Tento web používá soubory cookie. Dalším používáním webu s tímto souhlasíte.
jméno
heslo
přihlásit
zaregistrujte se
zapomněli jste heslo?
Lokální alternativní, etické a demokratické ekonomiky
VSOUKOLOHLOR
Lokální alternativní, etické a demokratické ekonomiky Diskusní platforma k TES - thinktank.cz a) otevírat a rozšiřovat odbornou i veřejnou diskusi a kritiku převládajících premis neoklasické ekonomie a neoliberalismu, jakožto dominantního paradigmatu formujícího politiky (ve smyslu anglického pojmu "policy") nejen v České republice b) přispět k formování a rozvoji kritického myšlení v české společnosti c) analyzovat důsledky a možná rizika současných politik pro sféru sociální a ekologickou a pro koncepci demokratického a právního státu d) podporovat vznik, rozvoj a fungování lokálních, etických, demokratických ekonomických alternativ fungujících v praxi e) napomáhat osobnostnímu rozvoji, zvyšovat počet, odbornost a sociální status odborníků i veřejnosti, kteří v teorii nebo praxi prosazují ekonomické a společenské postupy směřující k prohloubení demokratických procesů, právního státu a trvalé udržitelnosti f) podporovat a rozvíjet ekonomické nástroje vytvářející rovnováhu mezi lidskou činností a životním prostředím
Máte k tomu co říct? Vložte se do diskuze.
HELLAISER --- 10:20:46 21.3.2014
Zdravím, zveme na před-sběr Zdrojovny:
bude to taková sběrná akce, kde budeme sbírat materiál na workshopy, poklábosíme, popijeme:
http://zdrojovna.tumblr.com/post/80170638012/sberna-akce-zdrojovny-v-nedeli-13-4

Pokud byste chtěli Zdrojovně pomoct, vyplňte prosím náš dotazník:
Zdrojovna - dotazník pro potenciální návštěvníky | Dotazníky zdarma | Survio.com
http://www.survio.com/survey/d/P0U4B2E0X8W5I5P5V
JAGA --- 8:49:11 20.3.2014
Milí přátelé,
srdečně vás zveme k účasti na rozšířeném úvodním kurzu permakultury "Aplikace permakultury na vlastní život", který se koná o víkendu 5. - 6. dubna v jurtě dětského klubu Šárynka na pozemku Ekodomova v Praze 6 (www.ekodomov.cz), to jest tady:
EKODOMOV: Jak se k nám dostanete
http://www.ekodomov.cz/detsky-klub-sarynka/jak-se-k-nam-dostanete/
Lektoři: Eva Hauserová (permakultura obecně), Jan Froněk (vše, co se týká lidí a vztahů)

Vyzkoušejte si, jak použít principy a postupy permakulturního designu na svém pozemku, domě, v zahradě, v místní komunitě, v zaměstnání a vůbec všude.

Po absolvování tohoto kurzu budete moci pokračovat mezinárodně uznávaným Úplným kurzem permakulturního designu (PDC, předepsaná délka nejméně 72 h), který vám otevře dveře do mezinárodní permakulturní komunity.

Kurz je vhodný pro úplné začátečníky, kteří se chtějí s permakulturou seznámit, i pro pokročilé permakulturníky, kteří si chtějí osvěžit své znalosti, vyměnit zkušenosti a získat nové náměty a podněty do vlastního života.

Program kurzu:

Sobota

10 - 14 h

Základy permakultury, obsah tohoto pojmu a jeho komplexnost v původním pojetí tvůrců permakultury Billa Mollisona a Davida Holmgrena, s přihlédnutím k vývoji až do současnosti – permakultura v dnešním světě a v našem životě.

Permakulturní etika, postoje, principy permakulturního designu.

14 - 18 h

Permakulturní „zóna 00 – my sami“:

Vyzkoušejte si aplikaci permakulturních postojů a principů na vlastní život, organizaci svého času, své životní priority, rozhodování… a také na fungování své komunity.

Neděle

10 - 14 h

Ochutnávka designérské práce na vlastních pozemcích (s pomocí přinesených plánků a diskuse) nebo s pozemkem Ekodomova u jurty Šárynky.

Nižší počet účastníků nám umožní individuální práci s designem a sdílení všech námětů a nápadů, se kterými přijdete.

