Tento web používá soubory cookie. Dalším používáním webu s tímto souhlasíte.
jméno
heslo
přihlásit
zaregistrujte se
zapomněli jste heslo?
Lokální alternativní, etické a demokratické ekonomiky
VSOUKOLOHLOR
Lokální alternativní, etické a demokratické ekonomiky Diskusní platforma k TES - thinktank.cz a) otevírat a rozšiřovat odbornou i veřejnou diskusi a kritiku převládajících premis neoklasické ekonomie a neoliberalismu, jakožto dominantního paradigmatu formujícího politiky (ve smyslu anglického pojmu "policy") nejen v České republice b) přispět k formování a rozvoji kritického myšlení v české společnosti c) analyzovat důsledky a možná rizika současných politik pro sféru sociální a ekologickou a pro koncepci demokratického a právního státu d) podporovat vznik, rozvoj a fungování lokálních, etických, demokratických ekonomických alternativ fungujících v praxi e) napomáhat osobnostnímu rozvoji, zvyšovat počet, odbornost a sociální status odborníků i veřejnosti, kteří v teorii nebo praxi prosazují ekonomické a společenské postupy směřující k prohloubení demokratických procesů, právního státu a trvalé udržitelnosti f) podporovat a rozvíjet ekonomické nástroje vytvářející rovnováhu mezi lidskou činností a životním prostředím
Máte k tomu co říct? Vložte se do diskuze.
VSOUKOLOHLOR --- 14:15:37 20.3.2012
GND: Nebolo. Díky.
VSOUKOLOHLOR --- 14:15:26 20.3.2012
Economic theology: Angels dancing on the head of a pin | Energy Bulletin
http://energybulletin.net/stories/2012-03-19/economic-theology-angels-dancing-head-pin
GND --- 15:11:12 18.3.2012
bolo ?

"Part alternative currency, part barter system, part open-air market, the Volos network has grown exponentially in the past year, from 50 to 400 members. It is one of several such groups cropping up around the country, as Greeks squeezed by large wage cuts, tax increases and growing fears about whether they will continue to use the euro have looked for creative ways to cope with a radically changing economic landscape."

http://www.nytimes.com/2011/10/02/world/europe/in-greece-barter-networks-surge.html?_r=1

pripadne novsi:

Greece develops cashless, Euro-free currency in tight economy | The Raw Story
http://www.rawstory.com/rs/2012/03/16/greece-develops-euro-free-currency-in-tight-economy/
VSOUKOLOHLOR --- 17:38:09 6.3.2012
Low Carbon Facts | A toolkit of economic arguments
http://lowcarbonfacts.eu/
VSOUKOLOHLOR --- 22:32:12 26.2.2012
Růst či nerůst? | johanisova.blog.ihned.cz -
http://johanisova.blog.ihned.cz/c1-54853450-rust-ci-nerust
AMBIENTIUM --- 16:46:20 24.2.2012
VSOUKOLOHLOR: Chjo, "Centrálně nařízený růst či nerůst" se tam objevuje často a možná poukazuje na neschopnost těch autorů přistoupit k věci bez předsudků a přečíst si, co je ve článku N.J. OPRAVDU napsáno. Snad jen reakce Jiřího Čáslavky mi přijde adekvátní.

Vzhledem k okolnostem se mi zdá, že "nerůst" si bude muset z podstaty věci interpretovat každý jeden z nás sám za sebe, a přizpůsobit tomu dobrovolně svůj život. Tedy, že nelze nijak zásadně makroekonomicky zapůsobit, aby to nemohl někdo zpochybňovat jako omezování svobody a centrální plánování. Přesvědčit kritickou masu lidí o tom, co to je nerůst a co to znamená pro život jednotlivce (pro mě snižování potřeb), ze zdá být bez nějakého fatálního ekonomického kolapsu, který každého pořádně praští mezi oči, téměř nemožné. Snad se mýlím...(?)
VSOUKOLOHLOR --- 10:00:49 24.2.2012
Debata pokračuje. Zvláštní, jak někteří ekonomové neumí číst, a podle toho vypadá i jejich argumentace.

Je nezbytné stále růst? | dialog.ihned.cz - Macháček
http://dialog.ihned.cz/machacek/c1-54829910-je-nezbytne-stale-rust
JAGA --- 13:46:53 20.2.2012
To Naďa napsala krásně! Macháček je zřejmě tržní komsomolec a pevně věří, že volný trh je jakýsi všelék - panacea. Eva Fraňková - ano, musíme akceptovat ten nerůst, i když asi jde o "vzdání se růstu", "ústup od růstu" a hledání něčeho jiného.
Zajímalo by mě, zda se ty nůžky mezi bohatými a chudými musí rozevírat ZÁKONITĚ - přijde mi, že sami bohatí by měli mít zájem na tom, aby chudí nebyli zas tak moc chudí a aby mohli kupovat jejich produkty...
VSOUKOLOHLOR --- 0:36:45 20.2.2012
Nadina reakce na Macháčka.

