Tento web používá soubory cookie. Dalším používáním webu s tímto souhlasíte.
jméno
heslo
přihlásit
zaregistrujte se
zapomněli jste heslo?
poezie & texty různých autorů
FIN
"Ty jsi cynik, prasák, kurevník a lhář. A na tom, to mi můžeš věřit, není nic složitého."
Geralt Marigoldovi (a jedna z nejlepších definic básníka vůbec)
Máte k tomu co říct? Vložte se do diskuze.
SONA1 --- 1:05:05 9.3.2013
trocha klasiky:

Praze (Halas, Torzo naděje)

Malověrní Čas kostižerný
jí jenom krásu dal
a z polí stenných křik iluminoval
kamenné texty portálů a zdí
Tak bude vždy
Malověrní
Tak bude vždy

Za vraty našich řek
zní tvrdá kopyta
za vraty našich řek
kopyty rozryta
je zem
a strašní jezdci Zjevení
mávají praporem

Je lehké listí vavřínů
a těžký padlých sníh

Já vím Já vím
Jenom ne strach Jen žádný strach
takovou fugu nezahrál sám Sebastian Bach
co my tu zahrajem
až přijde čas až přijde čas

Kůň bronzový kůň Václavův
se včera v noci třás
a kníže kopí potěžkal
Myslete na chorál
Malověrní
Myslete na chorál

BOFO --- 15:48:38 5.2.2013
Je to zem, kde básník je hovno,
pravil Antonín Sova, učitel Hrubínův.
Je to zem, kde ze tří nějvětších z nich
vydal svědectví jedině Zahradníček,
Seifert pozdě, Holan nikdy.
Je to zem, kam naházíš-li deset
Dantových Božských komedií,
skončí pod třemi recenzemi a pak v Pečkách
na ohromném smetišti a vzadu čoudí Velim.
Je to zem uzamklá ne snad na deset západů,
ale ta, která nemíní komunikovat
v domnění, že je pupkem světa.
Ale ona není pupkem, je jeho slinivkou břišní,
orgánem, na který lépe nesahat.

(I. Diviš: Verše starého muže, 1995)
MAART --- 14:22:53 5.2.2013
Praha Jana Palacha

Miroslav Holub

Vyšlo v časopise Listy, týdeníku Svazu československých spisovatelů, 23. ledna 1969, ročník II., číslo 3

A tady dusají Picassovi býci.
A tady pochodují Daliho sloni
na pavoučích nohách.
A tady bijí Schoenbergovy bubny.
A tady jede pán de la Mancha.
A tady Karamazovi nesou Hamleta.
A tady je jádro atomu.
A tady je kosmodrom Luny.
A tady stojí socha bez pochodně.
A tady běží pochodeň bez sochy.
A je to prosté. Kde končí
Člověk, začíná plamen.
A pak v tichu slyšet drmolení
Červů popela. Neboť
Ty miliardy lidí v podstatě
Drží hubu.
BOFO --- 14:16:45 5.2.2013
BUĎ ŠŤASTEN!
Tvoje ústa nepromlouvají,
tvými ústy je promlouváno
tvoje srdce nebije
tvým srdcem je bito
o zem a o bránu jiného srdce
o bránu muk a o bránu slasti
a BUĎ ŠŤASTEN, že je tomu tak,
tvá všechna rozhodnutí jsou jen zdánlivá,
tvá rozhodnutí z tebe samého
mohla by být jen rozhodnutími smrti,
zatímco život, být živ, být žit, a přesto žít -
toť zaživa sic umírat, ale přec jen v ZÁZRAKU!
(Ivan Diviš)
FIN --- 19:03:41 31.1.2013
Mezi tupci
Jiří Kolář (Prométheova játra 1950)

