Tento web používá soubory cookie. Dalším používáním webu s tímto souhlasíte.
jméno
heslo
přihlásit
zaregistrujte se
zapomněli jste heslo?
Occupy Wall Street
SCHWEPZ

Vyhledávání ve zveřejněných dokumentech z Wikileaks "Cable Gate" : http://cablesearch.org/

[http://teckacz.arachne.cz/xchaos/filez/twaingle.jpg]

Původně založeno jako diskuze o WikiLeaks a obviněních proti Julianu Assangeovi - ale posléze jsme se dohodli zaměření debaty rozšířit i na volně související aktivity a hnutí, jejichž společným jmenovatelem je inovativní využití médií při vynucování větší transparentnosti globálních mocenských struktur různého druhu. Rozumné využívání internetu jako nového média je i zásada, kterou se v tomto klubu pokusíme uplatnovat - experimentujeme zde s demokratickou moderací.

V tomto klubu se prosím snažte dodržovat obecné zásady slušného chování známé jako Netiketa - samozřejmě s přihlédnutím ke specifikům platformy NYX (slovo "e-mail" zaměnte za "příspěvek do diskuze", apod.). Rozhodně platí, že diskuze se účastní lidi s různým světonázorem, (sub)kulturní příslušností, apod. a nikdo by neměl být předem vyloučen. Moderace pomocí palců nahoru či dolů je preferována před odpovědmi typu "meleš sračky", apod. - nevhodné příspěvky nicméně nebudou mazány, protože samy o sobě jsou nejlepším důkazním materiálem, dokazujícím, že jejich autor je idiot. Pravděpodobně bude následovat anketa, jak to uděláme s mazáním offtopiců.

Diskuze je "poloodoborná" - předpokládá se základní politický rozhled (typu že liberál není komunista, konzervativec není neonacista, apod.) a schopnost doložit svá tvrzení nějakým odkazem na alespoň trochu neutrální zdroj (Wikipedia.org je zde považována bez dalších debat za relevantní - zejména anglická nebo německá).

Platí zde zatím jediná regulace, a tou je omezení na 1 příspěvek od jediného přispěvatele během 24 po sobě jdoucích hodin. Toto se počítá počínaje 8.12.2011, 17:00h. Podezření na porušení tohoto pravidla prosím hlaste moderátorovi soukromým vzkazem. Za porušení tohoto pravidla bude následovat R/O přístup do klubu napoprvé na 24h, potom na 7 dnů. Pokud mě narušitel kontaktuje soukromou poštou, že šlo o omyl, dám mu příležitost smazat po sobě příspěvky a spojit jich více do jednoho - pokud mě včas nekontaktuje, tak námatkou smažu ten, který mě bude připadat nejvíc offtopic.

Děkujeme všem, kteří příspějí k tomu, že se tento klub stane místem nejkvalitnější, nejsvobodnější a nejneutrálnější politické diskuze a zpravodajství na celém NYXu !

Máte k tomu co říct? Vložte se do diskuze.
SCHWEPZ --- 17:15:43 26.9.2018

Conjuring Up the Next Depression - Truthdig
https://www.truthdig.com/articles/conjuring-up-the-next-depression/
překlad: https://a2larm.cz/2018/09/kdy-bude-dalsi-financni-krize/

* Světové centrální banky včetně Federálního rezervního systému Spojených států během krize roku 2008 vypustily do globálního finančního systému biliony dolarů uměle vytvořených peněz.

* Ty posléze vytvořily světový dluh ve výši 325 bilionů dolarů, což je trojnásobek světového HDP.

* Banky a korporace tyto peníze shromažďovaly, banky je vypůjčovaly se zlodějskou úrokovou sazbou, vytvářely se z nich úroky z nesplatitelných dluhů anebo se za ně odkupovaly akcie, ekonomické elity z nich získávaly miliony v kompenzacích. Zkrátka se tyto peníze neinvestovaly do skutečné ekonomiky. Nevyrábělo se ani neprodávalo zboží. Pracovníkům nebyl umožněn návrat do střední vrstvy s dostatečnými příjmy, benefity a penzemi. Nevznikaly žádné infrastrukturní projekty.

* Tyto uměle vytvořené peníze opět nafoukly obrovské finanční bubliny vzniklé z dluhů a obalily finanční systém odsouzený ke zhroucení.

* Ekonomka Nomi Prinsová podotýká, že finanční krize 2008 udělala „z centrálních bank novou elitu tvořenou mocnými makléři“. Ti rozkrádali státní pokladny a nasyslili si miliardy, aby tím získali politickou a ekonomickou všemocnost. Ve své knize Collusion: How Central Bankers Rigged the World (Tajná dohoda. Jak centrální bankéři zmanipulovali svět) popisuje, jak bankéři a největší finanční instituce na světě podvodným způsobem ovlivnili globální trhy a používali uměle vytvořené (anebo, jak přímo říká, „falešné“) peníze, kterými nafoukli bubliny aktiv pro krátkodobý zisk a tím nás hnali směrem k „nebezpečnému finančnímu srázu“.

