Tento web používá soubory cookie. Dalším používáním webu s tímto souhlasíte.
jméno
heslo
přihlásit
zaregistrujte se
zapomněli jste heslo?
VIPASSANA - meditační technika & umění žít
EKONY

Meditace Vipassana, jak ji vyučuje S. N. Goenka podle tradice Sayagyi U Ba Khina

[http://www.lokvani.com/lokvani/a_images/232SNG.gif]

stránky meditace Vipassana v ČR
stránky meditace Vipassana ve světě (v angličtině)

Všechny potřebné informace týkající se techniky meditace Vipassana, pořádání kurzů této techniky v České republice a ve světě a spousty dalších užitečných informací okolo Vipassany naleznete na výše uvedených odkazech. Takže neváhejte a dříve než zde začnete klást otázky tak se začtěte prosím.


Tento klub byl založen za účelem rozšíření povědomí o této báječné technice meditace a předání praktických informací všem zájemcům.
Tento klub není určen jakýmkoli debatám nad "nesmrtelností brouka" či jiným filosofickým dišputacím, není rovněž určen předávání osobních zkušeností, dojmů či názorů získaných z prodělaných kurzů či vlastního praktikování, nebudou se zde povolovat jakékoli srovnávací statistiky s jinými technikami, ani žádné jiné odbočky a kličky od ústředního tématu klubu, kterým je získání základních informací o technice a její následné přímé poznání a praktikování v každodenním životě.

[http://www.dhamma.org/images/icons/aniwheel2.gif]
Máte k tomu co říct? Vložte se do diskuze.
JOGINKA --- 8:57:53 20.5.2010
Vyšla nová kniha o buddhismu u nás - jedna stať je věnována i vipassaně a na přiložených fotografiích se možná někteří (stejně jako já) najdete:

[http://www.kosmas.cz/obalky/9/152489.gif]
ALEF --- 12:29:52 19.5.2010
STINGERS: ja na tenhle retreat jedu urcite, uz jsem se zaregistroval... :)
STINGERS --- 23:08:09 5.5.2010
rád bych pomohl s přípravou, kdyžtak pošta
EKONY --- 18:03:01 5.5.2010
STINGERS: já eště nevím jestli půjdu na celý kurz, nebo jen na část, nebo jestli půjdu jako servis, každopádně určitě tam budu pár dnů před tím na přípravu... ale určitě bych chtěl sedět celý, páč už jsem dlouho neseděl a sedlo by mi to - jsem zvědav jak to dopadne
STINGERS --- 17:07:52 5.5.2010
EKONY: jdete někdo?
EKONY --- 17:58:50 26.4.2010
tak a ještě jednou v obrazové formě - přeci jen lepší než odkazem

[http://ekony23.sweb.cz//Plakat%20Jedovnice.jpg]
EKONY --- 19:16:34 14.4.2010
Zpráva pro všechny z Brna (a nejen z Brna)

Dne 28.4.2010 probehne promitani Doing Time - Doing Vipassana v Brne, v poslucharne c. 10 ve 4. poschodi Pedagogicke fakulty Masarykovy univerzity, Na Porici 7/11.

leták s doplňujícím info zde
JOGINKA --- 10:39:23 22.3.2010
MEDITACE METTÁ (LASKAVOSTI A DOBROTIVOSTI)

Text: Visu


Mettá je pálijské slovo, které znamená dobrou vůli, laskavou dobrotivost, přátelskost, benevolenci, stav bez nenávisti a bez hněvu. Mettá meditace je velmi nápomocná v kontrole neušlechtilé tendence v nás k nenávisti a zlobě a v šíření a posilování ušlechtilé tendence ke stavu bez nenávisti, bez hněvu, trpělivosti, tolerance, dobré vůle, laskavé dobrotivosti a přátelskosti. Spolu s meditací vipassána (vhledu) nás Buddha často nabádal k praktikování mettá jako jednoho ze čtyř božských způsobů přebývání. Další tři božská útočiště jsou karuna (soucit), mudita (sdílená radost) a upekkha (vyrovnanost).

