Tento web používá soubory cookie. Dalším používáním webu s tímto souhlasíte.
jméno
heslo
přihlásit
zaregistrujte se
zapomněli jste heslo?
Symbol - Sifra - Klic - Kod
BRANA
▶ Diskuze o symbolech, sifrach i kodech ve spolecnosti • Symbol nebyl přímým pojmenováním věci (problému, stavu atp.), ale pouhým náznakem, sugescí podstaty věci (klic). • Kryptografie neboli šifrování je nauka o metodách utajování smyslu zpráv převodem do podoby, která je čitelná jen se speciální znalostí. • Kódování znamená záznam informace pomocí pevně stanoveného kódu čili znakové sady. •
▶ Slovo symbol odvozeno od reckeho symbole [smes]. Muzeme ho vnimat primo, bez uchopeni, pomaha formovat vedomi, umoznuje intuitivni odhalovani podstaty, je tajnou abecedou mysli.
[http://25.media.tumblr.com/tumblr_mbxwx95NzQ1qlu1w6o1_500.jpg] [http://24.media.tumblr.com/tumblr_m2r8gg31VV1r4w8k5o1_500.jpg]
Máte k tomu co říct? Vložte se do diskuze.
BRANA --- 0:01:41 26.12.2013
Bernard Mathieu
« Les Enfants d'Horus, théologie et astronomie »
ENIM 1, 2008, p. 7-14.
Les Enfants d'Horus, théologie et astronomie – Bernard Mathieu – ENIM 1, 2008, p. 7-14 « ENiM - Une revue d'égyptologie sur internet
http://www.enim-egyptologie.fr/index.php?page=enim&n=2

BRANA --- 23:38:23 20.12.2013
"The Christian religion and Masonry have one and the same common origin: Both are derived from the worship of the Sun. The difference between their origin is, that the Christian religion is a parody on the worship of the Sun, in which they put a man whom they call Christ, in the place of the Sun, and pay him the same adoration which was originally paid to the Sun."

- Thomas Paine, Age of Reason
BRANA --- 17:42:21 19.12.2013
Armádní program - výzkum parapsychologie

Jedním z podporovatelů byl vlivný demokrat Henry Wallace, americký politik, zbožný křesťanský fundamentalista, který věřil, že Amerika je národ bohem předurčený, aby vedl svět. Sám sebe Wallace považoval za mesiáše, nástroj - jehož prostřednictvím bůh povede Ameriku. Byl předním svobodným zednářem, a přispěl k tomu, že se velká pečeť (OKO V PYRAMIDĚ) dostala do grafické podoby amerických dolarových bankovek.

Wallace byl obdivovatel mystika, malíře Mikuláše Roericha, jehož vyslal na zvláštní misi do Tibetu a do Vnějšího Mongolska. Wallace se spolu s dalšími politiky a bohatými lidmi zaobíral myšlenkou obrátit obyvatele Číny na křesťanství. Do svých plánů zapojil M. Roericha v roli emisara k čínským vůdcům.

- Clive Prince

[http://i.imgur.com/UsYjwot.jpg]

BRANA --- 11:11:30 6.12.2013
Tantra Psychology, Quantum Mind: pineal gland
http://tantrapsychology.blogspot.cz/search/label/pineal%20gland
BRANA --- 14:36:18 30.11.2013
Šišinka je borovice tvaru kužele, žlázy připojené na třetí komoru mozku a umístěna mezi dvěma - colliculi. Šišinka mozková syntetizuje a vylučuje hormon - melatonin, který převádí informace do různých částí těla. Melatonin má schopnost zachycovat biologické rytmy a má významný vliv na reprodukční funkci mnoha zvířat. Světelná schopnost epifýzy vedla k názvu šišinky jako "třetí oko".

Pineal Gland
http://homepage.smc.edu/wissmann_paul/intranetstuff/dept/scienceLRC/wissmann_site/pineal.htm

[http://homepage.smc.edu/wissmann_paul/intranetstuff/dept/scienceLRC/wissmann_site/images/pineal.jpg]