* (...) O bankéřích zase prohlásila, že „tito lidé zmanipulovali systém. Na vrcholu se vyrábí peníze. Ty se pak používají k vypumpování finančních aktiv včetně akcií. Odněkud ale musejí přicházet. Protože jsou peníze levné, v korporátní rovině se více půjčuje. Ve vládní rovině je více půjčených peněz“. „Jak je ale potom půjdete splatit?“ zeptala se. „Obrátíte se na stát. Jdete do ekonomiky. Peníze vymámíte ze základní ekonomiky, ze sociálních programů. Zavedete úsporná opatření a škrty.“

SCHWEPZ --- 16:33:06 25.9.2018
kandidát na prezidenta USA SCHWEPZ:

* Je prostě nepřijatelné, aby jedno procento světové populace vlastnilo polovinu pozemského bohatství, zatímco sedmdesáti procentům lidí v produktivním věku připadá jen 2,7 procenta světového bohatství.

* Vlády celého světa musí společně ukončit absurditu stavu, v němž nadnárodní korporace schraňují na účtech v daňových rájích jednadvacet bilionů dolarů, aby se vyhnuly poctivému placení daní, a současně vyvíjejí tlak na vlády svých zemí, aby seškrtaly sociální rozpočty.

* Je zcela nepřijatelné, aby těžba ropy a uhlí nadále vydělávala nehorázné sumy, zatímco uhlíkové emise likvidují planetu našim dětem a vnoučatům.

* Je nepřijatelné, aby hrstka nadnárodních mediálních gigantů kontrolovala, jak po světě proudí informace.

* Není přijatelné, aby pokoutně psané obchodní dohody prospívaly čistě velkým nadnárodním korporacím, podporovaly závody ke dnu a současně škodily lidem po celém světě.

* A není přijatelné, takovou dobu po konci studené války, aby země celého světa marnily bilion dolarů ročně ve výdajích na zbrojení, zatímco miliony dění umírají na snadno léčitelné choroby.
SCHWEPZ --- 12:00:06 25.9.2018
A new authoritarian axis demands an international progressive front | Bernie Sanders | Opinion | The Guardian
https://www.theguardian.com/...nteractive/2018/sep/13/bernie-sanders-international-progressive-front
Bernie Sanders: Vzestup mezinárodní autoritářské osy si žádá demokratickou odpověď - Deník Referendum
http://denikreferendum.cz/...8283-vzestup-mezinarodni-autoritarske-osy-si-zada-demokratickou-odpoved

Před našimi zraky se odvíjí globální střet nezměrného významu. Ať už se na věc díváme ekonomicky, sociálně či ekologicky, v sázce není nic menšího než budoucnost naší planety.
V éře ohromné příjmové i majetkové nerovnosti, kdy jedno procento nejbohatších pozemšťanů vlastní více nežli zbývajících devětadevadesát procent, se ve světě rodí nová autoritářská osa.
SCHWEPZ --- 16:29:25 24.9.2018
Our new international movement will fight rising fascism and globalists | Yanis Varoufakis | Opinion | The Guardian
https://www.theguardian.com/...r-new-international-movement-will-fight-rising-fascism-and-globalists
překlad: https://blisty.cz/art/92605-yannis-varoufakis-vola-po-vzniku-nove-pokrokove-internacionaly.html

* Fašisté se nedostali k moci v období mezi dvěma světovými válkami tím, že by slibovali násilí, válku či koncentrační tábory. Dostali se k moci, protože začali oslovovat dobré lidi, s nimiž, po vážné kapitalistické krizi, bylo příliš dlouho zacházeno jako s dobytkem, který přišel o svou tržní hodnotu.

* Tato injekce sebedůvěry byla doprovázena varováními proti číhajícím "cizincům", kteří ohrožují jejich obnovenou naději. Zavládla politika konfliktu "my proti nim". Byla definována čistě v rámci totožnosti. Strach, že přijdu o svůj společenský status, se proměnil v toleranci vůči porušování lidských práv, nejprve lidských práv podezřelých "jiných" a pak lidských práv všech jinak smýšlejících.

* Důležitou otázkou je nyní: co je nutno udělat? Taktická aliance s globalistickým establishmentem je vyloučena. Tony Blair, Hillary Clintonová, sociálnědemokratický establishment v kontinentální Evropě jsou příliš zkompromitováni svými finančními vazami na rozkládající se financializovaný kapitalismus a jeho ideologii.

