Tento web používá soubory cookie. Dalším používáním webu s tímto souhlasíte.
jméno
heslo
přihlásit
zaregistrujte se
zapomněli jste heslo?
Mýty, Legendy a Pověsti
FOSSY
O legendách, pověstech a mýtech minulosti, ze všech koutů světa. Od Hercula po Sun Wu Kunga. Od Draků po Čachtickou paní.
Nikoliv UL!

- Legendy o stvoření světa
- Mýtičtí tvorové
- Bájní hrdinové

Slyšeli jste střípek nějaké legendy, a chcete ji znát celou?
Znáte nějaký pěkný mýtus, který Vás oslovil, a chcete se o něj podělit?
Zajímá Vás, kdo byl Belerofontes, Tyr, nebo Hannibal?
Máte k tomu co říct? Vložte se do diskuze.
FOSSY --- 17:35:27 28.6.2012
Jedním z mýtických stvoření, která se vyskytují ve folkloru více národů po celém světě, je:

Hromový pták:

Podle legend kandského kmene Nutka se mu říká Tootooch. Je posledním ze čtyř hromových ptáků, které obelstil a utopil ve velrybu přeměněný bůh Quawteath. Tato legenda má nejspíš co do činění s faktem, že bouře přicházejí nejčastěji ze severu. Quawteath chtěl indiány ušetřit před hněvem hromových ptáků, a protože nejčastěji lovili velryby, proměnil se v jednu z nich. Poté počkal, až do něj hromový pták zasekně drápy dostatečně hluboko, a potopil se.
Indiáni z kmene Quillayute zase vypráví, že kdysi, když kosatky ještě žily ve sladké vodě, byly právě ony úhlavními nepřáteli hromových ptáků. Po jejich strašlivých střetnutích zůstávaly vyvrácené stromy, zem i hory se otřásaly a obloha duněla neustávajícím hromem, a nakonec kosatky uprchly do moře, aby se hromovým ptákům schovaly.
Jak jejich jméno napovídá, hromoví ptáci jsou nositeli bouří. Jsou to obrovští dravci, kterí na zádech mohou nést celá jezera vody - a když ji zvrhnou, přichází déšť. Mají dvě hlavy, kterým z očí srší blesky. A tlukot jejich křídel je hromobitím. Některé kmeny věří, že hromový pták je částí Velkého ducha, samotného tvůrce země, moře i oblohy. Podle legend je jeho hnízdem jeskyně vysoko v horách, a pokud je někdo dostatečně pošetilý, aby se pokusil hromového ptáka vyrušit u něj doma, svrhává na něj mocné stvoření obrovské balvany a kusy ledu a sněhové laviny.
Hromopták je rozšířen od Kanady po Mexiko, a i mnohé jiné národy,například v Africe, Asii, i Austrálii, mají podobné legendy o hromoptácích, hromových ptácích, bouřných ptácích a podobně...
FJERTIL --- 14:19:02 27.6.2012
FOSSY: A ponaučení: Je jedno, jakých dosahuješ kvalit, ale když nemáš za sebou "strýčka", nemůže to s tebou dopadnout dobře.
FOSSY --- 14:02:42 27.6.2012
Tak, tady máte dalšího slavného a mocného Řeka, dalšího se slavným životem a tragickým koncem.

Ajax Veliký:

