Tento web používá soubory cookie. Dalším používáním webu s tímto souhlasíte.
jméno
heslo
přihlásit
zaregistrujte se
zapomněli jste heslo?
Jung - život, dílo, souvislosti, přesahy, ...
YMLADRIS
Oslovilo vás něco z Junga? Projevují se jungiánské motivy nějak ve vašem životě? Je pro vás užitečná teorie archetypů? Doporučíte knihu s Jungem či jungiánstvím související?
Máte k tomu co říct? Vložte se do diskuze.
??? --- 1:31:32 2.3.2012
Něco málo o nebezpečí identifikace s archetypem:

Je zde ještě jeden způsob, jak u ženy pochopit odkládání návratu, je mnohem tajemnější a je jím přehnaná identifikace ženy s archetypem léčitelky. Archetyp je obrovská síla, která je pro nás jak tajemná, tak poučná. V její blízkosti získáváme velké poklady, do určité míry se jí snažíme vyrovnat tím, že jsme k ní ve vyváženém vztahu. Každý archetyp si nese svou vlastní charakteristiku, jež podporuje název, který pro něj máme; velká matka, božské dítě, sluneční hrdina a další.
Archetyp velkého léčitele přináší moudrost, dobrotu, poznání, pečování a všechny další věci s léčitelem spojované. Je tedy dobré být šlechetný, laskavý a nápomocný podobně jako archetyp velkého léčitele. Pouze však do určité míry. Když je překročena, má brzdící vliv na naše životy. Donucení žen k tomu, aby všechno vyléčily, všechno zařídily, je hlavní pastí, která je vykonstruována požadavky, uloženými nám společností. Nutí k důkazům, že jenom nepostáváme kolem, nezabíráme místo a neradujeme se, ale že máme vykupitelnou hodnotu - v některých částech světa se to tak říká -, abychom dokázaly, že máme cenu, a proto by nás měli nechat žít. Tyto nátlaky se vkrádají do naší psychiky, když jsme ještě velmi mladé a neschopné je odsuzovat nebo jim odolávat. Stávají se pro nás zákonem... pokud nebo dokud se jim nepostavíme.
...
I když z nás mohou archetypy po určitou dobu vyzařovat, a nazýváme to božským zážitkem, ze žádné ženy nemůže archetyp vyzařovat neustále. Pouze archetyp sám může být neomezeně schopný, vše dávající a plný energie. Můžeme se s ním pokoušet soupeřit, je ale ideální a lidskou cestou prostě nedosažitelný. A ani nemá být. Přesto ta past vyžaduje, aby se ženy vyčerpaly úsilím o dosažení těchto nereálných úrovní. Abychom se pasti vyhnuly, musíme se naučit říkat Stop! a Zastavte tu hudbu, a samozřejmě to tak mínit.
Žena musí nejprve odejít, být sama sebou a zamyslet se nad tím, jak došlo k tomu, že byla polapena do archetypu.13 Základní divoký instinkt, který určuje naše meze, musí být znovu objeven a rozvíjen. Tak se žena udrží nad vodou. Je přijatelnější jít na chvíli domů, i když to ostatní podráždí, než zůstat a rozpadat se a nakonec se odplížit v cárech.

13. Komplex být vším pro všechny útočí na schopnosti ženy, nutí ji, aby jednala, jako kdyby byla ona tou velkou léčitelkou. Pokouší-li se však lidská bytost napodobit prapůvod, jedná se spíše o pokus být Bohem. Toho nelze ve skutečnosti dosáhnout a vynaložené úsilí je pro duši úplně vyčerpávající a destruktivní.


Ibid
PETJULE --- 8:57:55 1.3.2012
???: to je bezvadná kniha, četla jsem jí několikrát a vracím se k ní pořád... .)
jinak má na nyxu přímo svůj klub [ Zeny, které běhaly s vlky. ]

DARJEEL: už se těším.)
??? --- 3:09:52 1.3.2012
Něco málo k (ženskému) instinktu:

