Tento web používá soubory cookie. Dalším používáním webu s tímto souhlasíte.
jméno
heslo
přihlásit
zaregistrujte se
zapomněli jste heslo?
Obrana občana
LALINA
OBRANA OBČANA - BRAŇTE SE, NIKDO TO ZA VÁS NEUDĚLÁ
"Lidé, ochotní vzdát se svých práv a svobod pro dočasný pocit bezpečí, nezasluhují ani jedno a o obojí přijdou".
Klub pro všemožné obranné aktivity lidí - občanů. Stát, obchodníci, soukromníci, firmy, lobby a další „mocní“ vymýšlejí věci, které nám někdy nevyhovují, často dokonce škodí.
Lidi cítí potřebu se bránit a snaží se mezi sebou organizovat odpor a obranu.
V tomto klubu by se obranné aktivity všeho druhu měly soustředit na jedno místo, aby zde člověk mohl jednak získat pro svoji aktivitu přívržence a nebo se dozvědět o tom, co kde se děje, eventuelně se do obrany zapojit.
**************
Na nástěnku házejte linky a info o obranných aktivitách
(vezměte v potaz, že příspěvky a aktivity nemusí nutně souhlasit se soukromým názorem majitelky klubu)
**************

HOAX FORUM - proti šíření nepravdivých a poplašných zpráv - aneb: NEŽ ZAČNETE PLAŠIT :-]]]
OCHRANA PŘÍRODY
[ NOZ - Nový občanský zákoník z. č. 89/2012 Sb. - teorie, praxe a diskuse k témuž ]
nejbližší pr(á)vní pomoc na nyxu: [ Právní poradna na NYXu - aneb právnická první pomoc ]
[ Obří ACTA" - Transatlantická obchodní a investiční dohoda (TTIP) ]
Občanská společnost
Píšeme zákonodárcům..NAŠI POLITICI
!!! Linky na nejrůznější aktivity najdete na nástěnce klubu !!!
PÍŠEME POSLANCŮM NA SERVER "NAPISTEJIM"
SERVER S PETICEMI
WIKILEAKS CZ
DEKLARACE SVOBODNÉHO KYBERPROSTORU

Máte k tomu co říct? Vložte se do diskuze.
LALINA --- 10:24:21 31.3.2010
TAMARIX: plánujeme tam s jiným klubem vycházku na velikonoční pondělí, tak pojď s náma a uvidíme to na vlastní oči
[ Praha magická mystická - procházky a srazy ]
TAMARIX --- 17:26:04 29.3.2010
???: Kurnik, už mám 100 sledovaných, se bude muset něco smazat.. :-)
??? --- 15:37:08 29.3.2010
LALINA: Díky :)
LALINA --- 15:02:40 29.3.2010
???: ani se mi nechce věřit, že tu doted nebyl:-) uz je tady v záhlaví a at se mu daří !
??? --- 14:42:36 29.3.2010
Založili mi obecný klub o ochraně přírody. Neměl by být duplicitní k tomuto, nicméně je spřízněný a občas se možná mírně prolínat bude.
[ Ochrana přírody ]
LALINA --- 14:34:06 29.3.2010
???: super!!
nene, žádný z komára velblouda...jaké si je vychováme, takové je budeme mít.... úředníci nesmějí získat pocit, že " je to každýmu fuk" a oni si mohou dělat, co jim prijde pohodlnější nebo lukrativnější....
??? --- 13:47:56 29.3.2010
Tak jsem to sepsal. Pravda, může to vypadat, jakože dělám z komára velblouda, ale já mám takové nepříjemné tušení, že to je jenom začátek. A je určitě lepší se ozvat teď než potom.

to
ombudsman@cistapraha.cz,
Josef.Pavlik@cityofprague.cz,
Marie.Blahova@cityofprague.cz,
ol@ph.cizp.cz,
op@ph.cizp.cz

date Mon, Mar 29, 2010 at 1:39 PM
subject Přírodní rezervace Vinořský park


Vážení ochránci přírody,

dovolte, abych si postěžoval a informoval Vás o dle mého názoru nepřijatelných akcích v přírodní rezervaci Vinořský park. Tato rezervace byla zřízena právním předpisem z roku 1982, který je Vám jistě dobře znám. Posuďte proto, je-li konání pražského magistrátu v souladu s touto přísnou ochranou.

Případ 1.: Údržba lesa, kácení náletových dřevin a pálení ohňů.

Minulý týden proběhlo na příkaz magistrátu kácení náletových dřevin (údajně pouze černého bezu) v jižní části lesa. Jde o pokračování několik let staré akce, kdy jen o malý kus dále došlo k vykácení veškerého porostu (tedy nejen bezu, ale i mladých stromků) za účelem vzniku tzv. původní louky, jež měla sloužit jako zásobárně čerstvé trávy pro ZOO (leč nikdy se tak nestalo a v současnosti je polovina louky zamořena dříve se zde nevyskytujícím jitrocelem, což skvěle dokumentuje kontraproduktivní snahy člověka o konzervaci přírody silou). Když pominu mou obavu, aby nedocházelo k dalším zásahům člověka do této krajiny - a to nejen vůči bezinkám, ale i vůči "cennějším" dřevinám, znepokojuje mě především způsob, jakým se pracovníci magistrátu s dřevěným odpadem vypořádali.

