Tento web používá soubory cookie. Dalším používáním webu s tímto souhlasíte.
jméno
heslo
přihlásit
zaregistrujte se
zapomněli jste heslo?
Školné na VŠ - diskuze o existenci a dopadech možných i historických u nás a ve světě
GREATDRAKE
Vzhledem k tomu, že fenomén školného na vysokých školách na naši společnost udeřil zcela naplno, rozbíhá se debata na toto téma napříč mnoha kluby i na nyxu. Považuji za dobrý nápad tomuto dát své místo pro centralizaci zdrojů, odkazů a debat. Jak nad aktuálním návrhem tak nad systémy v okolních státech.Pokud máte již hotový názor: "školné na vysokých školách je dobro/zlo/kretenismus/božské/zásadní/nezajímavé" - pak je to pro vás asi dobře, ale z hlediska diskuze nezajímavé. Vystříhejte se tedy prosím prostého shromažďování argumentů na podporu již předem připraveného názoru, to opravdu není cílem, protože negativních i pozitivních věcí se dá, s trochou snahy, nalézt mnoho.

Stejně tak, je kontraproduktivní argumentovat "já zažil to a to a proto to vnímám negativně" - tomu se asi nelze moc vyhnout, ale uvědomte si prosím, že školné je něco, co se dotkne obrovského množství lidí ve velmi různých životních situacích a vaše zkušenost patrně vůbec není obecně aplikovatelná.

Prosím všechny diskutující, aby si přečetli obsah tohoto odkazu, včetně pdf souborů na konci stránky: http://www.msmt.cz/pro-novinare/financni-pomoc-studentum-navrhy-jsou-na-stole

Německá wiki o školném s krátkým popiskem pro mnoho států a v celku užitečnými odkazy
http://de.wikipedia.org/wiki/Studiengeb%C3%BChr

Dále jsou vítány studie z jiných států, kde již školné na vysokých školách zavedli, školné dlouho mají či jej zvažovali.
Zde je souhrn z roku 2007 o školném v některých evropských státech. Pokud seženete novější, sem s tím prosím.
http://www.euroskop.cz/607/sekce/skolne-v-eu/

Listina základních práv a svobod (Článek 33, bod 2):
Občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách, podle schopností občana a možností společnosti též na vysokých školách.


Máte k tomu co říct? Vložte se do diskuze.
KATERINA --- 10:20:14 30.6.2010
Školné na korejských univerzitách | Viktor Hollmann - Blog.iHNed.cz
http://blog.ihned.cz/c3-44551230-YHollm_d-skolne-na-korejskych-univerzitach
GAARQ --- 8:49:51 25.6.2010
TALVI: každá analogie napadá alespoň na jednu nohu. v těch bodech, co jsi zmínil, souhlasím s 2-3. jednička je fráglich, totiž je to příliš obecné tvrzení. rozdíly mezi důsledky získáním řidičského průkazu a vysokoškolského diplomu jsou:
* asi jako mezi metodou (řid.průkaz) a metodikou (VŠ diplom); řízení je specializace, něco jako kvalifikace, ale důsledkem VŠ vzdělání, a to se snažím klást důraz, nemá být především specializace/kvalifikace, naopak, má to být schopnost obecně se adaptovat v podmínkách obecného řešení (složitých) problémů (analýza/syntéza). cokoliv navíc je bonus.
* navíc, řid. průkaz je legálně oprávnění, VŠ diplom tě ve valné většině případů k ničemu neopravňuje, je to jen podmínka nutná, nikoliv postačující.

to jsme ovšem maličko odběhli mimo téma.
TALVI --- 14:17:51 24.6.2010
GAARQ: Dopředu to nepoznám nijak, proto dokud se student reálně nezmění na výzkumníka/"poznávače", nemá podle mě nárok na žádnou "automaticky proplacenou investici do vzdělání, ze které MŮŽE být v budoucnu celospolečenský užitek". Přijde mi principelně správnější, aby na něj bylo nahlíženo jako na studenta, který bere (plať), a až v případě, že se dá na prohlubování oboru (jak to pěkně pojmenoval GREATDRAKE), tak na něj nahlížet jako na člověka, který dává (bude Ti zaplaceno, nejlépe více, než je tomu v současnosti).

Mohl bych poprosit o rozvedení, v čem je odlišnost řidičského průkazu a vysokoškolského diplomu v uvedeném případě nevhodná? Mé argumenty pro vhodnost jsou:
V obou případech jde o získání nějaké dovednosti/souboru dovedností
V obou případech jsou dovednosti získávány za účelem osobního prospěchu
V obou případech získané dovednosti znamenají potenciál konat veřejně prospěšnou činnost
V obou případech není jisté, zda jedinec získané dovednosti použije ke konání veřejně prospěšné činnosti
GAARQ --- 13:46:09 24.6.2010
???: v čem hrubě zjednodušuji? všichni odborníci získávají "své znalosti praxí a prací, popř. přímým školením", tak proč ne už v průběhu VŠ vzdělávání? platí pro chemiky i informatiky, nakolik tyto obory znám. stejně, konkrétní praktické uplatnitelné dovednosti získáš vždy až na konkrétním pracovišti, jak každý víme z vlastní praxe.