Říká se, že byl obdařen postavou obří a sošnou, silou, které se jen málokdo vyrovnal, a která se v jeho případě snoubila s jasným rozumem a myslí ve věcech války neobvykle hbitou. Jako chlapec byl – stejně jako většina hrdinů antického Řecka – cvičen kentaurem, dokonce po boku jiného reka snad ještě slavnějšího jména, Achilea. A stejně jako jeho přítel z dětství se účastnil největší z tehdejších válek, války Trojské. Tehdy byl Ajax již králem Salamisu, a proto byl jedním z vůdců Řeků, obléhajících nedobytné město.
Říká se, že Ajax byl mezi muži druhým hned po Achileovi co se síly, bojové zručnosti a odvahy týká, a rozumem, a dovednostmi taktiky i strategie se mohl měřit se samotným Odyseem. Do boje kráčel Ajax s mocným štítem ze sedmi kravských kůží a bronzu, a také s kopím, kterým nikdo jiný nemohl vládnout. Často také bojoval bok po boku se svým bratrem, Teucerem, nad jiné zručným lučištníkem.
Je s podivem, že jako jeden z mála klíčových hrdinů, kteří se Trojské války účastnili na obou stranách, právě Ajax neměl jako jediný přízeň žádného z olympských bohů. Tento veliký hrdina, který je však často opomíjen a přehlížen, se dvakrát osobně utkal s Hektorem, největším hrdinou Tróje. Obě střetnutí se odehrála v době, kdy byl Achileus rozhádán s Agamemnonem a neúčastnil se bojů. Poprvé se jednalo o souboj muže proti muži. Ajax a Hektor spolu bojovali celý den, a i když Ajax hned zpočátku Hektora zranil a srazil k zemi, nakonec byl souboj ukončen jako nerozhodný. Tehdy daroval král Ajax Hektorovi skvostný pás, a Hektor daroval svému nepříteli svůj meč. Podruhé se spolu střetli tito dva rekové při útoku, který Hektor vedl na řecké lodě, aby využil Achileovi nepřítomnosti. Král Ajax se svým štítem a kopím skákal prý z lodě na loď a téměř sám odrazil trojskou armádu poté, co Hektora strazil k zemi obrovským balvanem. Ale tehdy zasáhl Apolón, vdechl novou sílu svému chráněnci Hektorovi, a ten poté dokázal Ajaxe odzbrojit a donutit k ústupu.
Když Hektor později v souboji zabil Patroklea v domnění, že se jedná o Achilea, byl to právě Ajax, kdo spolu s Menelaem zahnal trójany a sebral jim Patrokleovo tělo – i když už nestačili zachránit Achileovu zbroj.
Ajax dokázal projít celou válkou bez zranění, které by stálo za zmínku.
Posledním z jeho hrdinských činů byl ten, kdy po smrti Achilea vedl svůj válečný vůz spolu s Odyseem, aby zachránil tělo padlého hrdiny. Achilea zabil šípem Paris (s asistencí Apolóna). Oba králové bojovali ze všech sil a nakonec se jim podařilo zahnat trójany a Achileovo tělo získat, aby jej mohli pohřbít vedle jeho přítele Patroklea. Tehdy však vypukl mezi oběma hrdinnými králi spor o Achileovu zbroj, kovanou samotným Héfaistem na hoře Olympu.
Dlouho trvala tato pře, kdy rada řeckých králů zvažovala zásluhy obou soupeřících – Ajaxe a Odysea. Nakonec však rada vůdců rozhodla ve prospěch Odysea. Ajax tak byl poprvé poražen, a tato porážka mu přinesla veliké zoufalství a smutek, ale také vztek. V obavě o svého chráněnce prý tehdy zasáhla sama Pallas Athéna. Seslala na Ajaxe šílenství, a když se král rozhodl pomstít to, co cítil jako křivdu a zneuznání svých zásluh ve válce, zastřela jeho zrak.
Nebohý Ajax tak v domnění, že bojuje s králi a hrdiny, včetně Odysea, kterým se cítil podveden a oklamán, a Agamemnóna, který nespravědlivě rozhodl jeho při, zmasakroval stádo ovcí. Když se pak chrabrému hrdinovi vrátil zdravý rozum, zjistil, že stojí pokryt krví a cáry masa uprostřed rozsekaných ovcí. Ajax si uvědomil, co udělal, a tehdy se rozhodl, že raději zemře vlastní rukou, než by žil dál život v hanbě, kterou na sebe uvrhl.
Život krále Ajaxe skončil, když nalehl na meč, který dostal darem od Hektora při jejich prvním souboji. A ani po své smrti neodpustil svým bývalým druhům a přátelům, zejména Odyseovi.
FOSSY --- 13:06:32 25.6.2012
CHARLEZ: Tam tu legendu ještě prasí poměrně snesitelně :)))
FOSSY --- 13:05:56 25.6.2012
A teď tu pro vás mám kanadskou lochnesku:

