Tento web používá soubory cookie. Dalším používáním webu s tímto souhlasíte.
jméno
heslo
přihlásit
zaregistrujte se
zapomněli jste heslo?
Rastafari, I-tal, respect, peace,love and unity
MR3SKA
[http://onelove.cz/image/clanky/selassie-modry_orel.jpg]

1. Synům Chóre, žalm a píseň. Základ svůj na horách svatých.
2. Milujeť Hospodin, totiž brány Sionské, nade všecky příbytky Jákobovy.
3. Přeslavnéť jsou to věci, kteréž se o tobě hlásají, ó město Boží. Sélah.
4. Připomínati budu Egypt a Babylon před svými známými, ano i Filistinské a Tyrské i Mouřeníny, že se tu každý z nich narodil.
5. An i o Sionu praveno bude: Ten i onen jest rodem z něho, sám pak Nejvyšší utvrdí jej.
6. Sečteť Hospodin při popisu národy, a dí, že tento se tu narodil. Sélah.
7. Tou příčinou zpívají s plésáním o tobě všecky moci života mého.
(Bible kralická)

Prosím volně přidávejte veškeré relevantní a zajímavé odkazy na nástěnku
Máte k tomu co říct? Vložte se do diskuze.
MR3SKA --- 1:17:23 24.6.2013
Dlouho jsem neměl chuť nic psát a dnes jsem konečně něco dokončil...


Bunny Striker Lee je příšera

Proč zrovna příšera? V podstatě proto, že jednou z notoricky známých skladeb z Bunnyho dílny je "I am the
Gorgon" od Cornella Campbella. A právě název skladby v překladu znamená "jsem příšera/šereda/strašidlo".
Navíc se podle výše uvedené skladby bude jmenovat i dokument o Bunnym, který by měl vyjít v průběhu
letošního podzimu a jehož autorem je Dennis Alcapone, který s Bunnym již také nějakou dobu spolupracuje.

Bunny Striker Lee je příšera
http://onelove.cz/view.php?cisloclanku=2013060001
NEBIQUE --- 17:22:40 29.5.2013
Uwimana - Empress Menen
Uwimana - Empress Menen / Menen Dub - YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=zWv2VUzLv8s
MR3SKA --- 0:09:06 17.5.2013
Empress Menen Asfaw - žena v pozadí

Empress Menen Asfaw, manželka Ras Tafari Makonena, později korunovaného na císaře Haile Selassieho
byla patronkou několika v mnoha ohledech velice pokrokových institucí zaměřených na ženy v Etiopii, včetně
školy pro dívky v hlavním městě země. Dalšími společnostmi byly například Ethiopian Red Cross Society
a Ethiopian Women's Welfare Association.

Empress Menen Asfaw - žena v pozadí
http://www.onelove.cz/view.php?cisloclanku=2013050002
MR3SKA --- 0:05:56 4.5.2013
Empress Menen Asfaw k mezinárodní asociaci žen

Jsem potěšena, že mohu přednést svou řeč ženám ze všech koutů světa. Když Itálie napadla naši zem a náš
lid, World Women Association (dále jen WWA) nás podporovala a snažila se bojovat za mír a svobodu. Ráda
bych tímto vyjádřila hluboký obdiv této asociaci.

Empress Menen Asfaw k mezinárodní asociaci žen
http://www.onelove.cz/view.php?cisloclanku=2013050001
MR3SKA --- 22:05:23 28.4.2013
Haile Selassie - Tři principy

... v oblasti zahraničních vztahů jsme se vždy řídili třemi základními principy. Prvním z nich je naše přesvědčení,
že tam kde není nedostatek dobré vůle ať jedné či druhé strany, lze všechny mezinárodní spory vyřešit jednáním,
tedy mírovou cestou nikoliv za použití násilí. Tento princip se stal zásadním například v průběhu Suezské krize, kdy
jsem své služby prostředníka nabídl ve sporu Súdánské Republiky se Spojenou Arabskou Republikou.

Haile Selassie - Tři principy
http://onelove.cz/view.php?cisloclanku=2013040004
MR3SKA --- 22:54:45 10.4.2013
Haile Selassie o toleranci

Je mi velkou ctí, že Vám mohu na tomto opravdu významném shromáždění předat pozdravy etiopského lidu.
Lidé Etiopie spolu s lidmi Trinidadu a Tobaga spojili své síly v dlouhodobé snaze vytvořit pro sebe a své
potomky lepší život. Mnohdy čelíme stejným problémům. Naděje i touhy, které naši lidé sdílejí vycházejí z
povahy a víry člověka. A nejspíše i proto existují mezi našimi národy silné a dlouhodobé přátelské svazky.

Haile Selassie o toleranci
http://www.onelove.cz/view.php?cisloclanku=2013040003
MR3SKA --- 17:12:24 4.4.2013
Konopí a náboženství

Proč je v rastafariánství patrný tak silný vliv hinduismu oproti například africkým nebo čínským prvkům? Je
to proto, že po zrušení otroctví v Británii a jejích koloniích na Jamajku připlulo na britských lodích mnoho přistěhovalců z Indie. Většinou šlo o dělníky, kteří začali pracovat na cukrových plantážích. A nepřivezli si
s sebou jen své náboženství, ale také rostlinu konopí (slova "ganja" a "chillum" pocházejí právě z hindštiny).

Konopí a náboženství
http://www.onelove.cz/view.php?cisloclanku=2013030002
MR3SKA --- 0:56:00 19.3.2013
Lalibelský kříž - ceněné dědictví

Evropští misionáři přinesli v době kolonialismu křesťanství do mnoha částí Afriky. To však nebyl případ Etiopie.
Etiopie, tehdejší Habeš byla po Arménii pravděpodobně druhou říší, jež přijala křesťanskou víru a to skrze
učení Svatého Frumentia z Tyru během 4.století. Existují důkazy o tom, že se křesťanství v zemi velice dařilo.

Lalibelský kříž - ceněné dědictví
http://www.onelove.cz/view.php?cisloclanku=2013040001
MR3SKA --- 0:18:18 5.3.2013
Haile Selassie po svém návratu do Etiopie

Dne 5.května 1941 se císař Haile Selassie navrátil do vlasti a v Addis Abebě se rozhodl promluvit k Etiopskému
lidu. Předkládáme Vám zde část jeho tehdejšího projevu, v němž se snažil přimět lid, sužovaný po pět let
válkou a okupací, aby před sebou viděl zářnou budoucnost. Dále jsou již slova samotného císaře...

Haile Selassie po svém návratu do Etiopie
http://www.onelove.cz/view.php?cisloclanku=2013020003
MR3SKA --- 0:14:29 25.2.2013
To nejlepší z roots reggae 2012

Aby mi zas někdo nevyčítal, že píši jen o albech rootsových či roots velmi blízkých, předem upozorňuji, že
tomu tak je. Je to jednoduché, mám rád roots, mám k němu na rozdíl od většiny dancehallu vztah, proto
o něm píši. K dancehallu, dubstepu a podobným vztah nemám, z toho důvodu o tom nemohu psát.

To nejlepší z roots reggae 2012
http://www.onelove.cz/view.php?cisloclanku=2013030001