V právním předpisu je zcela explicitně a bez výjimky zakázáno rozdělávání ohňů. Přesto k rozdělání došlo, jak dokládá první obrázek v příloze, a to přímo uprostřed přísně chráněné rezervace, mezi stromy. Je pak už jenom mou spekulací, že vzhledem k vlhku museli pracovníci rozdělat oheň za pomoci chemických hořlavin, což mohlo přímo ohrozit citlivé obojživelníky v nedalekých vodních plochách.

Patrně ti samí zaměstnanci magistrátu následně rozřezali popadané stromy v nejjižnějším cípu obory. Věřím, že ne s úmyslem dřevo odvézt.

Případ 2.: Revitalizace rybníka U kamenného stolu

Od podzimu 2008 probíhá tzv. revitalizace rybníka U kamenného stolu. Respektuji právo vodohospodářů na vybagrování rybníka, i když nesouhlasím s provedením, protože došlo k narušení biotopu mnoha druhů obojživelníků, hmyzu i k likvidaci vodní plochy využívané mnoha ptáky od ledňáčka po volavky. Musím se ovšem ohradit vůči lajdáckosti celé akce, která měla být hotova v prosinci 2009 a místo toho je dokončení v nedohlednu, což dále celou oblast poznamenává. Celou revitalizaci provází drobné i velké problémy a kontroverze (začněmě od méně závažných):

1) Vykácení stromů na hrázi: nejenže nebyly odstraněny všechny stromy, u kterých hrozí pád, ale stromy pokácené nebyly nahrazený novými, čímž se výrazně narušil ráz krajiny. Jde prý o to, aby na rybník dopadalo více světla, takový argument je ovšem při kácení stromů absurdní. Takové rozhodování není a nemůže být v přírodní rezervaci v kompetenci člověka.

2) "Oprava" výpustě: ačkoliv mi bylo odpovědným pracovníkem magistrátu slíbeno, že oprava starobylé a historicky cenné výpustě proběhne citlivě, došlo k úplné likvidaci celého mostu a nyní probíhá stavba mostu nového, za použití úplně nových materiálů. Daná úprava nebyla v propozicích vůbec zmíněna.

3) Likvidace naučné stezky: pravá ruka zjevně neví, co dělá levá, a tak zatímco jedni pracovníci magistrátu vytyčovali naučnou stezku, druzí jim ji na dvou místech téměř zlikvidovali. K tomu vyvrátili ceduli s označením "Přírodní rezervace", možná kvůli nepříjemnému černému svědomí.

4) Těžká technika: nejenže doprostřed rezervace vjíždí těžká technika, pro její potřeby byla dokonce upravena příjezdová cesta v délce cca. 200 až 300 metrů. Cesta byla vysypána štěrkem a kamením a na jejích okrajích byla zcela vymýcena vegetace. Těžká technika také v některých místech vyjíždí mimo cestu a likviduje tak zbytky života. Z čistě sobeckého člověčího pohledu je kamením vysypaná cesta rovněž neprůjezdná pro cyklisty (cesta je totiž cyklistickou stezkou).

5) Vybagrování potoka: spolu s rybníkem byl vybagrován i jeho odtok. Zanedbání průzkumu ovšem znamenalo smrt pro desítky chráněných mlžů, kteří v potoku žili (viz druhá obrázková příloha). Přítomní pracovníci, stejně jako později příslušný odbor, byli na tuto skutečnost upozorněni, námitka však byla odmítnuta jako neopodstatněná a i škeble, které snad ještě v bahně mohly přežívat, tím byly definitivně odsouzeny k záhubě.

6) Zpoždění celé stavby pak přímo ohrožuje žáby, které v současnosti kladou vejce do improvizované vodní plochy rybníka. Ta vznikla jen jako vedlejší produkt stavby nové výpustě a dá se předpokládat, že během její výstavby dojde k dalšímu vypuštění rybníka. To by mělo za následek úhyn značné části mladých pulců, což by mohlo ohrozit celý biotop (už v posledních letech bylo z neznámých příčin žab řádově méně než v minulosti).

Tímto bych chtěl na Vás všechny apelovat, aby k podobným excesům nedocházelo, aby zásahů do rezervace Vinořský park bylo co možná nejméně (když už odmítáte tezi, že příroda si nejlépe poradí sama, respektujte alespoň vlastní předpisy) a celkový přístup k ochraně přírody byl citlivější. Tyto akce spolu se zřízením cyklostezky a turistické trasy a výstavbou satelitních městeček a sídlišť způsobují, že původní účel rezervace se začíná vytrácet a já jenom doufám, že to není záměr, který by mohl vést až k tomu, že by byl status lesa přehodnocen. Zároveň bych Vás chtěl upozornit na to, že v ochranných pásmech či v jejich blízkosti mají zájem stavět realitní kanceláře, čemuž je minimálně v prvním případě třeba za každou cenu zabránit.

Děkuji za Váš čas a vyvození důsledků.

S pozdravem

*****
LALINA --- 12:50:03 29.3.2010
TAMARIX: jen aby ses se svým zdravým rozumem nejevila případným zaměstnavatelům příliš problematická .-)))
inu, zase ta moje skepse .-)))
DIVA --- 12:31:16 29.3.2010
TAMARIX: tak snad se k něčemu záživnějšímu dobereš časem ;)
TAMARIX --- 12:18:53 29.3.2010
DIVA: Právě že se nevzdávám toho, že najdu pořádnou práci v oboru a zatím dělám tohle. Na celý úvazek bych to asi nedávala, je to fakt jen administrativa, furt to samý dokola, v podstatě jen kontrola nedokonalého automatického systému.. :-)