Následují jednoduché instrukce, jak praktikovat meditaci mettá. Zkuste ji, prosím, dělat denně vsedě jako při formální meditaci a také příležitostně tu a tam ve svém každodenním životě. Pokud ji budete provádět, objevíte ve svém životě obrovské zlepšení v tom, že váš stav bude čím dál tím víc vřelý, milující, laskavý, přátelský, chápavý, trpělivý, nápomocný a šťastný.

ŠÍŘENÍ METTÁ (DOBRÉ VŮLE, LASKAVÉ DOBROTIVOSTI, DOBRÝCH PŘÁNÍ, PŘÁTELSKOSTI)

Pohodlně se posaďte. Pokud jste zvyklí meditovat vsedě na podlaze se zkříženýma nohama, učiňte tak. Pokud ne, posaďte se pohodlně na židli v pozici, která je vhodná na dlouhé sezení, abyste se nemuseli hýbat a posouvat. Můžete sedět na židli s rovným opěradlem, v křesle nebo sofa.

Začněte posílat mettá tím, že v duchu budete odříkávat následující řádky, jež vyjadřují dobrou vůli a vřelá přání osobě, které mettá posíláte.

Posílá-li člověk sám sobě, recituje:

Ať jsem šťastný/-á
Ať jsem v bezpečí
Ať jsem v klidu a míru
Ať jsem zdravý/-á
Ať se o sebe dokážu šťastně postarat

Posílá-li člověk druhé osobě, řekněme Janovi:

Ať je Jan šťastný
Ať je v bezpečí
Ať je v klidu a míru
Ať je zdravý
Ať se o sebe dokáže šťastně postarat

Můžete rovněž oslovit tuto osobu přímo tím, že odříkáváte "Jane, ať jsi šťastný. Ať jsi v bezpečí..." Posílejte přání této osobě tak dlouho, jak budete chtít, a pak přejděte na další osobu: "Ať je Marie šťastná. Ať je v bezpečí..." a tak dále.

Chcete-li přejít na někoho dalšího, můžete přejít k další osobě, říkajíc: "Ať je Richard šťastný. Ať je v bezpečí..." a tak dále. Můžete posílat jedné osobě (a také sami sobě, samozřejmě) po dlouhou dobu - dokonce i po celé sezení. Nebo můžete měnit osoby od jedné k druhé.

Rovněž můžete myslet na víc lidí, spojit je dohromady a přát si: "Ať jsou šťastní..." atd. nebo můžete posílat všem bytostem všeobecně, recitujíc "Ať jsou všechny bytosti šťastné. Ať jsou v bezpečí..."

Posíláme-li jedné osobě nebo všem bytostem po dlouhou dobu nebo po celé sezení, naše koncentrace (samadhi) se může velmi prohloubit, protože nemusíme přemýšlet nad tím, které další osobě následně posílat.

Někdy si místo odříkávání pěti řádků můžete myslet: "Ať je tato osoba šťastná. Ať je tato osoba šťastná..."

Takže žádný pevně daný a jediný způsob neexistuje. Máte-li chuť odříkávat všech pět řádků, čiňte tak; nemáte-li, prostě jen říkejte "Ať je šťastný/-á."

Též můžete přát dané osobě něco konkrétního, podle toho, co si myslíte nebo pozorujete, že by mohla potřebovat. V případě osoby trpící vážnou chorobou si můžete přát "Ať se uzdraví. Ať dokáže unést utrpení. Ať se plně a rychle zotaví. Nemůže-li se zotavit, ať dokáže unést utrpení, ať má duševní sílu, trpělivost, vytrvalost..." atd.

Můžete myslet na jejich milované a říkat: "Ať jsou také schopni unést utrpení z toho, že vidí svého milovaného trpět. Ať jsou šťastni. Ať jsou v klidu a míru..." atd.

Když říkáme "ať se uzdraví", nemáme na mysli jen tělesné uzdravení, ale též duševní léčení, kdy se mysl uzdraví ve smyslu, že je schopna přijmout a smířit se s nemocí, kdyby se nedala vyléčit. A samozřejmě mysl může být vyléčena z mnoha jiných duševních zranění.

