovat, ale počítejte s tím, že věci, které sem nesedí, se mažou hned, a věci, které sem nesedí, ale jsou zajímavé, se taky mažou, jen o něco později - aby v archivu zůstávaly jen psychedelické memy.

Pro čtenáře
Co si o klubu pomyslí čtenář, je jen a pouze na něm. Můžou tu klidně být matoucí či provokativní věci. Můžou tu být věci, které jsou pravý opak psychedelie - a je na vás, abyste se zarazili, a řekli si - no momentík. Většinou nemá cenu brát to tu doslovně nebo dokonce hodnotit jednotlivé příspěvky - buďto mně něco osloví, nebo neosloví. Obsah je cílen na návštěvníka, který si je schopen hrát s významy a odlesky slov, je ochoten se dívat na věci ze zajímavých úhlů, aniž by to pro něj nutně znamenalo, že těmto náhledům musí věřit. A pokud by něco z obsahu pomohlo třeba jen jedinému člověku (tobě? :) k probuzení, splní svůj účel dokonale.

Do your own thinking!
Není důležité souhlasit, ale zamyslet se / zkusit si jiný úhel pohledu
Máte k tomu co říct? Vložte se do diskuze.
KERRAY --- 21:45:09 23.12.2006
There are three positions you can take on inevitability.

1. Passive ignorance.
2. Futile resistence.
3. Exploitation.
KERRAY --- 21:43:34 23.12.2006
The Meeting
from Habitat Chronicles by Chip

Screw Leibniz; forget monads. I am convinced that the fundamental ontological construct of the universe is The Meeting. The Meeting is one. There is only one Meeting. The Meeting is all. The Meeting is like The Force™ -- it fills all things and all the empty spaces between them. At different times, you may notice that The Meeting is in a different place than it was before, or that there are different people in The Meeting with you, or that, somehow, the topic of discussion has changed. Sometimes, you step out to go to the bathroom, or eat a meal, or make a phone call, but The Meeting is always there, waiting, and in the end you always return to it. The Meeting remains, timeless, endless, eternal. Though it has many different aspects, many different agendas, in the end, there is only The Meeting. The Meeting is all.

That's all I have time for today. I gotta get back to The Meeting.
KERRAY --- 19:34:49 23.12.2006
being able to see the destination doesn't necessarily mean you can see the road that gets you there
SLEEPY --- 16:14:33 23.12.2006
Při teoretickém cvičení ve vojenské strategii se ptá seržant vojína Nováka:
"Vojíne, co byste udělal, kdybyste viděl, jak se k vám řítí přes bitevní pole sto nepřátelských vojáků?"
"Postřílel bych je svým samopalem."
"A kdyby se na vás z levého křídla vyřítilo tři sta nepřátelských vojáků?"
"Postřílel bych je svým samopalem."
"Dobře, a když na vás z pravého křídla poběží pět set nepřátel?"
"Postřílím je svým samopalem."
"Nováku, odpovězte mi na jednu drobnost. Kde vezmete všechnu tu munici?"
"Tam, kde vy berete všechny ty nepřátelské vojáky."
MYKO --- 1:03:08 22.12.2006
Prince Lir: "A happy ending cannot come in the middle of the story."
Molly Grue: "But what if there isn't a happy ending?"
Schmendrick: "There are not happy endings, because nothing ends."
SLEEPY --- 15:15:38 20.12.2006
Toto je výňatek z knihy "Ceremoniální chemie" Thomase Zasze. V kapitole číslo 5. nazvané "Legální a ilegální léčitelé: čarodejnice, dealeři a perzekuce" poukazuje na řadu zjevných podobností mezi středověkou válkou proti čarodějnictví a dnešní válkou proti drogám, státem neposvěceným léčitelům atd.

Doporučuji Vám důkladně porovnat jednotlivé prvky.
Přehled teokratických a terapeutických stanovisek
Theokratický státDominantní ideologie - Náboženství/Křesťanství

Dominantní hodnota - Odpuštění

Vykladači, obhájci, tvůrci příkazů a zákazů chování - Kazatelé, Klerus, Jeptišky

Předstírané cíle - Spása duší

Hrdinové - Světci

Heretikové - Čarodejnice

Ceremoniály a rituály - Křest, svátost oltářní, zpověď, pokání, posvěcené rady, církevně posvěcené manželství, zazráky, exorcismus, poslední pomazání

Pancey - Víra, naděje, charita, svěcená voda

Panapatogeny - Satan, rouhání, čarodejnické lektvary, Židé a židovská zhouba

Zakázané věci - Brát jméno boží nadarmo, "nebezpečné knihy", seznam zakázaných knih

Neprofesionální chování - Příliš mnoho schovívavosti, dotazování na neomylnost mateřské církve

Vykonavatelé soudních sankcí - Inkvizice

Cíl sociálních sankcí - Násilná náboženská konverze

Zamýšlená území, sféry vlivu - Svět


---------------------------------------------


Terapeutický státDominantní ideologie - Věda/Medicína

Dominantní hodnota - Zdraví

Vykladači, obhájci, tvůrci příkazů a zákazů chování - Lékaři, kliničtí experti, zdravotní sestry

Předstírané cíle - Léčba těl a mozků

Hrdinové - Hrdinní lékaři

Heretikové - Šarlatáni

Ceremoniály a rituály - Rodný list, psychofarmakologie, psychoterapie, rady lékaře, psychiatrie jako medicínské dobrozdání, transplantace, elektrošoky, lobotomie, úmrtní list

Pancey - Vědecké znalosti, vědecká bádání, povinná léčba, terapeutické drogy

Panapatogeny - Křesťanští vědci a ostatní, kdo zpochybňují autoritu medicíny, zavržení lékařské vědy a péče, "nebezpečné drogy", konzumenti a dealeři

Zakázané věci - Drogy na volném trhu, "nebezpečné drogy", seznam zakázaných drog

Neprofesionální chování - Psát příliš mnoho předpisů na "nebezpečné drogy", dotazování na neomylnost medicíny

Vykonavatelé sociálních sankcí - Institucionální psychiatrie

Cíl sociálních sankcí - Násilná psychiatrická změna osobnosti

Zamýšlená území nebo sféry vlivu - Svět--------------------------------------------------------"Každá společnost uznává jisté autority schopné léčit nemocné. Jakmile dosáhne určitého stupně organizovanosti, snaží se jisté autority získat na léčitelskou funkci monopol. Vlastníci monopolu se pak definují a jsou ze strany držitelů moci definováni jako jediní oprávnění a legální léčitelé. Všichni ostatní jsou odvrženi jako šarlatáni, jejichž léčba je neoprávněná a nelegální."
DARJEEL --- 17:25:35 19.12.2006
at the beginnning, there was nothing and God was born. So he create heaven, earth... trance music... and drums for pleasure...