Tento web používá soubory cookie. Dalším používáním webu s tímto souhlasíte.
jméno
heslo
přihlásit
zaregistrujte se
zapomněli jste heslo?
Symbol - Sifra - Klic - Kod
BRANA
▶ Diskuze o symbolech, sifrach i kodech ve spolecnosti • Symbol nebyl přímým pojmenováním věci (problému, stavu atp.), ale pouhým náznakem, sugescí podstaty věci (klic). • Kryptografie neboli šifrování je nauka o metodách utajování smyslu zpráv převodem do podoby, která je čitelná jen se speciální znalostí. • Kódování znamená záznam informace pomocí pevně stanoveného kódu čili znakové sady. •
▶ Slovo symbol odvozeno od reckeho symbole [smes]. Muzeme ho vnimat primo, bez uchopeni, pomaha formovat vedomi, umoznuje intuitivni odhalovani podstaty, je tajnou abecedou mysli.
[http://25.media.tumblr.com/tumblr_mbxwx95NzQ1qlu1w6o1_500.jpg] [http://24.media.tumblr.com/tumblr_m2r8gg31VV1r4w8k5o1_500.jpg]
Máte k tomu co říct? Vložte se do diskuze.
BRANA --- 14:44:30 6.1.2017
Vánoce starobylá oslava, předcházející křesťanské éry po mnoho tisíciletí - Zimní slunovrat

Bůh zimního slunce se znovuzrodil, když den začíná být delší než noc. Oslavy byly překročeny jeden nebo dva dny, až několik dní před nebo po skutečného slunovratu. Slavnosti mají co do činění s vášní, smrtí, vzkříšením a znovuzrozením, vzkříšením ze smrti zimy.
Svátek Sokar
Stejně jako Osiris, Sokar je považován za formu boha slunce, která prochází přes podsvětí, aby se narodila jako Horus na úsvitu. Jako takový je zobrazován v trojjediného boha Ptah-Sokar-Osiris, který je přítomen při zrození během zimního slunovratu.

Tři králové - Toto výroční narození Osirise bylo také vzkříšení, "probuzení z mrtvých."
Příchod Siriuse v Egyptě signalizuje počátek letního slunovratu a jeho životodárné záplavy Nilu. Orion a jeho tři hvězdy jako ukazatelé, znamenaly konec záplav, zimní slunovrat. Nilské povodně, jeho příchody a odchody předznamenaly hvězdy Sirius a Orion.

"Osiridův příchod byl oznámen pomocí tří moudrých mužů:. Tři hvězdy Mintaka, Anilam, a Alnitak v pásu Oriona, které poukazují přímo na Osiridovu hvězdu, a na východě místo zrození Sirius (Sothis)".
________________________
"Báje o zrození egyptského Hora ožívá znovu v betlémských jeslích a tři mudrci, sledující hvězdu proroka lásky, jsou starým obrazem třikrát mocného Herma." (Pierre de Lasenic - HERMES Trismegistos a jeho zasvěcení)

Nejoblíbenější legenda vzkříšeného boha. Smrt a vzkříšení boha slunce má astrotheologický význam, znamená postup měsíce, který odráží sluneční světlo, stejně jako roční zkracování a prodlužování dne. V jedné ze součástí jeho astrotheologické cesty Osiris "prochází dvanáct úseků Duatu", a jako bůh Slunce dvanáct společníků - 12.znamení zvěrokruhu. Tak se stal v mýtu Osiris velkým bohem učení dvanácti učedníků, který prochází smrtí a vzkříšením tisíce let před křesťanskou érou.

Brana L.P.
DEADCAT --- 2:43:44 28.4.2016
BRANA: wotantac - den germanskeho boha Odina (wotana) se zmenil na Mittwoch (stred tydne)
BRANA --- 0:01:41 26.12.2013
Bernard Mathieu
« Les Enfants d'Horus, théologie et astronomie »
ENIM 1, 2008, p. 7-14.
Les Enfants d'Horus, théologie et astronomie – Bernard Mathieu – ENIM 1, 2008, p. 7-14 « ENiM - Une revue d'égyptologie sur internet
http://www.enim-egyptologie.fr/index.php?page=enim&n=2

BRANA --- 23:38:23 20.12.2013
"The Christian religion and Masonry have one and the same common origin: Both are derived from the worship of the Sun. The difference between their origin is, that the Christian religion is a parody on the worship of the Sun, in which they put a man whom they call Christ, in the place of the Sun, and pay him the same adoration which was originally paid to the Sun."

- Thomas Paine, Age of Reason
BRANA --- 17:42:21 19.12.2013
Armádní program - výzkum parapsychologie

Jedním z podporovatelů byl vlivný demokrat Henry Wallace, americký politik, zbožný křesťanský fundamentalista, který věřil, že Amerika je národ bohem předurčený, aby vedl svět. Sám sebe Wallace považoval za mesiáše, nástroj - jehož prostřednictvím bůh povede Ameriku. Byl předním svobodným zednářem, a přispěl k tomu, že se velká pečeť (OKO V PYRAMIDĚ) dostala do grafické podoby amerických dolarových bankovek.

