Tento web používá soubory cookie. Dalším používáním webu s tímto souhlasíte.
jméno
heslo
přihlásit
zaregistrujte se
zapomněli jste heslo?
Symbol - Sifra - Klic - Kod
BRANA
▶ Diskuze o symbolech, sifrach i kodech ve spolecnosti • Symbol nebyl přímým pojmenováním věci (problému, stavu atp.), ale pouhým náznakem, sugescí podstaty věci (klic). • Kryptografie neboli šifrování je nauka o metodách utajování smyslu zpráv převodem do podoby, která je čitelná jen se speciální znalostí. • Kódování znamená záznam informace pomocí pevně stanoveného kódu čili znakové sady. •
▶ Slovo symbol odvozeno od reckeho symbole [smes]. Muzeme ho vnimat primo, bez uchopeni, pomaha formovat vedomi, umoznuje intuitivni odhalovani podstaty, je tajnou abecedou mysli.
[http://25.media.tumblr.com/tumblr_mbxwx95NzQ1qlu1w6o1_500.jpg] [http://24.media.tumblr.com/tumblr_m2r8gg31VV1r4w8k5o1_500.jpg]
Máte k tomu co říct? Vložte se do diskuze.
BRANA --- 11:11:30 6.12.2013
Tantra Psychology, Quantum Mind: pineal gland
http://tantrapsychology.blogspot.cz/search/label/pineal%20gland
BRANA --- 14:36:18 30.11.2013
Šišinka je borovice tvaru kužele, žlázy připojené na třetí komoru mozku a umístěna mezi dvěma - colliculi. Šišinka mozková syntetizuje a vylučuje hormon - melatonin, který převádí informace do různých částí těla. Melatonin má schopnost zachycovat biologické rytmy a má významný vliv na reprodukční funkci mnoha zvířat. Světelná schopnost epifýzy vedla k názvu šišinky jako "třetí oko".

Pineal Gland
http://homepage.smc.edu/wissmann_paul/intranetstuff/dept/scienceLRC/wissmann_site/pineal.htm

[http://homepage.smc.edu/wissmann_paul/intranetstuff/dept/scienceLRC/wissmann_site/images/pineal.jpg]

BRANA --- 2:25:41 21.9.2013
Úmyslem této knihy není obnovovat staré rány, rozdmýchávat náboženské spory nebo vyvolávat jakoukoliv proticírkevní nenávist. Spory a nenávist ve skutečnosti už dávno existují a budou stále existovat, dokud se bude každý vládnoucí náboženský systém snažit pravdu a skutečnost před veřejností utajovat.
Pro mnoho lidí, kteří dětinsky důvěřují pohanskému systému v čele s římskokatolickou církví, proto nebude tato publikace příjemnou a stravitelnou četbou. Jako spoluautoři Edmonda Parise jsme si toho vědomi a neočekáváme od těchto upřímných duší žádné ovace, chvály nebo děkování. Nepsali jsme knihu, aby se líbila, ale aby přinesla pravdu. Víme také, že osobní pouto mezi těmito upřímnými věřícími a církví prostřednictvím kněze a jeho systému zpovědí, darů, rozhřešení, společných modliteb, poutí a psychologických rozborů jejich nitra je silnější než nejjasnější a nejpádnější důkaz. Kniha bez obalu a bez ohledu na mocenské postavení největšího náboženského systému všech dob nazývá hřích hříchem. Na základě historických událostí odhaluje některé zločiny až do našeho století, vyvozuje z toho poučení a předkládá je čtenáři na základě jasných, zřetelných a přesvědčivých argumentů.

Spory a nenávist ve skutečnosti už dávno existují a budou stále existovat, dokud se bude každý vládnoucí náboženský systém snažit pravdu a skutečnost před veřejností utajovat. Pravým záměrem této publikace je na základě umlčených, zapomenutých a nebo utajovaných faktů přinést nové informace a varovat před starými i novými chybnými politickými, ekonomickými a kulturními kroky, kterých se naše a nadcházející generace může dopustit při jakémkoliv styku a spojení s novými náboženskými útvary, zvláště pak s římskokatolickým systémem.