TALVI: a jak dopředu poznáš, že tento vzdělaný něco přinese či nikoliv? ;) je to sázka do loterie. za špatné sázení platí škola i dotyčný (viz australský model školného - škola doplatí na podporu lenocha a ten nezíská ono lepší uplatnění, páč nebude nic umět). přispět k poznání může ten, kdo je vzdělaný. není-li, stává se to zřídka. a vzdělání tudíž vždy předchází výzkum/poznání. ergo, ti, kdo nemohou přispět přímo k výzkumu/poznání, by se měli podílet na vzdělávání těch, kdo mohou a chtějí vzdělávat se/poznávat. investice do vzdělání je investice do výzkumu. nota bene, jde o dvě oddělené věci, tedy finančně. pokud doopravdy ke vzdělání v nějaké instituci dochází (a tom si můžeme v našich podmínkách myslet, co cheme), pak žádná investice vniveč nepřichází, investice do vědění je ta nejjistější. analogie s řidičským průkazem není dle mého názoru vhodná, jsou tu jiné premisy i okolnosti.


upřímně, můžeme si o financování čehokoliv mudrovat do alelujá, ale jenom konkrétní provedení ukáže. navíc, perfektně odzkoušený finanční model bude s jinou "lidskou náplní" fungovat jinak. když dva dělají totéž atd. v tomto ohledu není žádné optimální obecné řešení. já také netvrdím, že vím, je to jen můj názor a mé představy (byť praxí ne úplně nepodložené). bohům díky, já to rozhodovat nebudu ;)
TALVI --- 12:58:32 24.6.2010
Ještě bych možná měl dodat, že sám nejsem žádný vysokoškolský Mirek Dušín, který tady moralizuje, ale zakrývá tím nějaký prospěchářský boj za "své zájmy poctivého studenta a trestání nepoctivých". Jsem na třetí VŠ (platím za překročenou dobu studia), na spoustu přednášek nechodím (na naší škole to prostě bez problému jde), některé povinné předměty vnímám jako "nutné zlo na cestě za diplomem (bez kterého nemůžu dělat, co bych rád)" a z volitelných si vybírám jak podle zájmu, tak často i podle toho, jestli to je nebo není "dávačka". Studuji proto, že si něco slibuji od dosaženého vzdělání, resp. diplomu (něco jiného, než samotný dobrý pocit ze vzdělání) - výkon pro mě zábavného povolání. Takže podle GREATDRAKEova dělení jsem někde mezi prázdnými měchy vína a druhou kategorií.
To jen aby bylo jasno, jaké subjektivní vlivy (krom již zmíněného a zřejmě evidentního "jsem liberál") mohou mít vliv na můj názor a argumentaci.
??? --- 11:59:41 24.6.2010
TALVI: souhlasím

Vysoká škola má mnoho různých rolí - s různou vahou

* sloužit coby místo pro přípravu těch, kteří budou daný obor prohlubovat. - již zmiňovaní veřejní pracovníci. -- Zde účelovost opravdu není na místě.

* sloužit pro udržování možnosti v oboru pokračovat (jinými slovy, výchova dalších pedagogů v oboru) -- To je principiálně pochopitelná, sebezáchovná funkce. Zde by možná otázka regulace na místě byla, ale vzhledem k mizivému počtu takových jedinců je vesměs zbytečná

Nicméně, ruku na srdce, drtivá většina studentů na "větších" oborech do těchto dvou kategorií nespadá. Bylo by ale chybou posuzovat je ve zcela jiné kategorii. Osobnostní růst excelentních špiček v oboru vesměs vyžaduje široké zázemí těch ne-až-tak talentovaných zástupců akademické obce.

Ale to nic nemění na tom, že takových, kteří se předchozích dvou kategorií ani nedotknou a prostě si "projdou školou" a nezbyde po nich nic, nežli slovy klasika "prázdný měch vína" je monumentální množství.GAARQ: Myslím, že hrubě zjednodušuješ.
Je mnoho oborů, kde je vysoká škola holou nezbytností kvůli znalostem a umu zde získaném (medicína, veterina, architektura, chemie atd) - a srovnávat to s obory jako Informatika, kde drtivá většina pracovníků získá své znalosti praxí a prací, popř. přímým školením - a až na specifické pozice vyžadující dobré znalosti jim toho vysoká škola (krom sociálních sítí) moc nedá.
TALVI --- 11:42:31 24.6.2010
GAARQ: Omlouvám se, ale přecijen mi to nedá. Souhlasím sice, že stát by měl přispívat všem studentům stejně, ale zdůvodnění se mi úplně nezdá. A hned vysvětlím proč:

Výsledky poznání patří všem a možná z nich něco budou mít - dobře, přijímám pro další argumentaci, že každý občan má platit těm, kteří se snaží o poznání, za šanci, že výsledek jejich bádání mu bude jednou ku prospěchu.