Přirozeně můžete posílat svému partneru, odříkávajíc "Ať je šťastný/-á" atd. a také říkat "Ať ho/ji miluji hluboce a opravdově. Ať se o něj/ni dobře starám," neboť chceme milovat našeho manžela/-ku, partnera/-ku, milence/-ku hluboce, neustále zlepšovat naši lásku, růst a učit se, jak být lepším partnerem. Samozřejmě 'hluboce a opravdově' lze dále definovat mnoha způsoby: být svému partneru věrný, ukazovat vděk a uznání, pochopení, odpuštění, pečovat a starat se jeden o druhého, pomáhat a podporovat jeden druhého na duchovní cestě.

Rovněž zahrneme naše děti, rodiče, prarodiče, bratry, sestry a všechny členy rodiny a blízké přátele.

Pokud, řekněme, chcete mít s někým dobrý pracovní vztah, můžete na tuto osobu myslet a oslovit jej nebo ji přímo "Ať jsi šťastný/-á. Ať k sobě máme dobrý vztah. Ať dobře spolupracujeme. Ať máme spoustu dobré vůle a souladu. Ať spolu pracujeme pro větší dobro všech bytostí."

Přejete-li sami sobě "Ať jsem šťastný/-á," můžete si také přát konkrétní věci, učinit pozitivní rozhodnutí, jako například "Ať mám víru a důvěru v tento proces," "Ať jsem trpělivý/-á," "Ať mám sílu, důvěru a odvahu čelit všem výzvám života," "Ať jsem zaměřený/-á a soustředěný/-á ve všem, co dělám," "Ať snaživě pracuji, jsem pilný/-á a disciplinovaný/-á" atd., cokoli je v tu kterou chvíli relevantní a smysluplné.

Takže někdy můžete jen pokračovat v opakování pěti řádků, či jednoho nebo dvou z těchto řádků, a někdy můžete přidat konkrétnější přání či afirmace, a pak se vrátit k zavedeným veršům.

Co se zavedených veršů týče, jejich význam je následující:

Být šťastný znamená nebýt smutný, zničený, nešťastný či v depresi; znamená to být šťastný, radostný, veselý, s lehkým srdcem, spokojený. (Můžeme se cítit šťastní tím, že si vyjmenováváme naše požehnání a zvažujeme, jaké máme štěstí, že máme Dhammu (Buddhovo učení), duchovní cestu, po které můžeme kráčet, že máme milované, kteří nás milují, atd. Můžeme se mírně pousmát, když sami sobě přejeme "Ať jsem šťastný/-á".

Být v bezpečí znamená být osvobozen od poškození a nebezpečí, vnitřního i vnějšího. Vnitřním nebezpečím je naše mysl, když je mimo kontrolu a způsobuje utrpení. Vnějším nebezpečím jsou nehody, kalamity, neštěstí, katastrofy, nešťastné náhody, nepřátelští lidé nebo lidé, kteří vůči nám mají nekalé záměry.

Být v klidu a míru znamená být osvobozen od duševního utrpení jako starosti, úzkost, strach, nesnášenlivost, hněv, iritace, rozrušení, smutek, deprese, neštěstí, zoufalství, zmatení, závist a žárlivost.

Být zdravý znamená být osvobozen od tělesného utrpení jako tělesná bolest, nemoc a nepohodlí (víme, že se tomuto utrpení nemůže vždycky vyhnout, ale můžete se na to dívat jako na přání, abychom od něj byli osvobozeni co nejčastěji).

Dokázat se o sebe šťastně postarat znamená být schopen starat se o svoji mysl a tělo; starat se o svoji práci, zodpovědnosti, úkoly a povinnosti; starat se o svoje vztahy, takže jsou harmonické a šťastné; starat se o všechny aspekty svého života.

Meditace mettá je způsobem, jak kultivovat laskavost a dobrotivost vůči všem bytostem v naší mysli a srdci. Ten, kdo posílá, se bude cítit lépe už jen proto, že se osvobodí od pocitů nenávisti, hněvu, zlé vůle, nepřátelství a odporu.

