Tento web používá soubory cookie. Dalším používáním webu s tímto souhlasíte.
jméno
heslo
přihlásit
zaregistrujte se
zapomněli jste heslo?
RELATED - spříznění na cestě
NATASHA
Máte k tomu co říct? Vložte se do diskuze.
KUATO --- 0:03:17 5.4.2015
moře
--------------
jako hlubina bezedného moře
jeví se prostory našeho nitra.
sluneční svit se natisíckrát láme na pulzující hladině,
kterou pozorujeme shora
v její nekonečné proměnlivosti vln a vlnek,
drti kapek vzpínajících se
proti tyranii vlastní masy,
zvedající se a klesající
s nádechem a výdechem
něžné i děsivé
obrovitánské azurově modré bestie.

po věky neklidná hladina
slouží jako magické zrcadlo
tvářím slunce, smutné luny i bezpočetným hvězdokupám v nadhlavníku
tvořícím svojí září vesmírnou klenbu
požehnaného těla bohyně Nút.

jen mělce noří se pronikavé paprsky,
tryskající z pádícího Apollonova vozu,
pod kůži vzdychající Pramáti nymf.
její hutnost a neprostupnost tomuto druhu záření
je patrná už záhy,
vnější světlo se vytrácí a s ním i barvy okem poznatelné.

jako chumel oživlých štíhlých ba červích těl
míjí se a proplétají barevné proudy v hlubině lidské duše.
temné a přesto tajuplně barvité
plně samy sebou definované ve své takovosti
zářící nepochopitelným vlastním vnitřním světlem.
svojí bohatostí a pestrostí překonají snad
i paletu barev z níž bere i samotná Sofie, Příroda,
tato nejnadanější umělkyně všech dob.

zde ve středobodu lidského srdce
pohleď na ně!
naděje i zklamání
láska i temná zášť
radost a touha i otupělá únava a rezignace..
tisíce takovýchto ryb
kroužících ve vířivém tanci
jež se člověku zdá přežít i bohy.

ach, tlející prkna obrostlá na mořském dně chaluhou a korálem,
korodující drahocenná ocel z ruk pradávných kovářských mistrů,
rozpadlý brokát z nejlepších krejčovských dílen,
zlaté mince poztrácené mezi kameny,
holé kosti a zuby vyceněné v děsivém šklebu,
drobný ráček v prázdném očním důlku.
nemůžeme lépe vyjádřit neúctu,
kterou chová tento poslední z posledních Poseidonovy říše
k přednímu členu královského dvora.

..prý v tanci, jež se člověku zdá přežít i bohy,
drobný ráček v prázdném očním důlku.
KUATO --- 17:19:08 16.3.2015
příliš dlouhé, tak dávám jen odkaz..

[ KUATO @ zahrada ]
AIM_FREEMAN --- 2:19:54 16.3.2015
jsem si tak nedávno u malé své marnosti,
ke které se často vracím povzdych:
ach, sám sobě radit a něco jiného pak dělat,
je jako nosit sovy na nyx.

NATASHA:
na petříně jsem byl,
odraz mých přátel ve zřítelnicích se různě skvěl,
tma
a na mandloň jsem zapomněl.
NATASHA --- 21:01:33 12.3.2015
[http://mageo.cz/home/NATASHA/mandelbaum.JPG]

Na Petříně kvetou mandloně, víte?
KUATO --- 22:34:15 11.3.2015
plavba
---------
jako zralé obilí
tvé plavé vlasy
svíjí se na polštáři
jak klubko hadů
tančících za zpěvů Orfea.

tvá niterná křehkost
láme okovy kolem mého srdce
a posílá mě v nepatrné loďce
na široširé moře.

ležím na zádech
zcela oslněn sluncem
a masa slané vody mě pravidelným zvedáním a klesáním
navrací do lůna mé matky.

celým tělem vnímám šumění mořské pěny,
tříští se o neviděné skalisko,
vpíjí do kamenitého pobřeží,
šeptá a zpívá nezkrotně, dojemně.

ach růžová pěno se slanou příchutí,
zvedáš se, oživuješ,
nabíráš formu z nejkrásnějších,
překrásná Afrodito,
z mořské pěny zrozená..
KUATO --- 20:22:04 19.2.2015
hlubina
----------
pojď můj milý,
čas navštívit Tvou temnou Paní.
zde, vstup mi do Oka
brána do mého království.

svalnaté ruce, žilnatá stehna,
ostrý štěrk a borová kůra
vždy vlhká životodárná hlubina
kolébka kamenů a rud
říše tmy i vnitřního světla.

zři zemní krále!
temné nestvůry
vykulené bulvy, úhelné rysy,
kamenné obry, jež jsou v pravdě trpaslíky.
zde velikost nehraje roli
a čas je nepodstatnou veličinou.

drž se mě dobře, můj milý
sám nenašel bys cestu zpět
zde není nahoře a dole
doprava a doleva
jen věčnost zakleta v soukolí mlýnských kol
drtících masiv na prach,
aby ten mohl slehnout
a vlastní vahou vytvořit znovu masiv.
zde spřádáme nitě a osnovu na šat
jež obléknou Boží Poslové, Ideje, lehkonohé pápěří
za milion let!

zři životodárnou Temnotu
takřka nehybnou Plnost
přivádějící k zbláznění
životodárnou Temnotu
takřka nehybnou Prázdnotu
na opačném konci spektra.

nahlédni dobře tu tíhu světa
krajní suchost a tlak.
studuj stabilitu masivu
tak křehkou v tomto extrémním stavu,
že ji narušíš pouhou rozhodnou myšlenkou!

a nakonec - vlhkost a žár!
studuj míru vlhkosti a žáru!
v nich leží sama podstata proměn.
Přemýšlej, hledej nestvůry smíšených kvalit,
nestvůry děsivější nežli zde jiné.

a dnes můj milý dosti už studia,
běž spát, jsi stále chorý a sláb.
NATASHA --- 13:30:45 17.2.2015
SNOP: Šla jsem se podívat. Zatím dobré.
SNOP --- 10:37:04 17.2.2015
Sraz tridy
po dvaceti letech.
Chlupy v uších
zakryvaji pleš.
NATASHA --- 8:58:33 17.2.2015
My jsme tu taky dobrý sraz třídy.


:----)
EVA_ --- 8:38:28 17.2.2015
Ostrá...
Na prahu spánku
Jak vítr do zraleho obilí
Dychas na zjezena záda
A v usich zni hrana.
Ty uz se neptáš
Po lásce a po smyslu.
Kosis...