Wallace byl obdivovatel mystika, malíře Mikuláše Roericha, jehož vyslal na zvláštní misi do Tibetu a do Vnějšího Mongolska. Wallace se spolu s dalšími politiky a bohatými lidmi zaobíral myšlenkou obrátit obyvatele Číny na křesťanství. Do svých plánů zapojil M. Roericha v roli emisara k čínským vůdcům.

- Clive Prince

[http://i.imgur.com/UsYjwot.jpg]

BRANA --- 11:11:30 6.12.2013
Tantra Psychology, Quantum Mind: pineal gland
http://tantrapsychology.blogspot.cz/search/label/pineal%20gland
BRANA --- 14:36:18 30.11.2013
Šišinka je borovice tvaru kužele, žlázy připojené na třetí komoru mozku a umístěna mezi dvěma - colliculi. Šišinka mozková syntetizuje a vylučuje hormon - melatonin, který převádí informace do různých částí těla. Melatonin má schopnost zachycovat biologické rytmy a má významný vliv na reprodukční funkci mnoha zvířat. Světelná schopnost epifýzy vedla k názvu šišinky jako "třetí oko".

Pineal Gland
http://homepage.smc.edu/wissmann_paul/intranetstuff/dept/scienceLRC/wissmann_site/pineal.htm

[http://homepage.smc.edu/wissmann_paul/intranetstuff/dept/scienceLRC/wissmann_site/images/pineal.jpg]

BRANA --- 2:25:41 21.9.2013
Úmyslem této knihy není obnovovat staré rány, rozdmýchávat náboženské spory nebo vyvolávat jakoukoliv proticírkevní nenávist. Spory a nenávist ve skutečnosti už dávno existují a budou stále existovat, dokud se bude každý vládnoucí náboženský systém snažit pravdu a skutečnost před veřejností utajovat.
Pro mnoho lidí, kteří dětinsky důvěřují pohanskému systému v čele s římskokatolickou církví, proto nebude tato publikace příjemnou a stravitelnou četbou. Jako spoluautoři Edmonda Parise jsme si toho vědomi a neočekáváme od těchto upřímných duší žádné ovace, chvály nebo děkování. Nepsali jsme knihu, aby se líbila, ale aby přinesla pravdu. Víme také, že osobní pouto mezi těmito upřímnými věřícími a církví prostřednictvím kněze a jeho systému zpovědí, darů, rozhřešení, společných modliteb, poutí a psychologických rozborů jejich nitra je silnější než nejjasnější a nejpádnější důkaz. Kniha bez obalu a bez ohledu na mocenské postavení největšího náboženského systému všech dob nazývá hřích hříchem. Na základě historických událostí odhaluje některé zločiny až do našeho století, vyvozuje z toho poučení a předkládá je čtenáři na základě jasných, zřetelných a přesvědčivých argumentů.

Spory a nenávist ve skutečnosti už dávno existují a budou stále existovat, dokud se bude každý vládnoucí náboženský systém snažit pravdu a skutečnost před veřejností utajovat. Pravým záměrem této publikace je na základě umlčených, zapomenutých a nebo utajovaných faktů přinést nové informace a varovat před starými i novými chybnými politickými, ekonomickými a kulturními kroky, kterých se naše a nadcházející generace může dopustit při jakémkoliv styku a spojení s novými náboženskými útvary, zvláště pak s římskokatolickým systémem.

- The Secret History of the Jesuits
Tajná historie Jezuitů
- Edmond Paris
http://www.obohu.cz/attachments/article/178/tdj-komplet.pdf

[http://ecx.images-amazon.com/images/I/41XrZ%2B3l4iL._SY300_.jpg]

BRANA --- 13:39:13 31.7.2013
Mýty a archetypy, jejich odraz ve výtvarném umění a životě člověka

"Tyto nejstarší příběhy je možné rozdělit na několik kategorií. Jsou to především mýty o stvoření světa (kosmogonické), o původu a zrození božstev (teogonické), a o původu člověka (antropologické). Přesto i mladší příběhy, které nevznikly v nejstarších dobách, v sobě nesou dávná poselství a symbolické archetypy."


http://is.muni.cz/th/79263/pedf_m/79263_Biberlova_DP.pdf
Diplomová práce: Lea Biberlová
BRANA --- 19:28:33 25.7.2013
Největší zásluha Bohmova záleží v tom, že odkryl nadhistorické prvky veškerého náboženství. Ukázal, že náboženství se nesmí chápati jako fakt historický, jak to činilo tradiční křesťanství, nýbrž že nutno je chápati jako soubor skutečností - jichž Duše zakouší stále, tj. jako pravda věčná.

Střediskem každého předmětu je Duch, diferenciace v předmětech spočívá v jejich vůli, kterou vcházejí v bytnost podle svých esenciálních pudů. Duch jest původně magický zdroj Ohně a jeho snažení směřuje k tomu, aby se stal bytostí, tj. podobou a formou.

Knihovna šťastných lidí - Jakub Bohme
(filosof, mystik doby reformační)
1924 nakladatelství Zmatlík a Palička