Samozřejmě víme, že v životě se utrpení vyhnout nemůžeme a že tato přání jsou pouhá přání a nemohou se zcela naplnit. Ale stejně je dobré přát si je jen tak; je to jako odříkávání motlitby za dobro naše i ostatních. Znamená to, že si přejeme být tak šťastni, jak jen to půjde. Přání má mentální sílu / moc / efekt a může přinést pozitivní výsledky, které jsou samozřejmě podřízeny i dalším faktorům jako třeba zákonu karmy. Přejeme-li dobro ostatním, vysíláme dobré mentální vibrace, které mohou mít pozitivní efekt na jejich dobrodiní. Studie prokázaly, že lidé, za které se někdo modlil, se zotavili rychleji a s méně komplikacemi než ti, za které se nikdo nemodlil. Lidé uvádějí, že se jim zlepšily vztahy poté, co posílali mettá obtížným osobám.

Při posílání se mohou objevit různé myšlenky, mysl se může trochu zatoulat, ale to je v pořádku, prostě si jen všimněte, že se zatoulala a vraťte ji zpět k posílání mettá. Buďte opatrní, když někomu posíláte, abyste se neztratili v myšlenkách o něm. Prostě se držte tématu, čímž je posílání mettá, odříkávání veršů. Nicméně si občas můžete připomenout dobrodiní, které pro vás tato osoba udělala, hezké chvíle, které jste spolu prožili, takže můžete pociťovat vděk a dokonce té osobě i říci "Děkuju ti za tvou laskavost a přátelství, za vše, co jsi pro mě udělal/-a" atd.

Někdy si při posílání můžete být vědomí těla. Můžete cítit, že je vaše tělo přítomno, počitky v oblastech dotyku mezi hýžděmi a sedátkem, nohami, dlaněmi, atd. Čas od času si též můžete uvědomit, v jakém stavu je vaše mysl; můžete si všimnout, že mettá verše plynou hladce, a jak se mysl stává klidnější, ponořenější a mírnější. Můžete si docela jasně všimnout, že se mysl ponořila do stavu klidu.

Co se tělesné bolesti týče, nemusíte ji označovat, neboť neděláte vipassánu. Můžete pokračovat v posílání, prostě jen tolerujíc nebo ignorujíc bolest, a po nějaké době už ji ani necítit. Ale pokud vás bolest / tělesné nepohodlí ruší nebo jsou nepřijatelné, vždycky můžete všímavě změnit polohu, pohnout nohama, apod., abyste si ulevili, a pokračovat v posílání. Jestli vám sezení na židli připadá pro posílání mettá příznivější, můžete sedět na židli.

Při posílání, chcete-li, si můžete osobu v mysli zobrazit a vnímat, jak k ní vaše mettá proudí. Vizualizace je dobrovolná a lze ji provádět, pokud je vám nápomocná. Prvotně se počítá prostě dobro, které osobě přejete.

Co se týče rychlosti recitování veršů, můžete dle libosti recitovat pomalu, nebo rychle. Zpočátku můžete recitovat pomalu, "Ať je Jan šťastný," atd., prociťujíc význam těchto slov, ale po nějaké době, chcete-li, můžete zrychlit. Řiďte se rychlostí, kterou chcete, rychle, pomalu nebo středně. Přestože při recitování možná nebudete rozjímat nad významem slov, význam už je pochopen a dobré přání / vůle jsou verši vyjádřeny. Můžete tedy upravit rychlost jako při řízení auta, tu jet rychle, tu zpomalit. Dělejte to, jak chcete, způsobem, který váš těší a který tudíž povede k příjemnému a klidnému stavu mysli. Neexistuje žádné pevně dané pravidlo. Mysl se mění - někdy se jí chce dělat věci tak a jindy jinak. Takže můžete být kreativní. Můžete experimentovat a dívat se, jak to jde. Neexistuje žádný jediný způsob, ale mnoho způsobů, jak provádět mettá.