Instinkt se dá těžko definovat, protože jeho utváření je neviditelné a přestože cítíme, že tvořil součást lidské povahy od nepaměti, nikdo přesně neví, kde by se neurologicky měl nacházet nebo jaký přesně má na nás účinek. Psychologicky Jung zdůvodnil, že instinkty vznikly z psychoidního nevědomí, té vrstvy duše, kde by se biologie a duch mohly dotýkat. Jsem stejného mínění a šla bych kousek dál s tím, že zejména tvůrčí instinkt je stejné lyrické mluvy vlastního Já jako symbolika snů.
Etymologicky slovo instinkt vzniklo z latinského instinguere, což znamená podněcovat; také instinctus znamená podnět, podnítit k něčemu či pobídnout prostřednictvím vrozené nápovědy. Myšlenka instinktu může být hodnocena pozitivně jako něco vnitřního, co ve spojení s předvídavostí a vědomím vede lidi k integrálnímu chování. Žena se rodí se všemi instinkty neporušenými.
...
Během studování různých druhů divokých zvířat držených v zajetí bylo zjištěno, že bez ohledu na příjemné prostředí v zoo, bez ohledu na lásku svých ošetřovatelů, jsou tito tvorové často neschopni se množit, jejich chuť na potravu a odpočinek je narušena, jejich vitální chování se mění v letargii, netečnost nebo vnější agresivitu. Zoologové tomuto stavu u zajatých zvířat říkají zvířecí deprese. Kdykoliv je živý tvor dán do klece, mizí jeho přirozené cykly spánku, výběru partnera, péče o sebe, rodičovství a tak dále. Po ztrátě přirozených cyklů následuje prázdnota. Prázdnota není plná jako buddhistický koncept posvátné prázdnoty, ale spíše prázdná, jako když je člověk uvnitř zavřené krychle bez oken.
Stejně je tomu, když žena vstoupí do domácnosti suché stařeny. Trpí nedostatkem účelu, obranyschopnosti, nudou, přirozenými depresemi a náhlými stavy úzkosti, jež jsou podobné symptomům, které vidíme u zvířat omráčených zajetím a traumatem. Z přílišného zdomácnění se rodí silné a základní impulsy hrát si, mít vztah, zdolávat překážky, toulat se, komunikovat a tak dále. Souhlasí-li žena s tím, že bude příliš dobře vychovaná, její instinkty pro tyto impulsy se stáhnou do nejtemnějšího nevědomí, mimo její automatický dosah. Potom se říká, že má raněné instinkty. Co by se mělo přirozeně dostavit, to se neobjevuje vůbec, nebo objeví, ale po dlouhém protahování, námaze, rozumování a bojování sama se sebou.
Hovořím-li o přílišném zdomácnění jako o zajetí, netýká se to společenskosti - procesu, ve kterém jsou děti učeny chovat se víceméně civilizovanými způsoby. Společenský vývoj je rozhodně důležitý. Bez něj se žena nemůže ve světě prosadit.
Přílišné zdomácnění však znamená zakázat vitálnímu bytí tančit. Ve svém správném a zdravém stavu není nespoutané Já snadno ovladatelné nebo pomalé. Je bystré a vnímá jakýkoliv pohyb nebo moment. Není uzavřené do absolutního a opakujícího se vzoru za všech okolností. Má tvořivou volbu. Žena s poraněnými instinkty nemá volbu žádnou. Trčí na místě.
...
Dobrým příkladem zdivočelé ženy, jejíž instinkty byly raněny silami, drtícími ducha, byla Janis Joplinová, bluesová zpěvačka v šedesátých letech. Její tvořivý život, nevinná zvídavost, láska k životu a svým způsobem neuctivý přístup ke světu během let dospívání byly nemilosrdně pomlouvány jejími učiteli a mnohými z těch, kterými byla obklopena jako hodná dívka v bílé babtistické společnosti.
Přestože byla vynikající studentka a talentovaná malířka, byla ostatními dívkami vyobcována, protože se nelíčila, a sousedi ji odsuzovali za slézání skal a za městem, kde se scházela se svými přáteli, a za zpívání a poslouchání jazzu. Když nakonec uprchla do světa blues, byla tak vyhladovělá, že již nemohla určit, čeho je víc než dost. Její meze byla nestálé, to znamená, že neměla žádná omezení v sexu, alkoholu a drogách.
Něco v Bessie Smithové, Anne Sextonové, Edith Piaf, Marilyn Monroe a Judy Garlandové sleduje stejný model raněného instinktu vyhladovělé duše: pokusy zapadnou někam, nestřídmost, neschopnost přestat. Mohli bychom sepsat dlouhý seznam talentovaných žen s poraněnými instinkty, které ve svém zranitelném stavu učinily velice ubohé volby. Jako to dítě v pohádce, i ony všechny ztratily své ručně dělané boty někde cestou a dopracovaly se k jedovatým rudým botám. Všechny byly naplněny lítostí, protože hladověly po potravě duše, duchovním příběhu, přirozeném toulání, po vlastním přístupu ke svým potřebám, Božím poznávání a po jednoduché a normální sexualitě. Nevědomky si však vybraly prokleté boty - víry, jednání, myšlenky, které rozkládají život čím dál tím více -, a ty z nich udělaly bláznivě tančící strašidla.
Poranění instinktu nemůže být podceňováno jako kořen problému, když ženy bláznivě jednají, když jsou něčím posedlé nebo když zapadnou do méně zhoubných, ale přesto destruktivních vzorů. Uzdravení raněného instinktu začíná uvědoměním si toho, že k zajetí došlo, že následoval duševní hlad, že byly narušeny obvyklé hranice náhledu a ochrany. Proces, jenž zapříčinil zajetí ženy a hladovění, musí být zrušen. Nejprve však ženy procházejí několika dalšími stadii, které jsou v příběhu popsány.


Clarissa Pinkola Estés: Ženy, které běhaly s vlky
DARJEEL --- 16:24:11 29.2.2012
osmý díl je bezvadnej, chce to teda číst nadmíru pozorně a "mezi řádky", ale je to nabitý informacema až po okraj...
DARJEEL --- 16:23:00 29.2.2012
ARGANNAH: pro mě nejsou minulé životy vůbec žádný problém, z hlediska psychoterapie mě totiž "pravdivost" nebo vědecká dokázatelnost vůbec nezajímají, naštěstí :)
Když příjde klient s tématem minulých životů, tak to můžu v pohodě vyslechnout a zpracovat to s ním jako jakoukoliv jinou imaginativní činnost, hledat v tom archetypální symboliku stejně jako paralely v jiných sférách reality a může to být hodně přínosné. Takže minulé životy, pro mě za mě klidně... :)
TIBBARETIHW --- 18:06:52 28.2.2012
PETJULE: To neni nutny, stejne jsem to mel v planu scanovat:-) Dostanu se k tomu nejspis v patek, tak to sem pak hodim.
PETJULE --- 17:15:41 28.2.2012
V tom případě id Tibbaretihw pak patří vřelé dík a fair trade čokoláda, když mi napíše adresu do pošty.)
LIESKOVEC --- 16:58:25 28.2.2012
PETJULE: jo, mas pravdu, ten tam neni, spatne jsem si to pamatovala.
SCHWEPZ --- 16:32:46 28.2.2012
ID TIBBARETIHW bude prý tak laskavý a osmý svazek nascanuje.
WHOOOSH --- 16:08:19 28.2.2012
PETJULE: já teda právě o něm na netu nevim, ale knihovna to jistí :o)