* Desítky let spoléhají na populismus volného trhu: na falešný příslib, že všichni se budou moci mít lépe, pokud se všichni podrobíme komodifikaci. Chtějí, abychom všichni věřili v nekonečný eskalátor, který nás odveze do nebe spotřebitelské spokojenosti, jenže on neexistuje.

* Mají-li být schopni se postavit účinně proti této moci, pokrokoví aktivisté musejí velmi přesně specifikovat příčiny a podstatu nepokoje lidé a jejich nespokojenosti: přesněji řečeno, intenzivní třídní válku globální oligarchie proti zvětšujícímu se prekariátu, proti tomu, co zbývá z proletariátu na Západě a všeobecně proti slabším občanům.

* Globalizovanému kapitálu už nesmí být dovoleno, aby dál trhal naše společnosti na kusy, ale musíme vysvětlit, že žádná země není izolovaný ostrov. (...) Máme-li být schopni ukázat, že zavádění pohraničních cel není nejlepším způsobem jak ochránit naše zaměstnance, protože to většinou obohacuje jen místní oligarchie, musíme prosazovat obchodní dohody, které donutí vlády chudších zemí, aby zaručily minimální mzdu pro své zaměstnance a garantovaly ve svých zemích pracovní příležitosti. Tím způsobem dojde k obnovení komunit zároveň v chudších i v bohatších zemích.
SCHWEPZ --- 11:00:34 17.9.2018
VELMI DŮLEŽITÝ GRAF PRO POCHOPENÍ SOUČASNÉ SITUACE GLOBÁLNÍHO KASÍNOVÉHO KAPITALISMU

How Capitalist Utopia Became Everyone Else’s Dystopia
How American Elites Ruined Their Society in a Way the World Hasn’t Seen Since Weimar Germany
https://eand.co/how-capitalist-utopia-became-everyone-elses-dystopia-a25a88713956

[https://scontent.fbud2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/41792172_369077353631810_6788722301304045568_n.jpg?_nc_cat=0&oh=50a83744301da78a9c335ce0fd7fb19b&oe=5C2AF124]
SCHWEPZ --- 9:48:15 14.9.2018
Václav Bělohradský: Vítejte v plethokracii! Od signálů trhů k demokracii bez démos  – Novinky.cz
https://www.novinky.cz/...hradsky-vitejte-v-plethokracii-od-signalu-trhu-k-demokracii-bez-demos.html

(...) Jak dokazuje imperativní věta eurokomisaře Günthera Oettingera „Trhy naučí Italy volit správně!“ (...) Odkaz na „vůli lidu“ je v očích německého eurokomisaře jenom podvratným populistickým gestem, které trhy a ratingové agentury v roli nejvyšší instance právem potrestají. Jediný legální a legitimní směr vývoje je stanoven právě trhy a ratingovými agenturami.

(...) Globalizace přinesla lokální ekonomické nerovnováhy, závratné prohloubení nerovnosti, proliferaci symetrických a nefiltrovaných forem komunikace, záplavy fake news. Sociální dopady delokalizace ekonomických aktivit, prekarizace práce, oslabení „normotvorné“ energie národních států a nemožnost definovat meze (bio)technologické moci pak vyvolaly identitární paniku a následně návrat politických extremismů

(...) Všechny politické projekty postkatechistických názorových většin podléhají v poslední instanci soudu finančních trhů a hodnocení ratingových agentur. Evropská banka a manažeři eurozóny mají impérium (svrchovanou moc), vynucující univerzálně platné normy, zatímco zvolené vlády mají jen potestas (lokální moc), jejíž představitelé nemají právo klást odpor normám s posílenou platností, které ve svém celku tvoří globální neosuperlegalitu.

(...) Přijmout neosuperlegalitu coby nepřekročitelné hranice legálního řádu znamená přijmout představu, že politický i morální odpor proti tomu, co nám jeho normy přikazují, bude nelegální. Jak dokazuje závratný pokles důvěry v politiku v demokratických zemích, takové pojetí legality vede k delegitimizaci demokracie jako systému konsenzuálních změn.

(...) Aparát neosuperlegality například označuje preventivně každý pokus změnit pravidla eurozóny referendem za ilegální (ohrožující mezinárodní závazky), populistický (pohrdá institucemi, a připravuje tak půdu pro návrat fašismu), iracionální (je v rozporu s principem reality jako vše, co ohrožuje neoliberální rámec ekonomického růstu) a antipolitický (vymyká se institucionalizovaným formám politiky).