Nevěřím na žebřík do nebe | johanisova.blog.ihned.cz -
http://johanisova.blog.ihned.cz/c1-54758680-neverim-na-zebrik-do-nebe
VSOUKOLOHLOR --- 14:43:33 17.2.2012
Takže tady odpověď Evy Fraňkové, velmi zajímavé.

"zrovna jsem o tom psala kousek do disertace, tak posílám dva odstavce k výkladu degrowth v jiných jazycích a možnostem překladu do češtiny. ještě jednou jsme to včera probíraly s Naďou Johanisovou a shodly jsme se, že optimální varianta je "udržitelný nerůst", případně v dalším textu zkráceno pouze na "nerůst". předtím jsme obě používaly i "ekonomický nerůst", ale z absolvovaných debat je zřejmé, že je dobré zdůraznit rozdíl mezi recesí/krizí (tj. nerůstem HDP v rámci současného ekonomického systému), a nerůstem jak o něm mluví nerůstové hnutí (tj. onen udržitelný, myšleno environmentálně udržitelný a sociálně spravedlivý) nerůst, který zahrnu je systémové změny, jejichž cílem je právě (ještě větší) krizi pokud možno předejít. V tomhle smyslu nám přijde "udržitelný nerůst" lepší než "ekonomický nerůst"

Jak uvádí Latouche (2010: 519-520), francouzský pojem décroissance neznamená pouze snižování růstu, ale také jisté jeho opuštění, distancování se od něj. Oba sémantické významy (vlastní materiální snižování ekonomické produkce, i více abstraktní/morální distancování se od růstu či závislosti na něm) fungují obdobně ve všech latinských jazycích: decriscita (italsky), decrecimiento (španělsky) či decreixement (katalánsky). Naopak překlady do germánských jazyků činí problémy, a obdobn ě v angličtině pojem degrowth nevyjadřuje přesně onu kombinaci snižování a zároveň odklonu. Formálně významově přesnější by tedy podle Latouche, jak ostatně navrhuje i van den Bergh (2011), byl pojem a-growth, analogický např. a-teismu, tedy ne odpor, ale prostě opuštění, konec zájmu o dané téma. Latouche ale s tímto není jazykově spokojen, a ze všech nedokonalých anglických variant (decrease, decline, shrinking či třeba diminishing) stále upřednostňuje degrowth. Jako zajímavost pak uvádí návrh svého japonského překladatele použít hudební termín decrescendo. Kallis k tomuto tématu uvádí, že ono Latoucheovo „a“ (analogické ateismus) nevyjadřuje nezájem – tomu by jazykově odpovídal agnosticismus. Latouche podle něj naopak prosazuje aktivní proces osvobození našich myslí („decolonisation of the imaginary“) od myšlenek, představ a institucí založených na logice růstu, produktivismu a akumulace pro ně samé. V tomto smyslu podle něj anglické „de“ reprezentuje vhodně onen aktivní rys osvobozujícího procesu: musíme se zbavit imperativu růstu, v rámci našich institucí i našich mysl&iac ute;. (Kallis 2011: 877)

V češtině je překlad také problematický. Slovo nerůst má totiž nejen výše zmiňované nedostatky, ale navíc neznamená nutně snižování (jako v případě degrowth a všech z latiny odvozených variant), ale může znamenat i ustálený stav či stagnaci, tedy cokoli kromě vlastního růstu. Svým způsobem to může být bráno jako výhoda (viz debata mezi degrowth a Dalyho steady-state), vzniká zde nicméně nepřesnost, kterou je třeba brát na zřetel. Jiné jazykové varianty (např. pokles, snižování, úbytek či v druhém významu např. odklon) pak myslím nevyjadřují odpovídající konotace. Profesorkou Librovou navržený odrůst je sice významově přesnější, působí ale spíše humorně a neumožňuje intuitivní (byť často zjednodušené) pochopení. Např. Naďa Johanisová (SG, Kulturní noviny) používá slovní spojení ekonomický nerůst, které zdůrazňuje primárně ekonomické významové a argumentační souvislosti. Zde citované zdroje ale často používají krom samotného degrowth spíše spojení sustainable degrowth, ted y udržitelný nerůst. V rámci odlišení komplexní ideje a argumentace nerůstového hnutí od "prosté" ekonomické recese (tedy nerůstu ve formě poklesu HDP) se tedy jeví jako nejvhodnější spojení udržitelný nerůst. Nezapomeňme ale každopádně, že vždy, když v češtině napíšeme v tomto kontextu nerůst, znamená to ve významu původního jazyka publikace pokles či úbytek."