- The Secret History of the Jesuits
Tajná historie Jezuitů
- Edmond Paris
http://www.obohu.cz/attachments/article/178/tdj-komplet.pdf

[http://ecx.images-amazon.com/images/I/41XrZ%2B3l4iL._SY300_.jpg]

BRANA --- 13:39:13 31.7.2013
Mýty a archetypy, jejich odraz ve výtvarném umění a životě člověka

"Tyto nejstarší příběhy je možné rozdělit na několik kategorií. Jsou to především mýty o stvoření světa (kosmogonické), o původu a zrození božstev (teogonické), a o původu člověka (antropologické). Přesto i mladší příběhy, které nevznikly v nejstarších dobách, v sobě nesou dávná poselství a symbolické archetypy."


http://is.muni.cz/th/79263/pedf_m/79263_Biberlova_DP.pdf
Diplomová práce: Lea Biberlová
BRANA --- 19:28:33 25.7.2013
Největší zásluha Bohmova záleží v tom, že odkryl nadhistorické prvky veškerého náboženství. Ukázal, že náboženství se nesmí chápati jako fakt historický, jak to činilo tradiční křesťanství, nýbrž že nutno je chápati jako soubor skutečností - jichž Duše zakouší stále, tj. jako pravda věčná.

Střediskem každého předmětu je Duch, diferenciace v předmětech spočívá v jejich vůli, kterou vcházejí v bytnost podle svých esenciálních pudů. Duch jest původně magický zdroj Ohně a jeho snažení směřuje k tomu, aby se stal bytostí, tj. podobou a formou.

Knihovna šťastných lidí - Jakub Bohme
(filosof, mystik doby reformační)
1924 nakladatelství Zmatlík a Palička