BRANA --- 2:25:41 21.9.2013
Úmyslem této knihy není obnovovat staré rány, rozdmýchávat náboženské spory nebo vyvolávat jakoukoliv proticírkevní nenávist. Spory a nenávist ve skutečnosti už dávno existují a budou stále existovat, dokud se bude každý vládnoucí náboženský systém snažit pravdu a skutečnost před veřejností utajovat.
Pro mnoho lidí, kteří dětinsky důvěřují pohanskému systému v čele s římskokatolickou církví, proto nebude tato publikace příjemnou a stravitelnou četbou. Jako spoluautoři Edmonda Parise jsme si toho vědomi a neočekáváme od těchto upřímných duší žádné ovace, chvály nebo děkování. Nepsali jsme knihu, aby se líbila, ale aby přinesla pravdu. Víme také, že osobní pouto mezi těmito upřímnými věřícími a církví prostřednictvím kněze a jeho systému zpovědí, darů, rozhřešení, společných modliteb, poutí a psychologických rozborů jejich nitra je silnější než nejjasnější a nejpádnější důkaz. Kniha bez obalu a bez ohledu na mocenské postavení největšího náboženského systému všech dob nazývá hřích hříchem. Na základě historických událostí odhaluje některé zločiny až do našeho století, vyvozuje z toho poučení a předkládá je čtenáři na základě jasných, zřetelných a přesvědčivých argumentů.

Spory a nenávist ve skutečnosti už dávno existují a budou stále existovat, dokud se bude každý vládnoucí náboženský systém snažit pravdu a skutečnost před veřejností utajovat. Pravým záměrem této publikace je na základě umlčených, zapomenutých a nebo utajovaných faktů přinést nové informace a varovat před starými i novými chybnými politickými, ekonomickými a kulturními kroky, kterých se naše a nadcházející generace může dopustit při jakémkoliv styku a spojení s novými náboženskými útvary, zvláště pak s římskokatolickým systémem.

- The Secret History of the Jesuits
Tajná historie Jezuitů
- Edmond Paris
http://www.obohu.cz/attachments/article/178/tdj-komplet.pdf

[http://ecx.images-amazon.com/images/I/41XrZ%2B3l4iL._SY300_.jpg]

BRANA --- 13:39:13 31.7.2013
Mýty a archetypy, jejich odraz ve výtvarném umění a životě člověka

"Tyto nejstarší příběhy je možné rozdělit na několik kategorií. Jsou to především mýty o stvoření světa (kosmogonické), o původu a zrození božstev (teogonické), a o původu člověka (antropologické). Přesto i mladší příběhy, které nevznikly v nejstarších dobách, v sobě nesou dávná poselství a symbolické archetypy."


http://is.muni.cz/th/79263/pedf_m/79263_Biberlova_DP.pdf
Diplomová práce: Lea Biberlová
BRANA --- 19:28:33 25.7.2013
Největší zásluha Bohmova záleží v tom, že odkryl nadhistorické prvky veškerého náboženství. Ukázal, že náboženství se nesmí chápati jako fakt historický, jak to činilo tradiční křesťanství, nýbrž že nutno je chápati jako soubor skutečností - jichž Duše zakouší stále, tj. jako pravda věčná.

Střediskem každého předmětu je Duch, diferenciace v předmětech spočívá v jejich vůli, kterou vcházejí v bytnost podle svých esenciálních pudů. Duch jest původně magický zdroj Ohně a jeho snažení směřuje k tomu, aby se stal bytostí, tj. podobou a formou.

Knihovna šťastných lidí - Jakub Bohme
(filosof, mystik doby reformační)
1924 nakladatelství Zmatlík a Palička