Žít mezi tupci
je daleko těžší
než-li žít se zvěří
Zvěř odhání oheň
zbraň i slovo
se zvířaty lze žítv pokoře a odříkání
v ochočení sebe sama
ale s tupcem
a mezi tupci?
Nepomůže nic
Zde slovo není slovem
oheň není ohněm
zbraň není zbraní
pokora pokorou
odříkání odříkáním není
mezi tupci jsi stále sám
a co děsivějšího
stáváš se zvolna
chtěj nechtěj jedním z nich
Řekni tupci
že život je něco jiného
než pohodlí
že je to neustálý boj
tím plnější čím těžší
že radost je podmíněna námahou
láska čistotou
pravda samozřejmostí
smutek opravdovostí
že ptá-li se na člověka
musí se ptát na tajemství
že hledí-li na sebe
nevidí nic
nechá-li duši stranou
-------------------------
Pane zachraň mne!
LITTLEFOX --- 21:16:25 18.10.2012
Charles Bukowski
projížďka peklem

lidé jsou otrávení, nešťastní a zoufalí, lidé jsou
zahořklí a pomstychtiví, lidé jsou zklamaní a bojácní, lidé
jsou naštvaní a nenápadití
a já mezi nimi projíždím na dálnici a to, co jim
zbývá, vyjadřují stylem své jízdy –
někteří jsou záštiplnější, nepříjemnější než jiní –
někteří nechtějí být předjížděni, někteří se v tom jiným snaží
bránit
- někteří se pokoušejí blokovat vám přejezd mezi pruhy
- někteří nesnášejí auta novějších, dražších typů
- jiní v takových autech nesnáší starší modely.

dálnice je přehlídka laciných a malicherných emocí, je to
lidstvo v pohybu, většina lidí vyjela z místa, které nenávidí
a jede někam, kde to nenávidí stejně tak či
ještě víc.
dálnice jsou ukázkami toho, co se z nás stalo a
většina bouraček a smrtí je kolizemi
neúplných bytostí, bídných a šílených
životů.

když jedu po dálnici, vidím duši obyvatel
svého města a je hnusná, hnusná, hnusná: žití udusilo
srdce.
KATHARO --- 12:43:27 11.10.2012
Blud, hloupost, skrblictví, hřích plný nepravosti,
nám sedá na duších a těla trápí nám,
a my pak skýtáme krm milým výčitkám
jak pobudové vším, jež na své kůži hostí.

C.B.
KATHARO --- 22:28:04 15.9.2012
Jak jsem byl ohromen
výroky velkých mistrů
a chtěl také s nimi spřádat
nesmrtelná slova
Nechci teď říct
že jsem se stal obětí velikášství
a klauniád
Ale když kočka přede
netouží po věčnosti

Gato
SONA1 --- 17:23:16 2.9.2012
Jan Skácel:

Třmeny

V září, když kořen v zemi uhnije
a podzim píská na psí kost,
po stepi vítr žene katránový keř.

Uťatá hlava letí po větru
a je mi úzko, je mi skoro k pláči,
najednou nevím,
jestli k smrti stačí
odhodit křivou šavli,
volat: Neudeř!

V září a v podzimním větru
po stepi běží,
běží na obzoru
kutálen větrem katránový keř.

Blízko je k vraždám, k stínání a zlu,
je blízko k tatarskému koni,
tma roste z trav a z osin kavylu,
mosazné plíšky na postroji zvoní,
udidlo koňskou tlamu rve...

V září a v podzimním větru
po stepi beží,
po pouzdřanské stepi,
kutálen větrem katránový keř.
BUBLINKY --- 11:25:05 24.8.2012
Jiří Kolář - Dny v roce a roky v dnech, 22. červenec - pondělí

Co všechno by chtěl člověk nazvat básní, co
všechno za báseň vydává, co všechno prohlašuje
za poezii. Sláva času, třikrát sláva! Sláva smrti,
třikrát sláva!
Jak krásná věc je čistý list papíru. Mám okamžiky,
kdy potřebuji přikrýt si listem čistého papíru
ruce, zakrýt obličej, kladu si jej na tvář jako ruku
milenky, dotýkám se ho rty.

Jiří Kolář - Dny v roce a roky v dnech, 7. září - sobota

Chceš-li páchat zločiny nejhlubšího zrna,
chceš-li rozsévat tupost a hloupost, nad kterou
by se zastavilo nebe, uskutečňovat nesmysly,
které by se zdály přijatelné i bláznu, nečiň to
sám, jestliže nechceš, aby tě stihl vzápětí
spravedlivý a krutý trest. Čím větší množství
stoupenců upoutáš, tím snadněji se staneš pánem
a pak je ti dovoleno vše.
Talent poznáš okamžitě. Nedívej se jinam nežli
na sebe, chceš-li jej hned poznat. Prolomí led
tvé krve, vzkypí tvou nenávist, vynutí na tvém
srdci touho sprovodit jej ze světa anebo stejně
těžkou a nevídanou lásku, což je jedno.