Ale - "bez vzdělání není poznání". Pravda, jenže z tohoto vyplývá pouze to, že "aby člověk mohl přinést poznání, musí mít vzdělání", nikoliv, že "každý, kdo je vzdělán, přinese poznání, nebo se o to aspoň bude snažit". Tedy mi nepřijde tak jednoznačně správné, aby se ti, "kdo nemohou přispět přímo (nestudují vysokou školu?), podíleli na *vzdělávání* těch, kdo mohou a chtějí". Spíše mi přijde rozumné, aby se podíleli na financování *výzkumu*, což se děje (zda dostatečně, to dokážete zřejmě lépe posoudit sám).

Abych tu použil své oblíbené přirovnání s řidičským průkazem - bez řidičského průkazu nemohu řídit sanitku, když ho tedy mám, mám potenciál sloužit společnosti. Ale přesto nejsem při získávání ŘP podporován státem, protože stát vcelku rozumně předpokládá, že ne každý budoucí řidič bude řidičem sanitky, že spousta řidičů má ŘP pouze pro své vlastní účely, a odměňuje pak pouze ty řidiče, kteří své Béčko využijí k veřejně prospěšné věci (myslím, že analogie se studenty a pracovníky výzkumu, přinášejícími poznání, je dostatečně zřejmá). Drobný rozdíl tu sice je, již student může přispět k poznání, ale na takového člověka může snadno být zároveň nahlíženo jako na studenta (studuje, získává tím prospěch, platí školné) i na "výzkumníka" (přináší poznání, měl by být odměněn - stipendium, zaměstnání univerzitou...).
GAARQ --- 9:44:33 24.6.2010
SUMAC: nemám nejmenších pochyb o tom, že máš pravdu. můj pohled je výrazem optima (doufám) a ne popisem stávajícího stavu. studium dnes skutečně je zaměřené na zvyšování kvalifikace, nikoliv na vzdělání. a kdyby aspoň! titul má být odrazem oné kvalifikace, ale začasté bývá tím jediným, co si absolvent odnese. chyba je na obou stranách a jak jsem řekl, je to nastavenými pravidly. také chápu, že ani jedna strana nemá zájem je měnit, protože jim to zatím vyhovuje. jen se trošku zlomyslně těším, až i uklízečka bude potřebovat bakalářský titul. dnes tak často politiky protěžovaný pseudoekonomický pohled na fungování společnosti, jehož důsledkem je neustálý tlak na prvoplánovou "ekonomickou efektivitu", už začíná ukazovat své mouchy.

a zpět k českému školnému. děsí mě situace, že školné bude sloužit jen k nákupu titulu z výše zmíněných důvodů. zajímalo by mě, jak to, že nikomu nevadí, že absolventi jsou většinou k ničemu. nabízí se kacířská otázka: pozná profesně nekompetentní šéf, že jeho podřízený je profesně nekompetentní?

a ilustrativní příhoda z brněnské fakulty informatiky: stěžoval si šéf jedné velké v brně sídlící IT firmy, že brněnští absolventi FI jsou nepoužitelní, a že je třeba do každého investovat až 2.000.000 Kč, aby byl použitelný. načež mu děkan řekl: kdybychom je mely předem, nebude to potřeba. za celé 5-leté studium stát dá cca 500.000 Kč na jednoho studenta.

ať se v šanghaji daří ;)
DUNAR_ --- 9:29:31 24.6.2010
SUMAC: v hum-vedach ti nikdo tolik penez neda. :( navic s ohledem na kvalitu ceskyho skolstvi z valne vetsiny neplati, ze studium znamena vetsi plat, takze vlastne studujes bud v omylu, kdyz veris tomu predchozimu, nebo proto, ze studium je prijemna cast zivota.
SUMAC --- 9:13:36 24.6.2010
GAARQ: zajimavy nazor a v prostredi vyvinute spolecnosti asi i spravny, ale podle me je to ponekud idealizovana predstava (v globalnim meritku). zavedeni skolneho neni postavene na zvidavosti a jejim uspokojovani a sdileni napric spolecnosti i temi, kdo na ni nemaji zajem nebo postradaji talent ci cilevedomost... pusobim uz pres rok v Shanghai na universite, dalo by se cekat, ze v zemi, kde vladne komunismus (i kdyz s trzni ekonomikou) to tak asi bude fungovat, ale je to uplne naopak. hnaci sila studentu tu v zadnem pripade neni zvidavost a touha po vedomostech, ale obycejna investice do vlastni budoucnosti s vidinou zlepseni prijmu, vyssiho postaveni, ziskani vetsi svobody ve spolecnosti nebo moznosti odejet pracovat/studovat do USA, EU. obecne se zde zvyseni urovne spolesnoti po absolvovani VS bere jako vedlejsi produkt individualne hnanych jedincu. proto tady nikdo o spravnosti placeni vysokych prijimacich poplatku nepochybuje.

napr. ja jako postdoc bych musel zaplatit cca 160 tis kc na dvouletou staz (ale sef mi to uhradil z projektu, pac ustav je bohaty.. ale obecne to tak neni, zvlast v humanitnich oborech)