Cena kurzu 1500 Kč, po domluvě je možné část uhradit v podobě sazenic nebo práce.

Počet kurzistů je omezen na 12, proto se přihlašte včas! Uzávěrka přihlášek 30. 3.

Přihlášky a bližší informace na redakce@permakulturacs.cz


JAGA --- 8:22:00 8.2.2014
Akademie permakultury startuje
Srdečně vás zveme na první akce naší nové Akademie permakultury, společenství permakulturních lektorů, jehož cílem je šíření permakultury na dobré úrovni, v souladu se světovými standardy a v duchu principů permakulturní etiky: péče o Zemi, péče o lidi a sdílení přebytků.
16. února, Brno, 9 - 12 h na Lipce - v rámci valného shromáždění Permakultury (CS) budeme věnovat nedělní dopoledne slavnostnímu zahájení Akademie permakultury, dolaďování jejích funkcí a diskusi o jejím novém webu www.akademiepermakultury.cz. Podrobný program valné hromady a přihlášky na: predseda@permakulturacs.cz
22. února, Praha - jednodenní úvodní kurz permakultury
15. března, Ostrava - jednodenní úvodní kurz permakultury
12. dubna, Jihlava - jednodenní úvodní kurz permakultury
Podrobné informace o těchto kurzech najdete zde: http://www.permakulturacs.cz/index.php?option=com_community&view=events&Itemid=157
Po absolvování některého z těchto kurzů můžete pokračovat ve studiu světově uznávaného Úplného kurzu permakulturního designu (PDC).
Těšíme se na vás!

HHANULKA --- 8:15:38 2.1.2014
Nadace Partnerství - Akreditovaný kurz: zapojení veřejnosti (územní, strategické plánování a regionální rozvoj)
http://www.nadacepartnerstvi.cz/...tor-a-doprava/Akreditovany-kurz-zapojeni-verejnosti-%28uzemni,-st
HHANULKA --- 13:48:02 30.12.2013
Praha 8 bude mít od jara vlastní potravinový klub založený na principu komunitou podporovaného zemědělství (KPZ) - podíl úrodě na lokálního a ekologicky pěstovaného ovoce a zeleniny si budou členové společně předplácet u místních zemědělců. Zajistí si tak přísun kvalitních potravin za dobré ceny pro obě strany a navíc jistotu jejich dodávek po celou sezonu. V příštím roce jsou v plánu odběry jednou za 14 dní z Biofarmy Žatec, která se chystá pěstovat až 60 druhů ovoce a zeleniny. Členové klubu si budou moci se zemědělci domluvit složení podílu i jeho cenu.
Klub bude fungovat při Komunitní zahradě Kuchyňka, odběratel však nemusí být jejím členem.

https://sites.google.com/site/komzakuch/kpz
VSOUKOLOHLOR --- 15:27:00 7.10.2013
Zbyněk Fiala: Hladové zdi nestačí | VIP blogy známých osobností Vaše Věc
http://www.vasevec.cz/ekonomika/zbynek-fiala-hladove-zdi-nestaci
JAGA --- 11:16:46 29.9.2013
https://www.facebook.com/events/164310947099222/
Akademie soběstačnosti - Jak sdílet a darovat
NAKASHI --- 15:17:14 28.9.2013
Daně v rukou občanů - Deník Referendum
http://denikreferendum.cz/clanek/16491-dane-v-rukou-obcanu
JAGA --- 8:34:04 4.9.2013
S radostí oznamujeme, že jsme ve spolupráci s sdružením Veronica umístili na Ekomapu prvních devět ukázkových permakulturních projektů, které hodnititelé z naší organizace vytipovali a osobně navštívili a prověřili. Z pestré škály si můžete vybrat projekt, který vás inspiruje nejvíc, a po osobní dohodě ho navštívit! Přehled projektů je tady:
Česká republika
http://www.permakulturacs.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=162&Itemid=179
JAGA --- 11:01:40 27.8.2013
Petr Vacek je spontánní permakulturník
http://www.permakulturacs.cz/...etr-vacek-je-spontanni-permakulturnik&catid=38:spolecnost&Itemid=125
Herec Petr Vacek má doma například TEG - domácí termoelektrický generátor...