BRANA --- 18:32:18 25.7.2013
STRUKTURA SYMBOLIČNA V POHLEDU PSYCHOANALYTICKÉ LITERÁRNÍ VĚDY

1 VÝCHODISKA PSYCHOANALYTICKÉ LITERÁRNÍ VĚDY
1.1 Psychoanalytická literární věda v kontextu přírodních věd
1.1.1 Psychoanalýza a současná věda o mozku
1.1.2 Subjekt a jednotky nevědomého zpracování
1.1.3 Reakce psychoanalýzy na nový kontext daný kognitivní a afektivní neurovědou
1.1.4 Neuronální jáství a dynamické jádro vědomí
1.1.5 Vědomí, subjekt a narace
1.2 Psychoanalytická literární věda v kontextu společenských věd
1.2.1 Mýtus a introjekce narativních entit
1.2.2 Primární procesy, intermediární realita a terciární symboly
1.2.3 Mýtus a fikce
1.2.4 Psychoanalýza a fiktivní literatura
1.2.4.1 Vnější a vnitřní forma literárního díla
1.2.4.2 Chaos afektů a labyrint slov
1.2.4.3 Funkce literárního díla a jeho paradigma
1.2.4.4 Fikcionalita v silné verzi
1.2.5 Psychoanalytická literární věda a humanitní vědy
2 MODELOVÁ TOPOLOGIE UNIVERSÁLNÍCH SYMBOLŮ
2.1 Fenomenologie nevědomí a hlubinná estetika
2.2 Fenomenologie literárního obrazu
2.2.1 Figurativní obraz a symbol
2.2.2 Nefigurativní obrazy a symboly
2.2.3 Symboličnost literárního obrazu
2.3 Archetypy a psychodramatický substrát
2.3.1 Konvencionální a hlubinný symbol
2.3.2 Redukce a restituce literárního obrazu; jeho čtyřstupňový model a symbolická platnost
2.3.3 Infantilní obsahy a latence
2.3.4 Historická latence a náboženskost
2.3.5 Syntetický pojem archetypu; jeho slabá verze
2.3.6 Archetypy a symboly ve světle strukturální sémantiky
2.3.7 Hlubinná gramatika: Já a Self jako označované a označující
2.3.8 Množina archetypů a jejich struktura
2.3.9 Trojúrovňový psychodramatický substrát a regresivní řada symbolů
2.4 Explikace modelové typologie universálních symbolů
2.4.1 Vnitřní archetypové triangulum a jeho symboly
2.4.1.1 Self (A1)
2.4.1.2 Symboly Self
2.4.1.3 Archetyp matky (A2)
2.4.1.4 Symboly matky
2.4.1.5 Archetyp otce (A3)
2.4.1.6 Symboly otce
2.4.2 Vnější archetypové triangulum a jeho symboly 3
2.4.2.1 Archetyp dítěte (A4)
2.4.2.2 Symboly dítěte
2.4.2.3 Anima (A5)
2.4.2.4 Symboly animy
2.4.2.5 Animus (A6)
2.4.2.6 Symboly anima
3 LITERÁRNÍ DÍLO JAKO KOMUNIKOVANÁ ENTITA
3.1 Subjektivita a intermediární osa
3.1.1 Subjekt a objekt literárního díla
3.1.2 Skutečný a literární subjekt
3.1.3 Znak a nevědomí
3.1.4 Neohraničenost jazykové struktury
3.1.5 Monismus a dualismus slovního znaku
3.1.6 Subjekt: Já a Self
3.1.7 Intermediární subjektivita a paradigma snu
3.1.8 Kompletní intermediární subjektivita
3.1.9 Estetický objekt v literární komunikaci
3.1.10 Přímá a nepřímá literární komunikace
3.1.11 Nevědomé entity v literární komunikaci
3.2 Stratifikace a distribuce subjektivity v Bratrech Karamazových
3.2.1 Kritika Freudovy analýzy Dostojevského
3.2.2 Subjekt díla a epický subjekt
3.2.3 Portálové postavy
3.2.4 Třetí vrchol rodinného triangula
3.2.4.1 Postava Dmitrij a její nevědomí
3.2.4.2 Postava Ivan a její nevědomí
3.2.4.3 Postava Alexej a její nevědomí
3.2.5 Universální symboly v Bratrech Karamazových
3.2.5.1 Archetyp otce
3.2.5.2 Archetyp matky
3.2.5.3 Animus
3.2.5.4 Anima
3.2.5.5 Archetyp dítěte
3.2.5.6 Self
3.2.6 Entita FMD a Bratři Karamazovi jako symbol
3.2.6.1 Skutečný a textový autor
3.2.6.2 Archetypová analýza uměleckého textu a biografie autora
3.2.6.3 Animus a ideologie
3.2.6.4 Aktantové rozvrhy románu Bratři Karamazovi
3.3 Universální symboly z hlediska estetického
3.3.1 Estetické, literární a umělecké entity
3.3.2 Zaobzorová a účinková estetika
3.3.3 Literární odpovědnost, estetická transcendence a vina

Milan Exner
http://www.milanexner.cz/content/books/download/Milan_Exner_-_Struktura_symbolicna.pdf
BRANA --- 23:59:51 20.7.2013
“Kámen mudrců je Mikrokosmos, vzniklý znovuzrozením, do nějž se vlévá nejdokonalejší a nejčistší bytnost horních a dolních Hvězd, Světla a Síly, jako do svého centra. Toto znovuzrození spočívá v trojím díle. Zaprvé v usmrcení těla, to je v jeho rozpuštění v prvotní materii, zadruhé v očišťování těla a ducha, při kterém jim budou odňaty vnější nečisté elementy a dodány vnitřní, tajné, nesmrtelné a čisté nebeské a konečně za třetí budou tělu při spojení (svatba) navráceny čistá duše a čistý duch.”

Opus – Georg von Welling