[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5d/V%C3%A1clav_B%C4%9Blohradsk%C3%BD%2C_2016.jpg/250px-V%C3%A1clav_B%C4%9Blohradsk%C3%BD%2C_2016.jpg]
SCHWEPZ --- 9:58:09 13.9.2018
Krize podle Sorkina "rozštěpila naši zemi". "Rozlomila společenskou smlouvu mezi plutokraty* a všemi ostatními
https://nazory.aktualne.cz/...ari-amerikou-otrasl-financni-krize/r~ed3860d0b69411e8b5b20cc47ab5f122/

Krach Wall Street náhle "odkryl ekonomiku, která byla šarádou".
Se stagnujícími platy a zásadním úbytkem pracovních míst ve výrobní sféře.
Což byly problémy, které se hromadily už dlouho před krizí.
Ale - jak Sorkin cituje miliardáře Warrena Buffetta - "teprve když odezní příliv, poznáte, kdo plaval nahý".
SCHWEPZ --- 16:12:04 3.9.2018
Greece was never bailed out – it remains a debtor’s prison and the EU still holds the keys | Yanis Varoufakis | Opinion | The Guardian
https://www.theguardian.com/...led-out---it-remains-a-debtors-prison-and-the-eu-still-holds-the-keys
SCHWEPZ --- 8:20:53 28.8.2018
Capitalism Killed Our Climate Momentum, Not “Human Nature”
https://theintercept.com/2018/08/03/climate-change-new-york-times-magazine/
Cestu k ochraně klimatu nám nezkřížila „lidská přirozenost“, ale kapitalismus | A2larm
https://a2larm.cz/.../08/cestu-k-ochrane-klimatu-nam-nezkrizila-lidska-prirozenost-ale-kapitalismus/

(...) vznik globální architektury, jež měla osvobodit kapitál od všech omezení (...)

Kroky nutné pro snížení emisí jsme nepodnikli proto, že by byly v podstatném rozporu s deregulovaným kapitalismem, tedy vládnoucí ideologií celého období, v němž se snažíme najít cestu z této krize. Uvízli jsme, protože úkony, které by nám daly nejlepší vyhlídky na to, odvrátit katastrofu – a šly by k duhu valné většině –, představují velikou hrozbu pro elitní menšinu, jež pevně svírá naši ekonomiku, politické procesy a většinu našich médií.
SCHWEPZ --- 11:05:59 21.8.2018
Strategií nového populismu je ale odlákat pozornost od finančních zájmů ke kulturním válkám a skandálům.

Přesně v tom smyslu se vyjádřil i Trumpův exporadce Steve Bannon, když uvedl, že liberální média je potřeba porazit tím, že je „zahrneme shitem“.

Trumpova administrativa se staví na stranu pojišťoven ve sporu o povinnost pojišťovat již nemocné lidi. Chystá se uvolnění regulace Wall Street.
Důležité posty v oblasti obrany obsadili zástupci Boeingu a Lockheed Martin a Agenturu pro ochranu životního prostředí zase lidé z průmyslu – ti se již zbavili asi osmdesáti regulací, což podle studie Harvardu povede v příštích deseti letech k osmdesáti tisícům úmrtí a k dýchacím obtížím u miliónu osob… Tyto věci nesouvisejí s Trumpovými hlavními volebními sliby a jdou proti avizovanému vysoušení lobbistických bažin. Veřejnost a média zaplavené skandálními tweety, kauzami a kulturně štěpící rétorikou se o ně ale takřka nezajímají.

Pochopení podstaty nového populismu ale také pomáhá rozbít nejeden z velkých mýtů liberálů. Například že jde o politiku vytvářenou výhradně shora. Přišli Zeman, Trump, Orbán a pomocí charismatu, lží, chyb oponentů i fíglů á la Cambridge Analytica vyhráli a překopávají politické systémy. Toto zjednodušení zabraňuje vidět proměny společnosti, které k politice kopání příkopů mezi „dobrým lidem“ a „zlými elitami“ vedly. Když si je sepíšete pod sebe, je možná až s podivem, jak dlouho jsme na dominanci nového populismu čekali.

Liberálové Trumpa a další populisty podceňují proto, že vycházejí z jejich nedůvěryhodných osobností a slabých programů a ignorují sílu a kompaktnost příběhu, který reprezentují. A slabinou části současných liberálů je i to, že spoléhají na konsenzuální rétoriku a ideu společnosti, která celkovým směřováním zajišťuje zlepšení života všech svých členů, ačkoli oslabily příběhy, o něž se tento konsenzus opíral.

Anatomie populismu. Daniel Prokop a jeho Úvod do praktické sociologie – Novinky.cz
https://www.novinky.cz/...-anatomie-populismu-daniel-prokop-a-jeho-uvod-do-prakticke-sociologie.html