BRANA --- 18:32:18 25.7.2013
STRUKTURA SYMBOLIČNA V POHLEDU PSYCHOANALYTICKÉ LITERÁRNÍ VĚDY

1 VÝCHODISKA PSYCHOANALYTICKÉ LITERÁRNÍ VĚDY
1.1 Psychoanalytická literární věda v kontextu přírodních věd
1.1.1 Psychoanalýza a současná věda o mozku
1.1.2 Subjekt a jednotky nevědomého zpracování
1.1.3 Reakce psychoanalýzy na nový kontext daný kognitivní a afektivní neurovědou
1.1.4 Neuronální jáství a dynamické jádro vědomí
1.1.5 Vědomí, subjekt a narace
1.2 Psychoanalytická literární věda v kontextu společenských věd
1.2.1 Mýtus a introjekce narativních entit
1.2.2 Primární procesy, intermediární realita a terciární symboly
1.2.3 Mýtus a fikce
1.2.4 Psychoanalýza a fiktivní literatura
1.2.4.1 Vnější a vnitřní forma literárního díla
1.2.4.2 Chaos afektů a labyrint slov
1.2.4.3 Funkce literárního díla a jeho paradigma
1.2.4.4 Fikcionalita v silné verzi
1.2.5 Psychoanalytická literární věda a humanitní vědy
2 MODELOVÁ TOPOLOGIE UNIVERSÁLNÍCH SYMBOLŮ
2.1 Fenomenologie nevědomí a hlubinná estetika
2.2 Fenomenologie literárního obrazu
2.2.1 Figurativní obraz a symbol
2.2.2 Nefigurativní obrazy a symboly
2.2.3 Symboličnost literárního obrazu
2.3 Archetypy a psychodramatický substrát
2.3.1 Konvencionální a hlubinný symbol
2.3.2 Redukce a restituce literárního obrazu; jeho čtyřstupňový model a symbolická platnost
2.3.3 Infantilní obsahy a latence
2.3.4 Historická latence a náboženskost
2.3.5 Syntetický pojem archetypu; jeho slabá verze
2.3.6 Archetypy a symboly ve světle strukturální sémantiky
2.3.7 Hlubinná gramatika: Já a Self jako označované a označující
2.3.8 Množina archetypů a jejich struktura
2.3.9 Trojúrovňový psychodramatický substrát a regresivní řada symbolů
2.4 Explikace modelové typologie universálních symbolů
2.4.1 Vnitřní archetypové triangulum a jeho symboly
2.4.1.1 Self (A1)
2.4.1.2 Symboly Self
2.4.1.3 Archetyp matky (A2)
2.4.1.4 Symboly matky
2.4.1.5 Archetyp otce (A3)
2.4.1.6 Symboly otce
2.4.2 Vnější archetypové triangulum a jeho symboly 3
2.4.2.1 Archetyp dítěte (A4)
2.4.2.2 Symboly dítěte
2.4.2.3 Anima (A5)
2.4.2.4 Symboly animy
2.4.2.5 Animus (A6)
2.4.2.6 Symboly anima
3 LITERÁRNÍ DÍLO JAKO KOMUNIKOVANÁ ENTITA
3.1 Subjektivita a intermediární osa
3.1.1 Subjekt a objekt literárního díla
3.1.2 Skutečný a literární subjekt
3.1.3 Znak a nevědomí
3.1.4 Neohraničenost jazykové struktury
3.1.5 Monismus a dualismus slovního znaku
3.1.6 Subjekt: Já a Self
3.1.7 Intermediární subjektivita a paradigma snu
3.1.8 Kompletní intermediární subjektivita
3.1.9 Estetický objekt v literární komunikaci
3.1.10 Přímá a nepřímá literární komunikace
3.1.11 Nevědomé entity v literární komunikaci
3.2 Stratifikace a distribuce subjektivity v Bratrech Karamazových
3.2.1 Kritika Freudovy analýzy Dostojevského
3.2.2 Subjekt díla a epický subjekt
3.2.3 Portálové postavy
3.2.4 Třetí vrchol rodinného triangula
3.2.4.1 Postava Dmitrij a její nevědomí
3.2.4.2 Postava Ivan a její nevědomí
3.2.4.3 Postava Alexej a její nevědomí
3.2.5 Universální symboly v Bratrech Karamazových
3.2.5.1 Archetyp otce
3.2.5.2 Archetyp matky
3.2.5.3 Animus
3.2.5.4 Anima
3.2.5.5 Archetyp dítěte
3.2.5.6 Self
3.2.6 Entita FMD a Bratři Karamazovi jako symbol
3.2.6.1 Skutečný a textový autor
3.2.6.2 Archetypová analýza uměleckého textu a biografie autora
3.2.6.3 Animus a ideologie
3.2.6.4 Aktantové rozvrhy románu Bratři Karamazovi
3.3 Universální symboly z hlediska estetického
3.3.1 Estetické, literární a umělecké entity
3.3.2 Zaobzorová a účinková estetika
3.3.3 Literární odpovědnost, estetická transcendence a vina

Milan Exner
http://www.milanexner.cz/content/books/download/Milan_Exner_-_Struktura_symbolicna.pdf
BRANA --- 23:59:51 20.7.2013
“Kámen mudrců je Mikrokosmos, vzniklý znovuzrozením, do nějž se vlévá nejdokonalejší a nejčistší bytnost horních a dolních Hvězd, Světla a Síly, jako do svého centra. Toto znovuzrození spočívá v trojím díle. Zaprvé v usmrcení těla, to je v jeho rozpuštění v prvotní materii, zadruhé v očišťování těla a ducha, při kterém jim budou odňaty vnější nečisté elementy a dodány vnitřní, tajné, nesmrtelné a čisté nebeské a konečně za třetí budou tělu při spojení (svatba) navráceny čistá duše a čistý duch.”