Ogopogo:

Existuje celá řada mořských a jezerních potvor, o kterých existuje bezpočet příběhů a legend. Nejznámější je právě skotská Nessie. Ale dnes bych se podíval na jinou, skoro stejně populární, i když daleko méně známou – Ogopogo.
Indiánská legenda (lidu Salish) vypráví o muži, který ze závisti, nebo snad ze žárlivosti, zavraždil respektovaného místního stařešinu známého jako „Starý Kan-He-Kan“ a to právě u jezera Okanagan. Indiánští bohové vraha za trest proměnili ve vodního hada, v nestvůru odsouzenou navždy žít na místě svého zločinu. Indiáni tehdy přejmenovali jezero a obludě dali jméno „N´ha-A-Itk“. Po mnoha a mnoha letech se jméno, které může znamenat posvátného tvora, vodního boha nebo vodního démona, změnilo podle slov jedné veselé písně (kde se mimo jiné zpívá, že jeho matkou byla škvořice a jeho otcem velryba) na Ogopogo.
První spatření Ogopogo bílým člověkem (přinejmenším takovým, o kterém je nějaký záznam), je datováno do roku 1870 a připisuje se paní Allison. Ovšem vypráví se také příběh o Johnu MacDougalovi z roku 1860, který přes jezero plavíval koně. Vždycky dával nějaké malé zvíře jako oběť pro Ogopogo, aby si zajistil bezpečnou cestu. Jednoho dne ale zapoměl. Jel ve své kanoi, za kterou měl uvázány koně, když tu jeho zvířata začala jedno po druhém mizet pod hladinu jezera. MacDougal rychle vytáhl nůž, odřízl provaz, na kterém vedl koně, a – podle svého přesvědčení s rozlícenou obludou za zády – pádloval urychleně do bezpečí (je samozřejmě otázkou, zda by sytý Ogopogo poté, co sežral několik koní, vůbec stál o dezert).
Každopádně by měl být Ogopogo nejspíš podobný mořskému hadu, podle kryptozooloků by se mohlo jednat i o basilosaura, a jeho délka je uváděna mezi šesti a patnácti metry. V okolí jezera Okanagan je velmi populární, možná i proto, že případy, kdy byl spatřen, se počítají na desítky, možná i stovky, a někdy se jednalo o desítky svědků naráz. Někdy byl viděn blíže ke břehu, někdy dále, někdy lidé dokonce viděli obludy dvě.
Nicméně – stejně jako u skotské sestřenky Nessie – neexistuje důkaz o tom, že by Ogopogo byl skutečný. Fotografie a videozáznamy jsou rozmazané, nekvalitní a neprůkazné (možná to je Ogopogo, navždycky pykající za hřích vraždy, možná je to kláda ve vodě). A jako obvykle, nic z toho nevadí a legenda žije a vzkvétá dál :)
CHARLEZ --- 13:04:45 25.6.2012
FOSSY: akroat se priznam ze ji znam jen z Le pacte des loups
FOSSY --- 12:57:24 25.6.2012
???: Ech... :)
FOSSY --- 12:57:07 25.6.2012
CHARLEZ: Přesně ta :)

Podrobněji zde:FOSSY:
CHARLEZ --- 12:33:54 25.6.2012
CHARLEZ: Beast of Gevau....cosi
??? --- 12:32:09 25.6.2012
FOSSY: Ilsa? :)