Existuje mnoho lidí, kterým můžete posílat, jako naši milovaní, přátelé, dobrodinci, lidé, kteří k nám byli laskaví (dokonce i před dlouhou dobou) a ke kterým cítíme vděk; příležitostní známí, lidé, které dobře neznáte nebo znáte jen od vidění; a obtížní lidé. Obtížní lidé mohou být ti, kteří vás nemají rádi, jsou k vám nepřátelští, kteří vás považují za nepřítele (i když za sebe si nepřejete nikoho považovat za nepřítele, spíš za někoho, s kým jste měli potíže). Obtížní mohou být ti, se kterými jste měli konflikt, teď nebo v minulosti. Obtížní mohou být ti, kteří nás nějak hluboce zranili. A přesto bychom jim chtěli přát dobro, nechat minulost minulostí a posílat mettá, mít dobrou vůli vůči všem bytostem bez výjimky.

Pokud se stejně musíte s obtížnou osobou setkat nebo s ní mít vztah, můžete si přát "Ať je šťastný. Ať se náš vztah zlepší. Ať spolu dobře vycházíme," atd. Máte-li pocit, že tato osoba by se měla nějakým způsobem změnit, můžete si přát "Ať se změní k lepšímu pro jeho vlastní dobro. Ať se stane víc takovým či jiným," i když samozřejmě víte, že nakonec nemůžeme nikoho změnit; člověk se musí změnit sám; můžeme jen změnit naše vlastní postoje a způsob, jakým se vztahujeme k ostatním s vyrovnaností, soucitem, pochopením, láskou, odpoutáním, atd. Obtížní mohou někdy zároveň být našimi nejbližšími a milovanými, protože v takové blízkosti můžeme navzájem mít konflikty a těžkosti, jak dobře víte. Takže potřebujeme kultivovat spoustu lásky, laskavosti, soucitu, tolerance, trpělivosti, pochopení, moudrosti, odpuštění, atd. Jestli je pro vás příliš náročné posílat mettá někomu obtížnému, můžete to udělat někdy jindy, až se budete cítit připravenější.

Můžete posílat někomu mrtvému? Ano, proč by ne?! V buddhismu věříme, že osoba musí být někde znovuzrozena. Proto si můžeme myslet "Ať je tato osoba, ať je teď kdekoli, šťastná, v bezpečí..." Posíláme mettá pokračování této osoby v nové existenci. Dokonce ani v tomto životě nejsme stále stejní, ale měníme se, z mladých ve staré, moment po momentu. Naše mettá se nemusí zastavit, když osoba zemře. Můžeme pokračovat v posílání mettá, myslíc si "Přeji ti dobro... ať jsi šťastný/-á, ať už jsi teď kdekoli..."

Existuje mnoho způsobů, jak mettá posílat. Můžete kdykoli experimentovat a zjistit, který způsob vám vyhovuje. Některým připadá recitování veršů moc monotónní a nevyhovuje jim. Možná zjistí, že jim vizualizace funguje lépe, takže si vizualizují nebo představují svou mettá posílanou milovaným v podobě paprsku nebo světla ve svém srdci. Cokoli vám vyhovuje, je v pořádku. Důležité je, aby mettá proudila uvolněně a pohodlně. A postupně se v tom budete zlepšovat. Za praxi neexistuje žádná náhražka. Praxe je klíčem ke zlepšení.

V každodenním životě můžeme dělat mettá kdykoli, kdekoli, v jakékoli pozici, ať už sedíme, kráčíme, ležíme, stojíme, pracujeme, jíme, atd. Jediné, co musíme udělat, je pomyslet si "Ať jsou všechny bytosti šťastné," nebo "Ať je ten a ten šťastný".

Dokonce i při zvonění telefonu se můžete na chviličku usebrat než zvednete sluchátko a přát si "Ať je ta osoba, ať je to kdokoli, šťastná," a pak, jak pokračujete ve zvedání sluchátka, si i nadále přát "Ať je ta osoba šťastná". Poté samozřejmě plně věnujete svou pozornost volajícímu a sledujete, jak mu můžete co nejlépe odpovědět, pomoci mu nebo s ním šikovně komunikovat. Podobně kdykoli vy sami voláte, můžete volanému při vytáčení čísla posílat mettá.