Opus – Georg von Welling

BRANA --- 20:31:49 20.7.2013
Kdysi ztracená pravda o hadovi se stala pravdou gnostiků, skrytou pravdou,
pravdou, které dnes už tak docela nerozumí, pravdou připisovanou vlastnímu Já,
velkému, já jsem. Had se stal symbolem moudrosti v jejím ženském aspektu,
moudrosti, pro kterou neexistuje mocnější obraz než Sofia.

[Philip Gardiner]

[http://i.imgur.com/KeawPZs.jpg]
BRANA --- 1:00:09 12.7.2013
Probouzení hadí síly je provázeno rozmanitými zvuky

Jemné cinkání jest slyšeti v jistém rytmu a je to velmi vysoký projev Bohyně,
která dává žákovi najevo, že se mu přibližuje. Toto cinkání bývalo hmotně
znározněno symbolem SISTRA, zvláštního tu hudebního nástroje,
harmonicky cinkajícího, který mívaly sochy bohyně ISIDY u starých egypťanů v ruce.


(K.Weinfurter)

Socha, kterou nalézáme po celém světě v různých podobách
Papus - LE MYSTERES D'ISIS
[http://i.imgur.com/wwwKmA6.jpg]

BRANA --- 13:36:33 8.7.2013
Transmutace člověka

Transmutace člověka v Hora, a jeho metoda. Je možno konstatovat, že touto metodou západního esoterismu je extáze, jíž se dosahuje různými technikami, které -obecně vzato - jsou založeny na zvyšování vnitřní excitace až po určitou kritickou mez, za níž vystupuje rozšířené vědomí.

Bohatá symbolika nakupená kolem obrazu Isidy nasvědčuje tomu, že tato mýtická bohyně starého Egypta je klíčovým komplexním symbolem esoterního učení i esoterní praxe a že v tomto smyslu vyjadřuje skryté propojení transcendentálních i transcendentních sfér, jak ve smyslu teoretickém, tak i praktickém. V tomto smyslu je symbol Isidy nevyčerpatelným zdrojem esoterického poznávání.

Zdroj: PhDr. Milan Nakonečny

Vybraná literatura:
- Bergman J.: leh bin Isis. Uppsala 1968. - Breasted J.H.: The philosophy of a Memphite priest, IN Zeitschrift fiir ágypt. Sprache u. Altertumskunde (Leipzig-Berlin), 1/1901. - Hopfner Th.: Plutarch uber Isis und Osiris: sv.I.: Die Sage; sv.II.: Deutungen der Sage. Prag 1941 - Junker H.: Die Gotterlehre von Memphis. Berlin 1939 - Kees H.: Die Gotterglaube in alten Ágypten. Leipzig 1941 - Lurker M.: Gótter und Symbole der alten Ágypter. Mun- chen 1974 - Morenz S.: Ágyptische Religion. Stuttgart 1960 - Miinster M.: Untersuchungen zur Góttin Isis vom alten Reich bis zum Ende des Neuen Reiches. Berlin 1968. - Naville E.: Das ágyptische Totenbuch der 18.-20. Dy- nastie, sv. I-HI. Berlin 1886 - Roeder G.: Urkunden zur Religion des alten Ágypten. Jena 1923 - Roeder G.: Die ágyptische Religion in Texten und Bil- dern. Ziirich 1959-1961. (I. Die ágyptische Gotter-welt; II. Mythen und Legenden um ágyptische Gottheiten und Pharaonen; III. Kulte, Orakel und Naturdienst im alten Ágypten; IV. Ausklang der agyptischen Religion mit Reformation, Zauberei und Jenseitsglauben.) - Sethe K.: Die altágyptischen Pyramidentexte, sv. I-IV. Leipzig 1908-192.

[http://25.media.tumblr.com/tumblr_m6fz07GTA61ryfivao1_r1_500.jpg]