Tento web používá soubory cookie. Dalším používáním webu s tímto souhlasíte.
jméno
heslo
přihlásit
zaregistrujte se
zapomněli jste heslo?
Rastafari, I-tal, respect, peace,love and unity
MR3SKA
[http://onelove.cz/image/clanky/selassie-modry_orel.jpg]

1. Synům Chóre, žalm a píseň. Základ svůj na horách svatých.
2. Milujeť Hospodin, totiž brány Sionské, nade všecky příbytky Jákobovy.
3. Přeslavnéť jsou to věci, kteréž se o tobě hlásají, ó město Boží. Sélah.
4. Připomínati budu Egypt a Babylon před svými známými, ano i Filistinské a Tyrské i Mouřeníny, že se tu každý z nich narodil.
5. An i o Sionu praveno bude: Ten i onen jest rodem z něho, sám pak Nejvyšší utvrdí jej.
6. Sečteť Hospodin při popisu národy, a dí, že tento se tu narodil. Sélah.
7. Tou příčinou zpívají s plésáním o tobě všecky moci života mého.
(Bible kralická)

Prosím volně přidávejte veškeré relevantní a zajímavé odkazy na nástěnku
Máte k tomu co říct? Vložte se do diskuze.
MR3SKA --- 15:01:33 30.6.2012
Nanny z Accompongu:

Nanny byla na počátku 18. století jedním z Maroonských vůdců, podobně jako Cudjoe
či Quaco. Patřila, stejně jako oba jmenovaní vůdci, ke kmeni Ashanti. Byla známou pro
své výborné vůdčí a vojenské schopnosti, ale i pro své odhodlání a to jak mezi
Maroony tak na mezi britskými osadníky a vojáky. Pro Maroony se stala symbolem
jednoty a síly, snažila se totiž sjednotit Maroony a jejich postup v boji s Brity.

Nanny z Accompongu
http://www.onelove.cz/view.php?cisloclanku=2012060005
MR3SKA --- 0:20:01 20.6.2012
Haile Selassie ke svým vojákům

Být vybrán jako kandidát na povýšení je obrovské privilegium. Ačkoliv je zřejmé, že
válka s sebou nese smrt, vede tato smrt k zachování života ostatních; aby přežila
generace a národ či lid tak mohly zesílit. Toto vše pramení z historie.

Haile Selassie ke svým vojákům
http://www.onelove.cz/view.php?cisloclanku=2012060004
MR3SKA --- 8:04:34 16.6.2012
Jamajská Alpha Boys School - rodiště muzikantů

Škola Alpha Cottage school (známá nyní jako Alpha Boy's school) byla založena roku
1880 jako škola pro problémové chlapce. Zakladatelkou byla Justina Ripall, narozená
v Kingstonu portugalskému otci a francouzské matce 18.července 1952 jako nejmladší
z pěti dětí. Jessie, jak jí říkali, byla zbožnou ženou a aktivní členkou Ladies of Charity.

Jamajská Alpha Boy's school - rodiště muzikantů
http://www.onelove.cz/view.php?cisloclanku=2012060002
MR3SKA --- 0:19:43 9.6.2012
Etana nemá v plánu zpomalit

Je to již něco přes pět let, co vstoupila na Jamajskou hudební scénu. A nyní, s několika
alby "na kontě" je její jméno známé po celém světě. A nejen jméno, ale i hlas a její
poselství.

Etana nemá v plánu zpomalit
http://www.onelove.cz/view.php?cisloclanku=2012060003
MR3SKA --- 23:52:42 3.6.2012
Malý velký Half Pint

Half Pint, vlastním jménem Lindon Roberts, pochází z Rose Lane (Kingston), přímo
sousedící s Trenchtownem odkud vzešly hvězdy jako Bob Marley, Dennis brown,
Peter Tosh, Lee Scratch Perry, Toots Hibbert a mnohé další mezinárodní reggae
star.

Malý velký Half Pint
http://www.onelove.cz/view.php?cisloclanku=2012060001
MR3SKA --- 23:24:05 29.5.2012
Haile Selassie o náboženství

Těší mne zejména to, že práce této konference byla věnována čistě náboženským
a duchovním záležitostem a byla prostá jakýchkoliv politických úvah...

Haile Selassie o náboženství
http://www.onelove.cz/view.php?cisloclanku=2012050005
MR3SKA --- 0:54:47 19.5.2012
Haile Selassie ke skautskému hnutí

V roce 1934 začal v Etiopii svou činnost Boy Scout Movement. Hlavním jeho cílem bylo
podobně jako u jiných podobných světových organizací a hnutí předávat mladým
vědomosti, odvahu, cit, ale i morální hodnoty, coby dědictví našich předků. V podstatě
jde o trénink, který kromě vědomostí rozvíjí vědomosti, charakter, osobní disciplínu,
lásku k bližním a vůbec všemu stvoření zvířata nevyjímaje.

Haile Selassie ke skautskému hnutí
http://www.onelove.cz/view.php?cisloclanku=2012050003
MR3SKA --- 0:32:09 7.5.2012
Indiáni jim přezdívali Buffalo Soldiers

Afroameričané sloužili hrdinně v každém větším Americkém konfliktu. Více než 200.000
jich bojovalo během Občanské války. V roce 1866 vzniklo díky kongresem schválené
legislativě šest čistě černošských jednotek. Dva pluky kavalérie a čtyři pluky pěchoty.
Afroameričané, kteří se do jednotek přihlásili na pětiletou službu získali žold 13 dolarů
měsíčně, což bylo mnohem více než mohli získat coby civilisté. Jejich hlavním posláním
bylo zprvu chránit osadníky při "dobývání" západu.

Indiáni jim přezdívali Buffalo Soldiers
http://www.onelove.cz/view.php?cisloclanku=2012050001
MR3SKA --- 2:42:23 29.4.2012
Earl Chinna Smith žije hudbou

Chinna Smith se narodil 6. srpna 1955 a vyrůstal u rodinných přátel ve farnosti
Greenwich v Kingstonu. Od útlého věku se pohyboval v hudebním prostředí, jeho
otec i kmotr byli totiž oba majiteli sound systémů.

Earl Chinna Smith žije hudbou
http://www.onelove.cz/view.php?cisloclanku=2012040004
MR3SKA --- 0:21:43 20.4.2012
Chinna’s Yard – The Art of Making Music

"Po třiceti letech v hudebním průmyslu se pro Vás hudba stane natolik samozřejmá
jako dýchání", říká kytarista a producent Earl Chinna Smith. Chinna je známý
především díky své práci s legendární kapelou Soul Syndicate a slyšet jej můžete
na téměř padesáti procentech reggae alb, která získala cenu Grammy.

Chinna’s Yard – The Art of Making Music
http://www.onelove.cz/view.php?cisloclanku=2012040003