Je důležité dělat mettá často. Buddha hovořil o osvobození mysli skrze laskavost a dobrotivost (metta-cetovimutti). Mettá je jako vláha. Vipassána (meditace vhledu) může být docela suchá - je o tom, že neexistuje žádné já, je o vidění konečných skutečností; vidění nama-rupa (mysl a hmota / jméno a forma); vidění pomíjivosti, utrpení a ne-já. Mettá je jiná. Poskytuje doplňující rovnováhu; je jako vláha pro srdce.

Pomáhá nám cítit se dobře, když přejeme ostatním dobro, hlavně našim milovaným, přátelům a dobrodincům. Je hezké už jen si na ně vzpomenout a přát jim dobro.

Mettá odstraňuje spoustu nekalých úmyslů, oslabuje kořeny nenávisti, hněvu a averze. Hluboce pomáhá zmírnit zlobu, rozrušení, iritaci, netrpělivost a netoleranci. Činí nás vřelejšími, přátelštějšími, laskavějšími a více milujícími. Máme tendenci častěji se usmívat. Stane se naším způsobem života. Budeme s ostatními lépe vycházet a oni nás také budou mít raději, i když samozřejmě vždy se mohou vyskytnout lidé, kteří nás nemají rádi, protože v tomto světě nemůžeme vyhovět všem a být milováni každým. Nicméně s naším pozitivním postojem vřelosti, přátelství, dobré vůle a laskavosti vůči ostatním si můžeme udělat víc přátel. Takže mettá je skvělým doplňkem vipassány.

Vipassána je zásadní pro to, abychom viděli čtyři vznešené pravdy, vykořenili nečistoty mysli, skoncovali s utrpením a realizovali Nibbánu - nejvyšší klid a štěstí, které přicházejí s odstraněním chtivosti, nenávisti a zaslepenosti - zatímco mettánaplňuje naše srdce laskavostí, dobrotivostí a dobrou vůlí vůči všem bytostem.

Mettá je jednou ze čtyř brahma vihár (božských způsobů přebývání). Takže kromě mettá ve vhodné době rovněž kultivujeme soucit, sdílenou radost a vyrovnanost.
JOGINKA --- 9:48:05 22.3.2010
Pražské buddhistické centrum Lotus
ve spolupráci s Bodhi Praha
pořádájí

9- ti denní kurz meditace METTÁ
pod vedením malajského učitele VISU TEOH
termín : 20. – 29. srpna 2010


cena kurzu: 4500 Kč
místo : Chata Alma, Říčky v Orlických Horách 103 www.almachata.
více informací: www.centrumlotus.cz , www.bodhipraha.cz
Jak se přihlásit?
přihlášku zašlete na julhonysova@volny.cz nebo poštou na Lotus, Dlouhá 2, Praha
Cena kurzu je 4500,- týden (ubytování, strava, překladatel a překvapení)
Přihláška platná po zaplacení zálohy 2000 kč, doplatek do 30.6.2010
10 % sleva pro studenty a osoby v nesnázích
kurzovné se vrací pouze pokud zrušíte kurz z vážných rodinných či zdravotních důvodů
č.ú. Lotus 19 29 29 23 69/0800 platba převodem, VS telefonní číslo ( příklad 608
více informací Libor 604 218 218

Co si vzít?
Vezměte si sebou ručník, pláštěnku, baterku, meditační pomůcky (deku, polštář), přírody
Strava vegetariánská, dodržování 5 či 8 etických pravidel a ušlechtilé mlčení po celou kurzu, osobní interview s učitelem, každý večer Dhamma přednes
překlad z angličtiny zajištěn
na závěr možnost Dány – finačního daru pro učitele

Jak se na chatu dostanu?
www.almachata.cz
JOGINKA --- 9:25:02 22.3.2010
XTALIBAN: Nevím, jestli nebude Petr dělat na dibbavaně úpravy, abychom se tam na Sujivu všichni vešli (bývá i zahraniční účast). Každopádně, jak budu něco vědět, písnu, případně se obrať na Petra sám na mejlu: nirodha@volny.cz